จีนประกาศใช้กฎหมายพลังงานฉบับใหม่

เปลี่ยนโฉมหน้าจีนสู่ยุคแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรื่องราว - กุมภาพันธ์ 28, 2548
ปักกิ่ง ประเทศจีน 28 กุมภาพันธ์ 2548 – วันนี้ คณะนิติบัญญัติของรัฐบาลจีนลงคะแนนเพื่ออนุมัติกฎหมายส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนฉบับแรกของจีน ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะช่วยกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศได้มากขึ้น ขณะที่กรีนพีซ แสดงความยินดีต่อคำมั่นสัญญาของรัฐบาลจีนครั้งนี้ ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้จีนมีศักยภาพในการเป็นประเทศผู้นำในการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานจากลม และจีนจะเป็นตัวแปรสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงตลาดพลังงานของโลก

สตีฟ ซอว์เยอร์ เจ้าหน้าที่รณรงค์ กรีนพีซสากล กล่าวว่า จีนมีศักยภาพและสมควรจะเป็นผู้นำโลกในการพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียน อุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานหมุนเวียนทั่วโลกก็สนับสนุนให้มีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้มานานแล้ว หากคำจำกัดความของการใช้พลังงานหมุนเวียนและรายละเอียดต่างๆ ถูกต้องเหมาะสม ประชาคมโลกก็พร้อมที่จะเดินตามเส้นทางสู่พลังงานสะอาดของจีนและสนับสนุนให้จีนก้าวสู่การเป็นประเทศผู้นำในการใช้พลังงานสะอาด

กฎหมายส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนของจีน จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2549 ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนของจีนคึกคักขึ้นในทันที กฎหมายฉบับนี้ยังเป็นหลักประกันว่ากลุ่มผู้ผลิตที่ใช้พลังงานหมุนเวียนสามารถต่อไฟฟ้าเข้ากับระบบได้ และยังช่วยกระจายราคาต้นทุนของเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ในภาคไฟฟ้าอีกด้วย

การประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้เป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งชี้ได้ถึงความพยายามของรัฐบาลจีนในการปกป้องสภาพภูมิอากาศโลก ด้วยความพยายามให้อากาศสะอาดขึ้นด้วยการใช้พลังงานสะอาดและยังเป็นเวลาที่สอดคล้องกับการบังคับใช้ของพิธีสารเกียวโตเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน แม้ว่าพิธีสารเกียวโตจะไม่มีผลบังคับใช้ต่อจีน แต่ในฐานะที่จีนเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเป็นอันดับ 2 ของโลก ทั่วโลกจึงเพ่งเล็งมาที่การจัดการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของจีนมากเป็นพิเศษ

พลังงานหมุนเวียนถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งและ ขณะนี้ก็มีความสนใจอย่างมากจากนานาประเทศในศักยภาพของจีนที่จะเป็นตลาดใหญ่ในการผลิตพลังงานลมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เอื้อต่อการใช้พลังงานหมุนเวียน การเติบโตของการใช้พลังงานลมในจีนเมื่อปีที่แล้วในขณะที่ยังไม่มีการออกกฎหมายมีมากถึง 35 % นอกจากนี้ จีนยังมึศักยภาพที่เอื้ออำนวยมากต่อการนำพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานคลื่น พลังงานกระแสน้ำ และพลังงานชีวมวลมาใช้ ซึ่งหากมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมๆ กัน ความจำเป็นในการใช้พลังงานต่างๆ ของจีนก็สามารถบรรลุได้จากการใช้พลังงานสะอาดเพียงอย่างเดียว