กรีนพีซเปิดงานบางกอกก็กินข้าว

ย้ำคนเมืองมีทางเลือกไม่เอาจีเอ็มโอ

เรื่องราว - กุมภาพันธ์ 18, 2548
กรุงเทพฯ 18 กุมภาพันธ์ 2548 - วันนี้ กรีนพีซ เปิดงานบางกอกก็กินข้าวอย่างเอิกเกริก มุ่งหมายส่งเสริมให้คนเมืองรู้จักและเข้าใจถึงความหลากหลายของข้าว และเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้รู้เท่าทัน และร่วมกันปกป้องข้าวไทยให้ปลอดจีเอ็มโอ

Bangkok rice festival

นายพูลพันธ์ ไกรเสริม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร ในฐานะตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงานพร้อมขบวนกลองยาวแห่ต้อนรับอย่างเอิกเกริก โดยนางสาวเพิร์ล วงษ์ภูษณชัย รักษาการผู้อำนวยการบริหารกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และนำชมซุ้มนิทรรศการต่างๆ ในบริเวณสวนสันติชัยปราการ ซึ่งจำลองบรรยากาศเป็นหมู่บ้านในชนบทตามวิถีการดำรงชีวิตแบบไทยๆ

นอกเหนือจากการร่วมเฉลิมฉลองปีข้าวสากลที่ต่อเนื่องมาจากปี 2547 งานบางกอกก็กินข้าวยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนกรุงเทพฯ ที่ส่วนใหญ่เป็นเพียงผู้บริโภคข้าวได้รู้จักและเข้าใจถึงความสำคัญในด้านอื่นๆ ที่หลากหลายของข้าวและยังเป็นการเผยแพร่ทางเลือกของการปลูกข้าวให้คนในกรุงเทพฯได้รู้จักวิธีการปลูกข้าวแบบยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อสุขภาพ และช่วยให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ อย่างเช่น ข้าวอินทรีย์ ซึ่งไม่ใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี เกษตรกรไทยในหลายพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ประสบความสำเร็จมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมีข้าวจีเอ็มโอ

นางสาววรุณวาร สว่างโสภากุล เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรม กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ถึงแม้ว่าปัจจุบันข้าว จีเอ็มโออาจยังไม่มีในประเทศไทย แต่สหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ปลูกแล้วเป็นการค้า และขณะนี้ ในโลกมีข้าวจีเอ็มโออีกอย่างน้อย 45 ชนิดอยู่ระหว่างการทดลองและจะถูกผลักดันให้ออกสู่ตลาด เราจึงต้องเตรียมการป้องกันไว้ก่อน โดยให้ความรู้กับสังคม โดยเฉพาะผู้บริโภคในเมืองซึ่งเป็นผู้มีกำลังซื้อและเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรจะปลูก จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง

นอกจากให้ความรู้ในเรื่องข้าวจีเอ็มโอแล้ว ในงานบางกอกก็กินข้าวยังเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงชื่อไม่สนับสนุนจีเอ็มโอด้วย เพื่อเป็นการแสดงสิทธิในการเลือกที่จะไม่บริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบเป็นจีเอ็มโอและไม่ต้องการให้มีการทดลองจีเอ็มโอในระดับไร่นา โดยจะส่งผ่านรายชื่อเหล่านี้ยื่นต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป

งานบางกอกก็กินข้าวจัดขึ้น 3 วัน ระหว่างวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2548 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 21.00 น. ที่ สวนสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องข้าวในเรือข้าวที่จำลองขึ้น นิทรรศการกลางแจ้งบรรยากาศชนบท แสดงวิถีการดำรงชีวิตแบบไทยๆ ตัวอย่างพันธุ์ข้าวพื้นบ้านหายาก เรียนรู้การทำอาหารท้องถิ่นจากข้าวพันธุ์พื้นบ้านจากกลุ่มเกษตรกร ศิลปะสื่อผสมจากเมล็ดข้าว ละครเร่จากกลุ่มมะขามป้อม เกม และดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิ คณาคำ อภิรดี ศุ บุญเลี้ยง ลำตัดแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์