ชาวบ่อนอก - บ้านกรูดร่วมกับกรีนพีซติดแผงโซลาร์เซลล์

เรื่องราว - เมษายน 11, 2545
11 เมษายน 2545, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - 'กรีนพีซ' ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ให้ชุมชนชาวบ่อนอก และบ้านกรูด จ. ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของประเทศไทยในการจัดหาพลังงานที่สะอาดซึ่งเป็นที่ต้องการของชุมชน

การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่รณรงค์และอาสาสมัครของกรีนพีซ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ไทย เอเจนซี่ เอนจิเนียริ่ง จำกัดได้ช่วยกันติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาของโรงเรียนบ้านหนองปุหลก ต. บ่อนอก และวัดธงชัยธรรมจักร บ้านกรูด ต. ธงชัย แผงโซลาร์ที่ติดตั้งให้กับแต่ละชุมชนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 2 กิโลวัตต์ซึ่งพอเพียงต่อการให้แสงสว่างและการใช้ไฟในบริเวณที่ติดตั้ง ทั้งสองระบบได้เชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบวงจรไฟฟ้าหลัก ซึ่งเป็นการ ชี้ให้เห็นว่า ชาวบ้านทั้งจากบ่อนอกและบ้านกรูดไม่เพียงคัดค้านโรงไฟฟ้า แต่ได้แสดงพลังเพื่อก้าวไปสู่แนวทางของการจัดหาพลังงานสำรองที่มีความยั่งยืนและเชื่อถือได้อย่างแท้จริง

การติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ให้กับชาวบ้านที่บ่อนอกและบ้านกรูดโดยกลุ่มกรีนพีซวันนี้ เป็นเพียงก้าวแรกที่จะบรรลุถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในบั้นปลาย หากมีการใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ขึ้น ผนวกกับการใช้ชีวมวลและพลังงานลม