วันอาหารโลก: 10 ชาติเอเชียผนึกกำลังไม่เอาข้าวจีเอ็มโอ

เรื่องราว - ตุลาคม 14, 2548
14 ตุลาคม 2548 พันธมิตรองค์กรพัฒนาเอกชนทั่วเอเชีย 17 องค์กร ออกแถลงการณ์เนื่องในวันอาหารโลก เรียกร้องให้ห้ามข้าวจีเอ็มโอทั่วโลก

วรุณวาร สว่างโสภากุล ตัวแทนจากกรีนพีซ กล่าวว่า ข้าวเป็นอาหารหลักที่สำคัญที่สุดของโลก เราจะไม่ปล่อยให้บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพไม่กี่แห่ง และ นักวิทยาศาสตร์ด้านจีเอ็มโอไม่กี่คนเป็นผู้กำหนดอนาคตของการพัฒนาข้าว

 

ข้าวจีเอ็มโออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ยอมรับไม่ได้ และข้าวจีเอ็มโอก็ไม่ใช่ทางออกในการแก้ปัญหาความอดอยาก

 

วันนี้ ตัวแทนจากประเทศผู้ปลูกข้าว 10 ประเทศในชุดพื้นเมืองประจำชาติยื่นแถลงการณ์ข้าวปลอดจีเอ็มโอให้กับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ที่สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบนถนนพระอาทิตย์ พร้อมด้วยพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจากประเทศต่างๆ ในเอเชีย เพื่อแสดงถึงความสำคัญของการรักษาความหลากหลายของพันธุ์ข้าวพื้นเมือง

 

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกำหนดให้สาระสำคัญของวันอาหารโลกประจำปีนี้คือ การเกษตรและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  - เฉลิมฉลองการที่วัฒนธรรมต่างๆ มีส่วนร่วมสนับสนุนการเกษตรของโลก

 

ดร สุมาน ซาไอ จากกลุ่ม Gene Campaign ประเทศอินเดีย กล่าวว่า ข้าวจีเอ็มโอกำลังคุกคามแหล่งกำเนิดและศูนย์กลางความหลากหลายของข้าวในเอเชีย พร้อมๆ กับกำลังคุกคามความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ปลูกข้าวในภูมิภาค ความพยายามผลักดันให้มีการปลูกข้าวจีเอ็มโอจึงขัดแย้งกับแนวคิดของการเฉลิมฉลองวันอาหารโลกอย่างสิ้นเชิง

 

การผลักดันให้ปลูกข้าวจีเอ็มโอในเอเชียโดยบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพกำลังเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มต่างๆ ในสังคมอย่างหนัก เนื่องจากความเป็นห่วงเรื่องผลกระทบด้านลบที่จะเกิดกับเกษตรกร สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความยั่งยืนทางการเกษตร

 

พอล บอร์ฮา จากกลุ่ม SEARICE กล่าวว่า หนทางที่ถูกต้องเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืนและแก้ปัญหาความอดอยากคือต้องปกป้องและใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ใช่ใช้จีเอ็มโอ รวมทั้งสนับสนุนการเกษตรที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนเกษตรกรรม

 

ปาลาช บาราล จากกลุ่ม UBINIG ประเทศบังคลาเทศ กล่าวว่า เกษตรกรชาวบังคลาเทศมีวัฒนธรรมอันยาวนานในการรักษาความหลากหลายของพันธุ์ข้าวพื้นเมือง และ พวกเขากำลังต่อต้านบริษัทซินเจนตาที่กำลังจะนำข้าวสีทอง ซึ่งเป็นข้าวจีเอ็มโอเข้ามา

 

สุภาณี ทวีวุฒิ ชมรมศิษย์เก่าบูรณะชนบทและเพื่อน (ราฟ่า) ประเทศไทย กล่าวว่า การผสมพันธุ์ข้าวและความหลากหลายของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองช่วยให้เกษตรกรไทยมีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีรายได้ที่มั่นคง

 

ในแถลงการณ์ พันธมิตรทั้ง 17 องค์กรเรียกร้องให้ยุติการพัฒนา และ การปลูกข้าวจีเอ็มโอ ทั้งยังเรียกร้องให้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติงดการสนับสนุนพืชจีเอ็มโอและอาหารจีเอ็มโอ และหันไปสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

หมายเหตุ (1)ดาวน์โหลดแถลงการณ์ที่ www.greenpeacesoutheastasia.org องค์กรที่ลงนามในแถลงการณ์ ได้แก่ Greenpeace, Pan AP, Third World Network, Biotani (Indonesia), SEACON (Malaysia), Gita Pertiwi (Indonesia), No GMO Campaign Japan, UBINIG (Bangladesh), SEARICE, GREEN NET (Thailand), Khao Kwan (Thailand), RRAFA (Thailand), Cenesta (Iran), Consumer Association of Penang (CAP), Friends of the Earth Malaysia, VECO (Vietnam).