กรีนพีซยกย่องเนกรอสเป็นจังหวัดนำร่องใช้พลังงานหมุนเวียน

เรื่องราว - มีนาคม 14, 2546
กรุงเทพ, 14 มีนาคม 2546 –- กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรีนพีซ ยกย่องประชาชนในเนโกรสที่เป็นผู้นำพาประเทศไปสู่การพัฒนาโดยพลังงานหมุนเวียน นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักการเมือง นักธุรกิจและประชาชนทั่วไปได้มารวมตัวกันใน ที่ประชุม Mabuhay Renewable Negros เพื่อก้าวเข้าสู่แผนพัฒนาเรื่องพลังงานของจังหวัดซึ่งประกาศจะใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างเช่น พลังลม แสงอาทิตย์และชีวมวล

"จุดมุ่งหมายทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่นในเนกรอส และวิสัยทัศน์แห่งผู้นำของกระทรวงพลังงานที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นสิ่งที่น่ายกย่อง และแสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งในการมองสถานการณ์ในอนาคตและความแน่วแน่ในการตัดสินใจ" นายเรด คอนสแตนติโน เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านพลังงานของกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

เนกรอสเป็นหนึ่งในหลาย ๆ เมืองของประเทศฟิลิปปินส์ที่มีศักยภาพในการใช้พลังงานลม แสงอาทิตย์และชีวมวลมาก เนกรอสยังเป็นจังหวัดแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เริ่มดำเนินการตามแผนพัฒนาบนพื้นฐานเรื่องพลังงานสะอาดโดยความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นและรัฐบาล, กลุ่มอุตสาหกรรมหัวก้าวหน้าและกลุ่มประชาคมต่าง ๆ อย่างจริงจัง

นายสเวน เทสเก้ ผู้เชี่ยนชาญด้านพลังงานหมุนเวียนจากกรีนพีซประเทศเยอรมนีมีความเห็นว่า "ตลาดพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานลม แสงอาทิตย์และชีวมวลกำลังเติบโตขึ้นอย่างเป็นปรากฏการณ์ เราขอชมเชยเนกรอสที่เริ่มหันไปสู่โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและเป็นแนวทางให้ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกได้มองเห็นหนทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป"

น.ส.เพ็ญรพี นพรัมภา เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านพลังงานจากกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทยซึ่งอยู่ในที่ประชุมกล่าวว่า "สิ่งที่ชาวเนกรอสทำจะเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทย เรากำลังทำการศึกษาจากประสบการณ์และกำลังก้างย่างไปสู่หนทางที่จะพัฒนาโครงการ GRIPP ในประเทศไทย เนกรอสแสดงให้เห็นแล้วว่าการเปลี่ยนไปใช้พลังงานที่สะอาดและยั่งยืนนั้นเป็นไปได้บนวิถีทางการเมืองที่มุ่งมั่นและจริงใจ"

โดยที่ประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คนจากเมืองใหญ่ ๆ ทั่วประเทศ, จากเทศบาลในเนกรอส, ผู้ว่าราชการจังหวัด, ส.ส.จังหวัดบาโคลอดและผู้แทนเขตเนกรอส, ผู้บริหารจากบริษัทอุตสาหกรรมหัวก้าวหน้า เช่น Solar Electric, Victorias Bioenergy Inc. หอการค้าเมืองบาโคลอด และกลุ่มประชาสังคมต่าง ๆ เช่น PRRM, PEI และ Negros Cycling Federation