กรีนพีซจัดอันดับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียวผู้ผลิตแข่งกันเขียวมากขึ้น

เรื่องราว - กรกฎาคม 10, 2550
‘คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว’ ฉบับล่าสุดของกรีนพีซ แสดงให้เห็นว่าบริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างแข่งกันผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น คู่มือราย 3 เดือนนี้ เป็นการจัดอันดับบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของโลก 14 บริษัท โดยพิจารณานโยบายและการปฏิบัติที่ใช้ทั่วโลกในด้านการเลิกใช้สารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์และการรับผิดชอบต่อขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของตน

‘มนุษย์อิเล็กทรอนิกส์’ หรือ E-man ของกรีนพีซเดินแจก ‘คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว’ ให้แก่ประชาชนในบริเวณพันธ์ทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำ แหล่งรวมสินค้าไอทีแห่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ

‘มนุษย์อิเล็กทรอนิกส์’ หรือ E-man ของกรีนพีซเดินแจก ‘คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว’ ให้แก่ประชาชนในบริเวณพันธ์ทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำ แหล่งรวมสินค้าไอทีแห่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ

‘มนุษย์อิเล็กทรอนิกส์’ หรือ E-man ของกรีนพีซเดินแจก ‘คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว’ ให้แก่ประชาชนในบริเวณพันธ์ทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำ แหล่งรวมสินค้าไอทีแห่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ

 ในคู่มือฉบับที่ 4 (มิถุนายน 2550) นี้ โนเกียกลับมาครองอันดับ 1, ส่วนเดลและเลอโนโวคู่กันมาเป็นอันดับ 2, ตามด้วยโซนี่-อีริคสัน และซัมซุง   สำหรับแอปเปิ้ลนับเป็นการกระโดดข้ามอันดับครั้งใหญ่ที่สุดจากอันดับสุดท้าย (ที่ 14) มาเป็นอันดับ 10    ในขณะที่โซนี่ร่นถอยหลังมากที่สุดในการจัดอันดับครั้งนี้ โดยอยู่ในตำแหน่งรั้งท้ายร่วมกับแอลจี เนื่องจากถูกตัดคะแนนจากการใช้มาตรฐานต่างระดับในนโยบายด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์ของทั้งสองบริษัท

ฝ้ายคำ หาญณรงค์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านสารพิษ กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ในการจัดอันดับของกรีนพีซครั้งนี้ เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่มุ่งสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในการจัดอันดับครั้งที่ 4 มี 12 บริษัทจากทั้งหมด 14 บริษัท ที่ได้คะแนน 5 คะแนนขึ้นไป (จากคะแนนรวม 10 คะแนน) เมื่อเทียบกับคู่มือฉบับแรกที่ออกเผยแพร่ในเดือนสิงหาคม 2549 ตอนนั้นมีเพียง 4 บริษัทเท่านั้นที่ได้คะแนน 5 คะแนนขึ้นไป”

มีบริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมีอันตราย เช่น ในเดือนมีนาคม 2550 พานาโซนิคมีผลิตภัณฑ์จำนวนมากในท้องตลาดที่ปลอดสารโพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี หรือ PVC) 100% ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงเครื่องเล่นและเครื่องบันทึกดีวีดี โฮมซีนีม่า เครื่องเล่นวีดีโอ และขณะนี้มีการจัดทำรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดพีวีซีไว้ด้วย ในขณะที่โนเกีย โซนี่-อิริคสัน และโมโตโรล่าก็เพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ ที่ทั้งปลอดทั้งสาร PVC และสารทนไฟประเภทโบรมีน (Brominated Flame Retardants: BFRs)

การจัดอันดับในคู่มือของกรีนพีซเล่มนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า บริษัทต่างๆ กำลังเริ่มลงมือแสดงความรับผิดชอบในการรับผลิตภัณฑ์ของตนกลับคืนและนำไปรีไซเคิล รวมถึงเริ่มมีโครงการรับผลิตภัณฑ์ไม่ใช้แล้วกลับคืนโดยสมัครใจ และการให้ข้อมูลกับลูกค้าในเรื่องการจัดการกับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว มากขึ้นเรื่อยๆ

ฝ้ายคำสรุปทิ้งท้ายว่า “อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หันมาตอบรับต่อประเด็นเหล่านี้ในทางที่ดีขึ้น ถ้าหากบริษัทต่างๆ เริ่มที่จะเลิกใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์ของตน จะเป็นการขจัดภัยคุกคามต่อผู้บริโภคและผู้คนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ด้วย  และท้ายที่สุดจะส่งผลดีต่อโลกของเรา”

หมายเหตุ

ดาวน์โหลด ‘คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว’ ฉบับล่าสุดโดยกรีนพีซสากล ที่  http://www.greenpeace.org/greenerelectronics

โซนี่และแอลจี อิเล็กทรอนิกส์ ถูก จัดอันดับในตำแหน่งรั้งท้ายครั้งนี้จากการใช้มาตรฐานต่างระดับทั้งในนโยบาย ระดับชาติและระดับภูมิภาคในการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของตน ในขณะที่ทั้งสองบริษัทสนับสนุนนโยบายความรับผิดชอบของผู้ผลิตเฉพาะรายในที่อื่นๆ ทั่วโลก  ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการรวมตัวกันต่อต้านกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบของผู้ผลิต และเรียกร้องให้ผู้บริโภคเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์แทนที่จะเป็นหน้าที่ของผู้ผลิต  รายละเอียดเรื่องการเรียกร้องต่อบริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้รับผิดชอบในการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ ดูได้ที่นี่

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียวฉบับล่าสุด


ร่วมบริจาค

ท่านสามารถร่วมสนับสนุนและรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมได้โดยบริจาค ที่นี่