ละครเร่ข้าวยิ้มทัวร์อีสาน สร้างภูมิคุ้มกันต้านข้าวจีเอ็มโอ

เรื่องราว - กันยายน 12, 2548
12 กันยายน 2548 กรีนพีซ ร่วมกับ มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ผนึกกำลังนำละครเร่ข้าวยิ้มออกเดินสายภาคอีสาน เพื่อให้ความรู้และเตือนเกษตรกรให้ระวังข้าวตัดต่อยีน (ข้าวจีเอ็มโอ) รวมทั้งสนับสนุนการปลูกข้าวอินทรีย์และทำเกษตรแบบยั่งยืน โดยผ่านบทละครที่สนุกสนาน

กรีนพีช ร่วมกับ มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวละครข้าวยิ้ม เรื่องน้ำฝนเลือกคู่ เพื่อให้ความรู้และเตือนเกษตรกรให้ระวังข้าวตัดต่อยีน (ข้าวจีเอ็มโอ) จะออกตระเวนแสดงในพื้นที่ภาคอีสาน 8 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 30 กันยายนนี้ โดยเริ่มจากจังหวัด อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ บีรีรัมย์ นครราชสีมา และสิ้นสุดที่จังหวัดสกลนคร

วันนี้ กรีนพีซและมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวละครเร่ข้าวยิ้ม เรื่อง น้ำฝนเลือกคู่ ซึ่งเคยสร้างความประทับใจให้กับพี่น้องเกษตรกร ระหว่างการตระเวน 5 จังหวัดในภาคอีสานของคาราวานข้าวยิ้ม เมื่อเดือนมกราคม 2548 ที่ผ่านมา ด้วยลูกเล่นลูกฮาของตัวละครทั้ง 5 ซึ่งประกอบไปด้วย น้ำฝน บุญเกิด เอ็ดดี้ แม่เอี้ยง และ เทพธิดาพยากรณ์ ที่ให้สาระประกอบความบันเทิง

 

วรุณวาร สว่างโสภากุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรม  กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ละครเร่ข้าวยิ้ม เรื่อง น้ำฝนเลือกคู่ จะเป็นสื่อกลางที่ย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของข้าวที่มีต่อชีวิตของคนไทยในทุกๆ ด้าน  สร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมโดยการให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องข้าวจีเอ็มโอ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวจีเอ็มโอเข้ามาในประเทศไทย และยังชักชวนให้เกษตรกรหันมาสนใจการปลูกข้าวอินทรีย์ซึ่งเป็นการเกษตรที่เน้นความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและเกษตรกร ลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตภายนอก ไม่ใช้สารเคมี ห้ามใช้เมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอ หรือสิ่งอื่นๆ ที่มาจากจีเอ็มโอ ขณะนี้ ผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์กำลังได้รับความนิยมในตลาดโลกมากขึ้นเรื่อยๆ

 

น้ำฝนเลือกคู่ ซึ่งเป็นเรื่องรักอลเวงของหญิงสาวชาวบ้านภาคอีสานนามว่า น้ำฝน ที่ต้องเลือกระหว่าง 2 หนุ่มลูกทุ่งอีสานบ้านเดียวกันที่มาสมัครรักใคร่ หนุ่มหนึ่งนามว่า บุญเกิด เป็นลูกชาวนาเกษตรอินทรีย์  ผู้มีรักแท้ และ ผืนนาน้อยนิด อีกหนึ่งหนุ่มเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านสุดโก้ เจ้าของผืนนาข้าวจีเอ็มโอ นามว่า เอ็ดดี้ ความรักของสาวน้ำฝนอลหม่านด้วยแรงยุยงส่งเสริมของแม่เอี้ยง แม่ผู้ยอมทุกอย่างเพื่อลูกชายบังเกิดเกล้า และ เทพธิดาพยากรณ์ ซึ่งเป็นผู้มาชี้ทางสว่างให้น้ำฝนได้เห็นถึงความจริงของชีวิต และ ความสุขในแบบยั่งยืนตามวิถีของเกษตรอินทรีย์

 

สวนีย์ อุทุมมา  ผู้ประสานงานฝ่ายการแสดง มูลนิธิสื่อชาวบ้าน กล่าวว่า มะขามป้อมสนใจทำละครเรื่องนี้ เพราะนี่เป็นละครเรื่องแรกที่เราทำก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมากในการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ แต่เราก็เห็นความจำเป็น เพราะเรื่องจีเอ็มโอเป็นเรื่องที่ต้องป้องกันไว้ก่อน ถ้าหากปล่อยให้ข้าวจีเอ็มโอเข้ามาแล้วค่อยมาให้ความรู้หรือรณรงค์ก็จะสายเกินไป ข้าวจีเอ็มโอคงจะปนเปื้อนไปทั่ว

 

ละครเร่ข้าวยิ้ม เรื่อง น้ำฝนเลือกคู่ ออกตระเวนแสดงในพื้นที่ภาคอีสาน 8 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 30 กันยายนนี้ โดยเริ่มจากจังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และสิ้นสุดที่จังหวัดสกลนคร