นักปั่นจักรยานร่วมรณรงค์เรียกร้องต่อประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

เรื่องราว - กุมภาพันธ์ 14, 2546
มะนิลา, 14 กุมภาพันธ์ 2546 –- ผู้รักสันติภาพจากกรีนพีซ , GAIA Exploration Club และ Firefly Brigade ร่วมกันปั่นจักรยานรณรงค์เพื่อมอบดอกไม้และข้อเรียกร้องต่อสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ โดยสวมเสื้อที่มีข้อความว่า 'อย่าทำสงคราม'

ขบวนจักรยานเริ่มปั่นจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ วิทยาเขตดิลลิมาน ไปยังสถานทูตอังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน จีน และสหรัฐอเมริกาเพื่อเรียกร้องให้ถอนกำลังทหารระลอกหลังที่จะส่งเข้าไปยังอิรัก

นายเรด คอนสแตนติโนเจ้าหน้าที่รณรงค์ของกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่า"การทำสงครามนอกจากจะทำลายล้างมนุษยชาติและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแล้ว ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการสะสมอาวุธที่มีอานุภาพในการทำลายล้างสูงได้ ปัญหาดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างสันติผ่านกระบวนการทางกฎหมาย สนธิสัญญาและอนุสัญญาต่าง ๆ เช่น การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการปลดอาวุธในกรุงเจนีวา, สนธิสัญญาห้ามการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์,สนธิสัญญาห้ามการทดลองอาวุธนิวเคลียร์,อนุสัญญาอาวุธชีวภาพและอนุสัญญาอาวุธเคมี"

กรีนพีซคัดค้านการทำสงคราม เราเริ่มมีการรณรงค์ทั่วโลกเพื่อยับยั้งสงครามในอิรัก และกรีนพีซจะยังคงต่อต้านต่อไป ไม่ว่าสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะเห็นด้วยกับการทำสงครามครั้งนี้หรือไม่ก็ตาม

 

เป็นเวลากว่า 30 ปีมาแล้วที่กรีนพีซได้รณรงค์ต่อต้านการใช้อาวุธนิวเคลียร์และอาวุธทำลายล้างชนิดอื่น ๆ กรีนพีซเรียกร้องให้ผู้ที่มีอาวุธดังกล่าวอยู่ในครอบครอง เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส รัสเซีย จีน อังกฤษ อิสราเอล อินเดีย ปากีสถาน และประเทศที่ถูกกว่าวหาว่ามีอยู่ในครอบครองอย่างเช่น อิรัก กำจัดอาวุธทำลายล้างเหล่านี้ให้หมดไป เราเชื่อว่าการทำสงครามไม่สามารถกำจัดอาวุธคุกคามเหล่านี้ได้ มีเพียงความพยายามทางการทูตของนานาชาติที่ร่วมมือร่วมในกันอย่างแท้จริงภายใต้กฎเกณฑ์การควบคุมนานาชาติอย่างเคร่งครัดเท่านั้นที่จะกำจัดอาวุธทำลายล้างอานุภาพสูงให้หมดไปได