เตือนเอเชียตะวันออกใต้ ระวังภัยข้าวจีเอ็มโอแพร่กระจายจากจีน

เรื่องราว - เมษายน 19, 2548
กรุงเทพฯ 19 เมษายน 2548 – วันนี้ กรีนพีซเรียกร้องให้หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกมาตรการตรวจสอบการนำเข้าข้าวจากประเทศจีนอย่างเข้มงวด หลังจากมีการเปิดเผยหลักฐานการปนเปื้อนข้าวจีเอ็มโอหลายสายพันธุ์ในจีนเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยปัจจุบันข้าวจีเอ็มโอยังไม่มีการรับรองว่ามีความปลอดภัยต่อการบริโภคของมนุษย์และต่อสิ่งแวดล้อม และข้าวจีเอ็มโอจากจีนอาจปนเปื้อนมาในข้าวที่ใช้ส่งออกไปยังตลาดในภูมิภาคด้วย

วรุณวาร สว่างโสภากุล เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรม กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่า อุตสาหกรรมพันธุวิศวกรรมอยู่นอกเหนือการควบคุมและปัจจุบันปนเปื้อนอยู่ในพืชพันธุ์ที่เป็นทั้งอาหารหลักและปัจจัยกำหนดเศรษฐกิจในเอเชีย กรีนพีซเรียกร้องร้องต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ให้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อให้สาธารณชนมั่นใจได้ว่า การปนเปื้อนจะไม่แพร่กระจายไปยังอาหารและสิ่งแวดล้อมของเรา

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กรีนพีซพบว่า มีการจำหน่ายข้าวจีเอ็มโอที่ไม่ผ่านการรับรองและปลูกข้าวจีเอ็มโออย่างผิดกฎหมายในมณฑลหูเป่ย และจากการสอบถามผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์และเกษตรกรได้ความว่า มีการนำเมล็ดข้าวจีเอ็มโอออกจำหน่ายตั้งแต่สองปีที่ผ่านมาแล้วได้เก็บตัวอย่างเมล็ดข้าวทั้งแบบที่สีและยังไม่ผ่านการสีจากบริษัทจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ เกษตรกร และเจ้าของโรงสีข้าว ก่อนส่งไปตรวจสอบที่ห้องปฎิบัติการจีนสแกน ซึ่งพบว่ามีดีเอ็นเอของจีเอ็มโอ 19 ตัวอย่าง ในจำนวนนี้เป็นข้าวบีที 18 ตัวอย่าง ที่ผลิตพิษฆ่าแมลงได้ด้วยตัวเอง

Sze Pang Cheung เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรม กรีนพีซ จีน กล่าวว่า จากการประเมินพบว่ามีข้าวจีเอ็มโออย่างน้อย 950 ถึง 1,200 ตันปนเปื้อนอยู่ในห่วงโซ่อาหารแล้ว หลังจากการเก็บเกี่ยวเมื่อปีที่ผ่านมา และข้าวจีเอ็มโออีกมากกว่า 13,500 ตันอาจปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารในปีนี้ หากยังไม่มีมาตรการควบคุมเร่งด่วนออกมาบังคับใช้

จีนเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก โดยมีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างอินโดนีเซียเป็นผู้นำเข้าข้าวจากจีนเป็นอันดับที่ 4 เมื่อปี 2546 และเวียดนามเป็นผู้นำเข้าข้าวจากจีนรายใหญ่ที่สุด กรณีข้าวจีเอ็มโอในจีน จึงนำไปสู่การปนเปื้อนข้าวจีเอ็มโอในอาหารและไร่นาของประเทศผู้นำเข้าเหล่านี้ได้โดยง่าย เมล็ดข้าวจีเอ็มโอเพียงหนึ่งเมล็ด หากหล่นในนาข้าวและเติบโตขึ้นมันสามารถปนเปื้อนกับข้าวพันธุ์พื้นเมืองได้อีกหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะข้าวคุณภาพดีอย่างหอมมะลิ ซึ่งย่อมส่งให้ผลผลิตข้าวจากประเทศเหล่านี้ถูกปฎิเสธจากคู่ค้าที่ปฎิเสธข้าวจีเอ็มโอ

Sze Pang Cheung กล่าวว่า ตราบใดที่มีการเปิดเผยการปนเปื้อน ประเทศนำเข้าข้าวหลายประเทศมีปฎิกิริยาต่อต้านทันทีเป็นต้นว่า สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ติดต่อไปยังสถานทูตจีนเพื่อขอคำชี้แจง รัฐบาลสโลวะเกียประกาศว่า จะเริ่มตรวจสอบข้าวจีเอ็มโอ และรัฐบาลจีนก็เริ่มสอบสวนกรณีการปนเปื้อนของข้าวจีเอ็มโอแล้วเช่นกัน

กรณีปนเปื้อนของข้าวจีเอ็มโอในจีนเป็นสัญญาณเตือนอย่างดีต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหลายประเทศกำลังพิจารณาให้มีการทดลองปลูกพืชจีเอ็มโอ

วรุณวาร กล่าวว่า หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควรจะยกเลิกการทดลองที่เป็นภัยคุกคามต่อแหล่งอาหารและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพืชจีเอ็มโอไม่สามารถควบคุมได้ ประเทศไทยเองก็ควรจะยุติการทดลองปลูกพืชจีเอ็มโอในไร่นาทั้งหมด โดยไทยมีตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดจากกรณีการปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มโอ