สถานการณ์พืชจีเอ็มโอโลก : 10 ปีกับการปฏิเสธที่ต่อเนื่อง

เรื่องราว - มกราคม 19, 2550
กรีนพีซเปิดรายงาน “ปฏิกิริยาต่อต้านจีเอ็มโอจากทั่วโลก ปี 2549” ซึ่งแสดงหลักฐานชัดเจนว่า กลุ่มเกษตรกร ผู้บริโภค และรัฐบาลยังต่อต้านพืชจีเอ็มโออย่างต่อเนื่อง รายงานฉบับนี้เปิดเผยก่อนการประกาศรายงานผลประจำปีขององค์กรไอซ่าซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมจีเอ็มโอ และมักแต่งเติมข้อมูล เรื่องพื้นที่ปลูกจีเอ็มโอโลก เพื่อลวงตาว่าทั่วโลกสนับสนุนจีเอ็มโอ เพียงไม่กี่ชั่วโมง

มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ารัฐบาล เกษตรกร และผู้บริโภคจากทั่วโลกเห็นว่าจีเอ็มโอยังไม่น่าไว้วางใจ เป็นไปไม่ได้ และเป็นอันตรายัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรม กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวปฏิกิริยาจากตลาดที่มีต่อกรณีอื้อฉาวข้าวปนเปื้อนจีเอ็มโอเกิดขึ้นราวกับโรคระบาด บางประเทศออกกฎหมายห้ามพืชจีเอ็มโอ เช่น ประเทศโรมาเนีย ในปี 2548 มีพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองจีเอ็มโอ 531,250 ไร่ จะลดพื้นที่ปลูกเป็นศูนย์ในปีนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายใหม่ของรัฐบาลที่สั่งห้ามการเพาะปลูกถั่วเหลืองจีเอ็มโอ”


การต่อต้านพืชจีเอ็มโอเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและแพร่หลายหลังจากกิดเรื่องอื้อฉาวการปนเปื้อนข้าวจีเอ็มโอพันธุ์ LL 601 ของบริษัทไบเออร์ ในเดือนสิงหาคม 2549 รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศว่าพบข้าวเมล็ดยาวจำนวนมากปนเปื้อนกับข้าวจีเอ็มโอพันธุ์ LL 601 ที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติให้ปลูกเป็นการค้า ข่าวที่ชี้ให้เห็นถึงปฏิกิริยารุนแรงจากกลุ่มชาวนาและกลุ่มแปรรูปอาหารละรัฐบาลทั่วโลก มีังนี้:

 

    กลุ่มผู้ผลิตข้าวแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย และซันเวสต์ ฟูดส์ โรงสีรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา, ได้เรียกร้องให้มีการห้ามการเพาะปลูกข้าวจีเอ็มโอ (รวมถึงแปลงทดลองแบบเปิด) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวขนาดใหญ่ รวมถึง Ebro Puleva ผู้แปรรูปข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันโยบายปลอดจีเอ็มโอ

    ผู้ค้าข้าวจากประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก คือไทยและเวียตนาม ได้ลงนา

    ณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพของจีนได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้าวจีเอ็มโอละเลื่อนการตัดสินใจอนุมัติให้ปลูกข้าวจีเอ็มโอเชิงพาณิชย์อีกครั้งลังจากคณะกรรมการชุดนี้พิจารณามาสองปีแล้ว

    สมาคมผู้ส่งออกข้าวอินเดีย เรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียสั่งห้ามการทดลองข้าววจีเอ็มโอในรัฐที่มีการปลูกข้าวบาสมาติ  ชาวนาในอินเดียได้เผาแปลงทดลองข้าวจีเอ็มโอที่อาจปนเปื้อนกับข้าวของพวกเขา

 

นายราเคช ทีเคต โฆษกของกลุ่มสหกรณ์ภารัตติยะ กิซาน (  Bharathiya Kisan Union) หนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย ได้ประณามว่า นี่คือภัยคุกคามวิถีชีวิตของเกษตรในอินเดีย ตัวอย่างความล้มเหลวของฝ้ายบีทีทั่วประเทศ

แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ปลอดภัยต

  

ภัยคุกคามนี้อันตรายมากพอที่จะต้องทำลายแปลงทดลองพืชจีเอ็มโอ เพื่อปกป้องพวกเราเอง


ด้านนายชิพ สตรัคเมเยอร์ ชาวนาจากแคลิฟอร์เนีย เห็นด้วยว่า ผู้ผลิตข้าวในสหรัฐประสบปัญหาด้านการเงินครั้งใหญ่ เมื่อมีการพบการปนเปื้อนจีเอ็มโอ นี่แสดงให้เห็นชัดว่าผู้ซื้อของเราไม่ต้องการข้าวจีเอ็มโอแล้วเราจะปลูกมันทำไม”

 

องค์กรไอซ่าอาจอ้างว่าความสำเร็จของจีเอ็มโอ จากการเพิ่มจำนวนพื้นที่เพาะปลูกทั่วโลก แต่ปฏิกิริยาต่อต้านจากทั่วโลกต่อกรณีการปนเปื้อนข้าวจีเอ็มโอของไบเออร์เมื่อปีที่แล้วนั้น ขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับภาพอันสวนงามที่พวกเขาพยายาม สร้างขึ้น ัดเจนอย่างยิ่งว่าอุตสาหกรรมจีเอ็มโอจะไม่สามารถโน้มน้าวผู้บริโภคให้หันมากินข้าวจีเอ็มโอ ข้าวสาลีจีเอ็มโอ หรือพืชจีเอ็มโออื่นด้ มื่อรัฐบาลไม่เต็มใจอนุญาต เกษตรกรไม่เต็มใจปลูก และผู้บริโภคไม่เต็มใจซื้อ ึงชัดเจนว่าใน อนาคตจะไม่มีพื้นที่ให้พืชจีเอ็มโอ”ัสน์วจีกล่าว

รายงานสถานการณ์พืชจีเอ็มโอโลก

สถานการณ์พืชจีเอ็มโอโลก: ผู้บริโภคและเกษตรยัง “ไม่เอา” จีเอ็มโอ

ร่วมบริจาค

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมได้โดยบริจาค ที่นี่