กลุ่มกรีนพีซนำไปรษณียบัตรที่มีผู้ร่วมรณรงค์นับหมื่นรายยื่นต่อคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

เรื่องราว - กันยายน 26, 2544
กรุงเทพ, 26 กันยายน 2544 - กลุ่มกรีนพีซนำไปรษณียบัตรที่มีผู้ร่วมรณรงค์นับหมื่นรายยื่นต่อคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียกร้องให้แก้ไขร่างกฎหมายติดฉลากจีเอ็มโอให้ชัดเจนและรัดกุมตามความต้องการของผู้บริโภคทั่วประเทศ ระบุ อย. จะต้องรับประกันความปลอดภัยและความมั่นใจของสาธารณชน ไม่ให้ตกเป็นหนูทดลองจากจีเอ็มโอ โดยเฉพาะในอาหารเด็กและทารก

จากการที่ อย. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับร่างประกาศฯ การติดฉลากอาหารที่ได้จากเทคนิคการตัดแต่งพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ เพื่อเตรียมสรุปแก้ไขร่างประกาศฯ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2544 โดยจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาเป็นลำดับต่อไปภายในเดือนธันวาคมนี้นั้น ทางกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้สุ่มสำรวจและพูดคุยกับประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษาในประเด็นดังกล่าวพบว่า ทุกฝ่ายมีความต้องการให้กฎหมายติดฉลากจีเอ็มโอมีความชัดเจนและเป็นธรรม พร้อมกับได้ร่วมลงนามในไปรษณียบัตรที่กรีนพีซจัดทำขึ้นมาเพื่อรณรงค์ประมาณหนึ่งหมื่นฉบับ

นางสาวอวยพร สุธนธัญญากร เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรม กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า กรีนพีซขอเรียกร้องให้ อย. พิจารณาปรับร่างกฎหมายติดฉลากอาหารที่ใช้วัตถุดิบจีเอ็มโอให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพื่อคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ สิทธิในการเลือกว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่วางจำหน่ายผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติหรือผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นจีเอ็มโอ ตลอดจนเพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบความปลอดภัยระยะยาว และสนับสนุนให้มีการใช้วัตถุดิบปลอดจีเอ็มโอในการผลิต

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รณรงค์และอาสาสมัครของกรีนพีซจำนวนกว่า 20 คนได้นำไปรษณียบัตรเรียกร้องฉลากจีเอ็มโอที่ชัดเจนและเป็นธรรมจากการรณรงค์มาตั้งแต่เดือนสิงหาคมนับหมื่นใบ ประกอบเป็นขบวนรณรงค์ด้วยป้ายผ้าหรือตุงพร้อมกับข้อความว่า "เสียงจากประชาชน" "ฉลากต้องชัดเจน" "ทุกส่วนประกอบต้องติดฉลาก" "คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ห่วงใย ใส่ใจ คุณภาพ หลีกเลี่ยงจีเอ็มโอ" และ "อย่าหักหลังประชาชน" มามอบให้กับตัวแทนของ อย. ณ สำนักงาน อย. กระทรวงสาธารณสุข

"กฎหมายการติดฉลากจีเอ็มโอที่ชัดเจนจะช่วยให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าและวัตถุดิบมากขึ้น และยังช่วยป้องกันการปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายของจีเอ็มโอ โดยขาดการควบคุม ซึ่งจะก่อให้เกิดความยุ่งยากในการจัดการในอนาคต และจะช่วยลดปัญหาที่ผู้ประกอบการไม่ทราบว่าวัตถุดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตที่เป็นจีเอ็มโอหรือไม่" เจ้าหน้าที่รณรงค์ของกลุ่มกรีนพีซกล่าว

นอกจากนี้กรีนพีซได้เรียกร้องให้ อย. ประกาศห้ามใช้วัตถุดิบดัดแปลงพันธุกรรมสำหรับเด็กและทารกอย่างเร่งด่วนโดยที่ไม่ต้องรอให้การประกาศใช้กฎหมายบังคับติดฉลากจีเอ็มโอออกมาก่อน จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่าอาหารดัดแปลงพันธุกรรมปลอดภัยต่อผู้บริโภคแท้จริงตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ตกเป็นหนูทดลองของบริษัทผู้ผลิตอาหารข้ามชาติที่สนับสนุนการใช้จีเอ็มโอในสินค้าที่วางจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน

หมายเหตุ:

- กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้จัดการรณรงค์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.greenpeacesoutheastasia.org ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2544 เป็นต้นมา ปรากฏว่ามีผู้ร่วมลงนามจากทั่วโลกกว่าร้อยคน และยังคงดำเนินการให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปร่วมลงนามถึงขณะนี้

- เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2544 ที่ผ่านมา ซึ่ง อย.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับร่างประกาศฯ การติดฉลากอาหารจีเอ็มโอ กรีนพีซได้จัดทำบทวิพากษ์ร่างฯ เสนอต่อ อย.เพื่อแก้ไขร่างดังกล่าวด้วย สนใจรายละเอียดขอรับได้ที่กรีนพีซ