กรีนพีซส่งสัญญาณถึงอาร์โรโย

กระตุ้นสมัชชา UN แทรกแซงสงครามในอิรัก

เรื่องราว - มีนาคม 25, 2546
25 มีนาคม 2546 –-กรีนพีซในประเทศฟิลิปปินส์รณรงค์เพื่อส่งสัญญาณให้ประธานาธิบดีอาร์โรโย หาหนทางเพื่อยับยั้งความสูญเสียแก่ประชาชนชาวอิรัก และกลับไปสู่วิถีทางการเจรจาทางการทูตเพื่อปลดอาวุธ

นักเคลื่อนไหวของกรีนพีซแขวนป้ายผ้าที่มีข้อความต่อต้านสงครามขนาดใหญ่บนถนนหลายสายใจกลางกรุงมะนิลาโดยมีข้อความว่า "คุณยังหยุดยั้งสงครามได้ !" พร้อมกับเรียกร้องให้ประชาชนทั่วไปร่วมกันรณรงค์ส่งจดหมายถึงสมัชชาแห่งสหประชาชาติผ่านเว็บไซต์กระตุ้นให้หาทางออกเพื่อยุติสงคราม

นายเรด คอนสแตนติโน เจ้าหน้าที่รณรงค์ของกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศฟิลิปปินส์กล่าวว่า "การโจมตีอิรักเป็นการก่อสงครามที่ผิดกฎหมาย ไร้มนุษยธรรมและขัดกับข้อบังคับ เราเรียกร้องให้ประธานาธิบดีอาร์โรโยยืนหยัดเคียงข้างสันติภาพโดยยื่นหรือสนับสนุนข้อเรียกร้องต่อสหประชาชาติเพื่อเข้าแทรกแซงการสู้รบดังกล่าว และขอให้ประชาชนชาวฟิลิปปินส์ร่วมกันส่งเสียงให้ประธานาธิบดีอาร์โรโยได้รู้ว่าประเทศฟิลิปปินส์คัดค้านสงครามและยืนหยัดอยู่เคียงข้างสันติภาพของโลก"

ทั้งนี้การเรียกร้องให้ที่ประชุมสหประชาชาติหยุดสงครามต่ออิรักก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติที่กรุงนิวยอร์ก เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา กลไกในการผนึกกำลังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกของสหประชาชาติในการเข้าเป็นแนวร่วมเพื่อสันติภาพกลายเป็นทางออกที่ทุกคนเห็นว่าจะนำไปสู่การยุติสงครามต่ออิรักได้ แม้ว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 สหประชาชาติได้ใช้กระบวนการมติแนวร่วมเพื่อสันติภาพมา 10 ครั้ง ในอดีตสหรัฐอเมริกาได้เคยใช้มตินี้หลายครั้งเช่นเมื่อเกิดวิกฤตคลองสุเอซในปี พ.ศ.2499 สหรัฐใช้มตินี้เพื่อบีบบังคับให้กองทัพอังกฤษและฝรั่งเศสถอนกำลังออกไปจากอียิปต์

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา สมาชิกสภาผู้แทน Apolinario Lozada จูเนียร์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศรัฐสภาได้ยื่นมติ 1065 เพื่อกระตุ้นให้ประธานาธิบดีอาร์โรโยอนุมัติให้มีผู้แทนถาวรของประเทศในที่ทำ การสหประชาชาติเพื่อยื่นหรือสนับสนุนมติที่ยื่นโดยประเทศสมาชิกอื่น ผู้แทนหลายคนเห็นด้วยเห็นพ้องกับมติของนาย Lozada ที่ควรให้ประธานาธิบดีอาร์โรโยพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจัง

ด้านประธานสมัชชาแห่งสหประชาชาตินายยาน คาแวนแห่งสาธารณรัฐเชคกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า เป็นที่คาดการณ์ว่าอาจจะมีการเรียกประชุมพิเศษในสัปดาห์นี้เพื่อลงมติดังกล่าว ขณะที่ประธานาธิบดีเมกาวตี ซูกาโน บุตรี ได้ยื่นข้อเรียกร้องสนับสนุนมติดังกล่าวเพื่อให้สมัชชาแห่งสหประชาชาติได้มีโอกาสประชุมหารือเพื่อคลี่คลายวิกฤตนี้ พร้อม ๆ กับอีกหลายประเทศเช่น บราซิล รัสเซีย และมาเลเซียที่แสดงความจำนงที่จะสนับสนุนมตินี้ด้วย

NOTE

มติ Uniting for Peace มีข้อกำหนดไว้ว่า หากสมาชิกถาวรสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีความเห็นไม่เป็นเอกฉันท์ทำให้ไม่สามารถคงไว้ซึ่งสันติภาพได้ ในขณะที่มีการกระทำที่สั่นคลอนต่อความมั่นคงและมีเหตุการณ์รุนแรงก้าวร้าว สมัชชาแห่งสหประชาชาติจะต้องพิจารณาเรื่องดังกล่าวภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้จะต้องมีประเทศสมาชิกในสภาความมั่นคง 7 ประเทศขึ้นไปลงนามร่วมยื่นมติดังกล่าว