กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า

พลังงานสะอาดที่มีอยู่จริงของชาวบ่อนอกและบ้านกรูด

เรื่องราว - ตุลาคม 1, 2545
1 ตุลาคม 2545 – หลังจากภารกิจของการรณรงค์ “เส้นทางสู่พลังงานสะอาด” เพื่อยุติภาวะโลกร้อนของเรือปฏิบัติการกรีนพีซ “อาร์กติก ซันไรซ์” ในประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยงานรณรงค์ด้านพลังงานก็ได้สานงานต่อด้วยการติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับชุมชมชาวบ่อนอกและบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าชุมชนทั้งสองแห่งไม่ต้องการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินอันเป็นพลังงานสกปรก และต้องการใช้พลังงานสะอาดที่มีอยู่ในชุมชนและสามารถนำมาใช้ได้จริง โดยที่ตั้งกังหันลมของบ้านบ่อนอกอยู่หน้าวัดปากคลองเกลียว และที่บ้านกรูดอยู่บริเวณด้านข้างศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชายทะเลบ้านกรูด

กังหันลมที่นำไปติดตั้งในชุมชนทั้งสองแห่งมีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุด 400 วัตต์ ต้องการกระแสลมเริ่มต้นเพื่อทำให้กังหันหมุนเพียง 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งชุมชนชายทะเลทั้งสองแห่งมีลมแรงมากพอที่จะให้กังหันหมุนรับลมและผลิตกระแสไฟฟ้าได้เกือบตลอดทั้งปี ตัวกังหันตั้งอยู่บนเสาเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว สูง 20 เมตร มีลวดสลิงยึดสามระยะทั้งสี่ด้านเพื่อความแข็งแรงของเสา

เมื่อมีลมพัดแรงพอ กังหันจะหันหน้ารับลมด้วยตัวเอง กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากกังหันลมจะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ ซึ่งต่อเข้ากับตู้ไฟอันประกอบด้วยสวิตช์ควบคุมวงจรการทำงานรวม สวิตช์ควบคุมการชาร์ตแบตเตอรี่ และสวิตช์เปิดปิดไฟ จากตู้ไฟจะมีสายไฟโยงต่อเข้ากับหลอดไฟซึ่งติดตั้งไว้เป็นไฟทางสาธารณะให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากพลังงานสะอาดนี้อย่างเท่าเทียม

อาสาสมัครของกรีนพีซ รวมทั้งชาวบ้านบ่อนอกและบ้านกรูด ช่วยกันดำเนินการติดตั้งกังหันลม ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น ถางหญ้า เคลียร์พื้นที่ ขุดหลุม เทปูนฐานราก ต่อท่อ ร้อยสายไฟ ยกเสา และขึงลวดสลิง จนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการ ได้เห็นพลังงานส่องสว่าง ยิ้มแย้มกันถ้วนหน้า เป็นที่ยินดีแก่ชุมชนว่าทางเลือกพลังงานสะอาดมีอยู่จริง ไม่ไกลเกินเอื้อม และพร้อมรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน

หลังจากติดตั้งระบบกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าได้เสร็จลุล่วงไปด้วยดี ชุมชนในแต่ละพื้นที่จะเป็นผู้ดูแลรักษาระบบด้วยตนเอง ทำให้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดนี้ใช้การได้ยาวนานต่อไป ทั้งนี้ การบำรุงรักษาระบบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก

กรีนพีซยินดีสนับสนุนชาวบ้านในการใช้ทางเลือกพลังงานสะอาด เพื่อยุติภาวะโลกร้อน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การต่อสู้คัดค้านโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินของชาวประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน และของโลกที่เราอาศัยร่วมกัน