หยุดการขนถ่าย จีเอ็มโอ จากสหรัฐ

เรื่องราว - กุมภาพันธ์ 3, 2544
3 กุมภาพันธ์ 2545 เมืองบาทังกัส ประเทศฟิลิปปินส์ - อาสาสมัครกรีนพีซเข้ายึดสายพานลำเลียงเพื่อหยุดการขนถ่ายถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม 17,000 ตันสู่ตลาดอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงเช้าตรู่ของวันดังกล่าว อาสาสมัคร 4 คนได้ล่ามโซ่ตนเองเข้ากับสายพานลำเลียงสินค้าของ เจเนอรัล มิลลิ่ง คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นโรงงานถั่วเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนอาสาสมัครกรีนพีซบนเรือยางได้นำป้ายผ้าขนาดใหญ่ที่มีข้อความว่า "สหรัฐอเมริกาหยุดทิ้งจีเอ็มโอยังเอเชีย" ไปติดกับตัวเรือสินค้าชื่อคุย กอน จิน ซึ่งกำลังรอลำเลียงสินค้าปนเปื้อนสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา

ในขณะที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกปฏิเสธการนำเข้าและออกกฎหมายควบคุมอาหารดัดแปลงพันธุกรรม สหรัฐอเมริกากำลังหาผลประโยชน์จากการที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังขาดกฎหมายการติดฉลาก โดยยัดเยียดอาหารดัดแปลงพันธุกรรมหลายล้านตันให้ผู้บริโภคที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ สหรัฐฯ ทุ่มจีเอ็มโอกว่า 2 ล้านตันเข้าสู่ภูมิภาคนี้ โดยท้ายที่สุด จีเอ็มโอจำนวนกว่าครึ่งที่นำเข้าได้นำไปผลิตเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันในฟิลิปปินส์ เช่น อาหารเด็กไอโซมิล เครื่องดื่มธัญพืชเนสวิต้า มันฝรั่งโดริโทส และซุปข้าวโพดข้นคนอร์

 

ถึงแม้ว่ากรีนพีซจะรณรงค์ด้วยการแขวนป้ายผ้าบนเรือขนสินค้าปนเปื้อน แต่เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค ปีที่แล้ว รัฐบาลของประธานาธิบดี กลอเรีย แมคาปากัล อาร์โรโย ได้ให้สัญญากับผู้บริโภคว่าจะออกกฎหมายติดฉลากอาหารดัดแปลงพันธุกรรม แต่เท่าที่ผ่านมา ประธานาธิบดียังไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ กับชาวฟิลิปปินส์ เมื่อการปฏิบัติการของกรีนพีซครั้งแรกนี้ใกล้เสร็จสิ้น สมาชิกรัฐสภาและวุฒิสมาชิกได้ประกาศว่าจะยื่นมติให้สืบหาความเสี่ยงของการนำเข้าสินค้าเหล่านี้ ปัจจุบัน กรีนพีซได้เปิดตัวการรณรงค์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ประชาชนทั่วไปส่งข้อเรียกร้องถึงประธานาธิบดีเพื่อผลักดันให้มีการติดฉลากจีเอ็มโอในทันที โปรดช่วยกรีนพีซหยุดจีเอ็มโอ (ร่วมรณรงค์ครั้งนี้)