เปิดตัวคู่มือจ่ายตลาดปลอดจีเอ็มโอที่ฟิลิปปินส์

หยุดจีเอ็มโอ เลือกออร์กานิก!

เรื่องราว - ตุลาคม 29, 2545
มะนิลา,29 ตุลาคม 2545 - กรีนพีซร่วมฉลองเดือนแห่งผู้บริโภคที่ฟิลิปปินส์ด้วยการออกคู่มือจ่ายตลาดซื้ออาหารปลอดจีเอ็มโอ ด้วยบรรยากาศของกิจกรรมที่มีสีสัน เสียงดนตรีพื้นบ้าน และ ผู้คนที่เดินขวักไขว่ภายในตลาดที่จำหน่ายอาหารที่ได้จากการเกษตรอินทรีย์หรือออร์กานิก ที่เมืองมากาตี ในกรุงมะนิลา

ในการแถลงข่าวครั้งนี้ กรีนพีซได้ประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้ยกเลิกการใช้ส่วนผสมวิศวพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ และยังได้เสิร์ฟตัวอย่างอาหารจากเกษตรอินทรีย์ ปลอดจีเอ็มโอให้แก่ผู้สื่อข่าวที่มาร่วมงาน พร้อมกับนำคู่มือออกแจกจ่ายให้กับผู้คนในบริเวณนั้นเป็นจำนวนหลายร้อยเล่ม

"คู่มืออาหารปลอดจีเอ็มโอ เป็นแนวทางที่จะสร้างพลังผู้บริโภคให้รู้ถึงการใช้สิทธิในการรับรู้เกี่ยวกับอาหารที่การใช้จีเอ็มโอ และสิทธินี้ที่ถูกละเลยโดยรัฐบาล จากการขาดการประกาศใช้กฎหมายติดฉลาก และโดยทางผู้ผลิตปฏิเสธการติดฉลากอาหาร" โบ บาคอนกรีส เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านวิศวพันธุกรรม กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

คู่มือฉบับนี้จะจัดแบ่งบริษัทต่างๆ ออกเป็นบัญชีสีเขียว, บัญชีสีส้ม, บัญชีสีแดง ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทที่มีต่ออาหารดัดแปลงพันธุกรรม ในส่วนบัญชีสีเขียวประกอบด้วยบริษัทที่มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่มีต่อร่างกาย และสิ่งแวดล้อมของวัตถุดิบจีเอ็มโอ และการันตีว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทปลอดการใช้ส่วนผสมจีเอ็มโอ ในขณะที่บริษัทซึ่งอยู่ในบัญชีสีแดงเป็นบริษัทที่ไม่มีนโยบายในการหลีกเลี่ยงส่วนผสมจีเอ็มโอ และไม่มีท่าทีในการที่เลิกใช้จีเอ็มโอ ส่วนบัญชีสีส้ม ซึ่งเป็นบริษัทและรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในการพิมพ์คู่มือครั้งนี้ประกอบด้วยรายชื่อบริษัทที่สัญญาว่าจะเลิกใช้วัตถุดิบในอาหารภายในปีนี้

กรีนพีซยังแสดงรายชื่อ 6 บริษัท ซึ่งขณะนี้มีนโยบายอาหารปลอดจีเอ็มโอ ซึ่งประกอบด้วย Republic Biscuit Corp, Lactasoy Co., Ltd., Vitasoy International Holdings, Ltd., Back to Basics Naturally Organic, Marca Leon(Limketkai Manufacturing Corp) และ Magic Fry (Nature's Harvest Corp) ซึ่งในขณะนี้มีรายชื่อบริษัทที่อยู่ในบัญชีสีเขียว 9 บริษัทด้วยกัน ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายชื่ออยู่ 3 บริษัท คือ Milupa Baby Cereals, Gerber Baby Food (Novartis) และ Fat and Thin Brands

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมี 3 บริษัทได้ติดต่อมาที่กรีนพีซและให้สัญญาว่าจะไม่ใช้ส่วนผสมจีเอ็มโอในผลิตภัณฑ์ภายในปีนี้ ซึ่งประกอบด้วย Leslie Corp, Swift, และ Burger Machine Holdings, Inc.

" การรณรงค์อาหารปลอดจีเอ็มโอสามารถทำให้เกิดความสำเร็จได้ ถ้าบริษัทที่ผลิตอาหารมีนโยบายอย่างจริงจัง บริษัทอย่างเนสท์เล่ และซาน มิเกล (San Miguel) ควรจะเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคในการติดฉลากอาหารจีเอ็มโอ และ ควรคำนึงถึงขั้นตอนในการกำจัดอาหารจีเอ็มโอ ออกจากสายการผลิต "โบ บาคอนกรีส กล่าว

กรีนพีซกำลังดำเนินการรณรงค์ในการสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นทางเลือก เพราะการเกษจรอินทรีย์จะต้องไม่เลือกใช้จีเอ็มโอในการเพาะปลูกทั้งสิ้น และมีการทดลองแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ทางเลือกนี้ทำให้ชาวไร่สามารถควบคุมการเพาะปลูกได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ และชีวิตความเป็นอยู่

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ กรีนพีซได้เรียกร้องให้บริษัทผลิตภัณฑ์ด้านอาหารทั้งหลาย

(1) ติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้จีเอ็มโอ

(2) ระบุส่วนผสมที่มีการใช้จีเอ็มโอในผลิตภัณฑ์อาหาร

(3) ใช้วัตถุดิบที่ปลอดจีเอ็มโอในทุกผลิตภัณฑ์อาหาร

นอกจากนี้กรีนพีซยังได้เรียกร้องต่อรัฐบาลฟิลิปปินส์ ให้เร่งผลักดันการประกาศใช้กฎหมายติดฉลาก และจัดหางบประมาณในการสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ด้วย

หมายเหตุ ในการจัดพิมพ์คู่มือจ่ายตลาดปลอดจีเอ็มโอในประเทศไทย ใช้สีในแต่ละบัญชีต่างจากที่ฟิลิปปินส์คือ ใช้ "สีดำ" แสดงรายชื่อบริษัทที่ไม่มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงหรือเลิกใช้จีเอ็มโอ และ "สีเทา" สำหรับบริษัทที่มีแนวทางว่าจะเลิกใช้จีเอ็มโอในการผลิตอาหาร แต่ยังไม่มีนโยบายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผลการตรวจสอบที่ยืนยันได้