จงวางมือจากนิวเคลียร์ : กรีนพีซเรียกร้อง Medco ให้พัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด

เรื่องราว - กันยายน 12, 2550
นักกิจกรรมกรีนพีซ 2 คนวัดขนาดของตึกสำนักงานใหญ่บริษัท Medco Energi Internasional เพื่อที่จะแขวนแบนเนอร์ขนาด 30 เมตรที่มีข้อความประกาศว่า “Medco วางมือจากนิวเคลียร์” ในจาการ์ตาตอนกลางในวันนี้ นักกิจกรรมทั้ง 2 คนกำลังเรียกร้องให้ Medco ยกเลิกข้อตกลงที่ทำกับบริษัทพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานน้ำเกาหลีเพื่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กำลังผลิต 2,000 เมกกะวัตต์บนเกาะชวา

นักกิจกรรมกรีนพีซถือป้ายที่ประกาศว่า "Medco จงวางมือจากนิวเคลียร์" หน้าสำนักงานใหญ่บริษัท PT Medco Energi Internasional ในจาการ์ตาตอนกลาง

นักกิจกรรมกรีนพีซวัดตึกสำนักงานใหญ่บริษัท PT Medco Energi Internasional เพื่อแขวนป้าย 30 เมตรที่ประกาศว่า "Medco จงวางมือจากนิวเคลียร์" ในจาการ์ตาตอนกลาง

กรีนพีซต้องการให้ Medco หยุดการสร้างโรงไฟฟ้าอันสกปรกและเปลี่ยนการลงทุนในอนาคตไปสู่การพัฒนาความเป็นไปได้ของพลังงานหมุนเวียนของอินโดนีเซีย กิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Nahdhatul Ulama กลุ่มอิสลามนิกายซุนหนี่หัวอนุรักษ์ ประกาศให้พลังงานนิวเคลียร์เป็น Haram (สิ่งต้องห้าม) ซึ่งนี่สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของชุมชนรอบๆ สถานที่ที่ถูกเสนอให้สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองเจปารา  

กรีนพีซไม่รับพิจารณาข้ออ้างของ PT Medco ที่ว่าบริษัทจำเป็นต้องใช้เงิน 3 พันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ขนาด 2,000 เมกกะวัตต์ภายในพ.ศ. 2559 โดยกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้จริงและเป็นความฝันที่อันตราย  ในขณะที่อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ได้ตีราคาสำหรับไฟฟ้า 1,000 เมกกะวัตต์ไว้ที่ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ความจริงก็คือโครงการล่าสุด คือ Olkiluoto-3 ในฟินแลนด์ ซึ่งคาดกันว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึง "การผลิตเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ได้รับการปรับปรุง" กำลังประสบกับค่าใช้จ่ายท่วมท้น ทำให้การผลิตไฟฟ้าโดยใช้นิวเคลียร์1,000 เมกกะวัตต์ต้องใช้เงินอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์   "เหตุใด Medco จึงกำลังถลุงเงินหลายล้านดอลลาร์ไปกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจสูงเช่นนี้ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังจะไม่ช่วยแก้ปัญหาวิกฤติพลังงานดังที่คาดไว้อีกด้วย" นี่เป็นคำถามของนางนูร์ ฮิดายาติ นักรณรงค์ด้านสภาพภูมิอากาศและพลังงานสะอาดของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

"ทำไม Medco จึงมองข้ามพลังอันล้นเหลือจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน อย่างเช่น  พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำขนาดเล็ก ลม และชีวมวล ไปเสียล่ะ  ทำไม Medco ถึงผลักดันนิวเคลียร์ที่เป็นอันตรายร้ายแรงและถ่านหินที่สกปรก ซึ่งเป็นเพียงอุปสรรคต่อทางออกของสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและความมั่นคงด้านพลังงาน เรายังไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจจาก Medco เกี่ยวกับเรื่องนี้" เธอกล่าวเสริม  

"นอกจากอุบัติเหตุที่เป็นความเสี่ยงอย่างแท้จริง เช่น การระเบิดของโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลแล้ว มุมมองที่น่ากลัวที่สุดของพลังงานนิวเคลียร์ คือ กากของเสียกัมมันตภาพรังสีที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหลายหมื่นตันที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลาง  เงินหลายพันล้านดอลลาร์จะถูกถลุงไปกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีความเสี่ยง สามารถนำไปใช้กับสิ่งที่ดีกว่า นั่นคือ การสำรวจและพัฒนาระบบพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนที่จะไม่เพียงแต่ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีความมั่นคงทางพลังงาน แต่จะทำให้ชาวอินโดนีเซียมีไฟฟ้าใช้ผ่านทางระบบแบบกระจายศูนย์อีกด้วย" เธอกล่าวสรุป

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการค้า 435 เครื่องในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่ทั่วโลก แทบไม่มีเครื่องใดเลยที่สร้างเสร็จภายในกำหนดเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้ และสิ่งที่ช่วยให้มีราคาไฟฟ้าที่แข่งขันได้ในตลาดก็คือการออกกฎระเบียบเรื่องราคา การให้เงินช่วยเหลือการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ทางตรงและทางอ้อม การผลักภาระค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมส่วนมากของการทำเหมืองแร่ยูเรเนียมและการผลิตเชื้อเพลิง และให้เงินอุดหนุนจำนวนมากแก่ค่าใช้จ่ายของการผลิตส่วนสนับสนุน  

ในวันที่ 1 กันยายน 2550 กลุ่ม Nahdhatul Ulama (NU) สาขาเมืองเจปารา ตัดสินใจห้ามไม่ให้สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเจปาราเนื่องจากผลกระทบด้านลบโดยเฉพาะอันตรายจากการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีและกากของเสียนิวเคลียร์นั้นมีมากกว่าผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นมากนัก โดยมันเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในท้องถิ่น

สมัครจดหมายข่าว

สมัครจดหมายข่าวอิเลคทรอนิคจากกรีนพีซฟรี คุณจะได้รับข่าวสารและวิธีการที่คุณและผู้คนนับล้านคนทั่วโลกที่เหมือนคุณสามารถลงมือกระทำเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าจะมีอนาคตที่เขียวขจีและมีสันติภาพ

ร่วมบริจาค

ท่านสามารถบริจาคเพื่อสนับสนุนงานรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมได้ที่นี่