กรีนพีซจัดอันดับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว: หนึ่งปีกับแนวโน้มที่ดีขึ้น

เรื่องราว - กันยายน 19, 2550
กรีนพีซจัดทำ ‘คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว’ มาครบหนึ่งปีแล้ว หลังจากตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือนที่ผ่านมา คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียวเป็นการจัดอันดับบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของโลก 14 บริษัท โดยพิจารณานโยบายและการปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลของแต่ละบริษัทในด้านการเลิกใช้สารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ และความรับผิดชอบต่อขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของตน

‘มนุษย์อิเล็กทรอนิกส์’ หรือ E-man ของกรีนพีซเดินแจก ‘คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว’ ให้แก่ประชาชนในบริเวณพันธ์ทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำ แหล่งรวมสินค้าไอทีแห่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ

พลาย ภิรมย์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านสารพิษ กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า "เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในทางที่ดีขึ้นตลอดระยะหนึ่งปีที่ผ่านมา บริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างแข่งขันกันที่จะเป็นผู้ผลิตสีเขียว เมื่อปีที่แล้ว มีจำนวนผู้ผลิตเพียงไม่ถึงครึ่งที่ได้คะแนนเกินกว่า 5 คะแนน (จากคะแนนรวม 10 คะแนน) และเป็นที่น่ายินดีที่ในปัจจุบัน ผู้ผลิตทุกรายมีต่างมีคะแนนมากกว่า 5 คะแนนแล้ว แต่ก็ยังเป็นหนทางอีกยาวไกลสำหรับผู้ผลิตบางรายที่ก้าวถอยหลังหรือไม่แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าเท่าทีควร เมื่อเทียบกับศักยภาพที่ทำได้"   

 ในคู่มือฉบับที่ 5 (กันยายน 2550) นี้ โนเกียยังสามารถครองอันดับ 1 (8 คะแนน) โซนี่-อีริคสันขึ้นมาเป็นอันดับ 2 (7.7 คะแนน) เดลและเลอโนโว ตกลงจากอันดับ 2 มาอยู่อันดับ 3 ร่วมกัน (7.3 คะแนน) สำหรับแอปเปิ้ลหล่นจากอันดับ 10 ไปอยู่อันดับ 12 เนื่องจากไม่มีการพัฒนาและถูกแซงโดยผู้ผลิตรายอื่น และเป็นที่น่าเสียดายว่า เอชพีมีคะแนนลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการเพิกเฉยต่อความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม  ในขณะที่โซนี่และแอลจี-อิเล็กทรอนิกส์เป็นสองผู้ผลิตที่พัฒนาขึ้นมากในการประเมินครั้งนี้ โดยทั้งสองได้เริ่มแสดงท่าทีที่อ่อนโยนลงที่จะยอมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น ในสหรัฐอเมริกา โซนี่เริ่มวางแผนที่จะนำสินค้าของตนไปทำลายหรือนำไปรีไซเคิลหลังหมดอายุการใช้งาน อย่างไรก็ตาม การปฎิบัติดังกล่าวยังไม่มีการนำมาใช้ในประเทศไทย ซึ่งยังไม่มีการผลักดันจากภาครัฐและผู้บริโภคอย่างจริงจัง   

 หลังจากทีมีการจัดอันดับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว  ผู้ผลิตต่างๆ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ ที่ปลอดสารเคมีอันตราย เช่น โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี หรือ PVC) และสารทนไฟประเภทโบรมีน (Brominated Flame Retardants: BFRs) ขายในท้องตลาดมากขึ้น หนึ่งปีที่แล้ว มีเพียงโนเกียและโซนี่-อีริคสัน ที่ผลิตโทรศัพท์มือถือปลอดสารเคมีอันตรายดังกล่าว ซึ่งขณะนี้โมโตโรล่าและแอลจีก็ได้เริ่มผลิตโทรศัพท์มือถือที่ปลอดปลอดสารเคมีอันตรายแล้ว โซนี่มีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ปลอดสารเคมีอันตรายเช่น โน้ตบุ๊ค (VAIO) วอค์กแมน กล้องวิดีโอ และกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ส่วนพานาโซนิกมีผลิตภัณฑ์จำนวนมากในท้องตลาดที่ปลอดสารโพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี หรือ PVC) ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงเครื่องเล่นและเครื่องบันทึกดีวีดี โฮมซีนีม่า เครื่องเล่นวิดีโอ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดพีวีซีไว้ด้วย

 "อยากให้ภาครัฐมองเห็นถึงมหันตภัยที่เกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี และร่วมผลักดันให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยหันมารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยการเลิกใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์และจัดการกับขยะที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของตน ซึ่งจะเป็นการขจัดภัยคุกคามต่อผู้บริโภค ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต และสิ่งแวดล้อม และท้ายที่สุดจะส่งผลดีต่อโลกของเรา" พลาย ภิรมย์ กล่าวทิ้งท้าย

ตารางแสดงอันดับผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว จากคู่มือฉบับที่ 1-5

 

อันดับ

กันยายน 2550

มิถุนายน 2550

มีนาคม 2550

ธ้นวาคม 2549

สิงหาคม 2549

1

Nokia
8

Nokia
 

Lenovo

Nokia
 

Nokia
7

2

Sony Ericsson 7.7

Dell

Nokia
 

Dell

Dell
7

3

Dell
7.3

Lenovo
 

Sony Ericsson
 

Fujitsu-Siemens
 

HP
5.7

3

Lenovo
7.3

Sony Ericsson

Dell
 

Motorola
 

Sony Ericsson
5.3

5

LGE
7

Samsung

Samsung
 

Sony Ericsson

Samsung
5

6

Sony
 7

Motorola

Motorola

HP

Sony
4.7

7

Fujitsu-Siemens
7

Toshiba
 

Fujitsu-Siemens
 

Acer

LGE

4.3

8

Samsung
6.7

Fujitsu-Siemens

HP

Lenovo
 

Panasonic
3.3

9

Motorola
6.7

Acer
 

Acer
 

Sony
 

Toshiba
3

10

Toshiba
6

Apple
 

Toshiba

Panasonic

Fujitsu-Siemens
3

11

Acer
5.7

HP
 

Sony
 

LGE
 

Apple
2.7

12

Apple
5.3

Panasonic

LGE

Samsung
 

Acer
2.3

13

HP
5.3

LGE
 

Panasonic

Toshiba
 

Motorola 1.7

14

Panasonic
5

Sony
 

Apple

Apple

Lenovo
1.3

ลงมือทำ

รับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ร่วมบริจาค

ท่านสามารถบริจาคเพื่อสนับสนุนงานรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมได้ที่นี่

หมวด