มอนซานโต กับการพัฒนาซึ่งมุ่งไปสู่หายนะ

เรื่องราว - เมษายน 16, 2546
16 เมษายน 2546 นิวยอร์ก / สหรัฐอเมริกา - บริษัท Innovest Strategic Value Advisors ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำวิจัยด้านการลงทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมชั้นนำ ได้สรุปผลการวิจัยว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอนซานโตมีความเสี่ยงในการลงทุนกับบริษัทเนื่องมาจากการเน้นหนักไปในกลยุทธ์การพัฒนาและขายผลิตพันธ์และเมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอส่งผลให้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับต่ำสุดในเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการกำหนดกลยุทธ์ โดยบริษัทมอนซานโตเป็นบริษัทผู้ผลิตสารพีซีบี ฝนเหลือง ยาฆ่าแมลง และฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตแก่วัว และมีความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะชักจูงให้เกษตรกรปลูกพืชจีเอ็มโอ พ่นด้วยยาฆ่าแมลง และให้เรากินผลิตพันธ์จากจีเอ็มโอ

บริษัทมอนซานโต เป็นบริษัทผู้นำหน้าในการพัฒนาและทำตลาดผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอ

ในปี 2545 พื้นที่เพาะปลูกร้อยละ 90 ของพื้นที่เพาะปลูกเมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอทั้งหมดทั่วโลกใช้เมล็ดพันธุ์ของมอนซานโต

ในขณะที่ผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอกลายเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ถูกปฏิเสธจากตลาดอย่างรุนแรง

บริษัท Innovest Strategic Value Advisors สรุปว่าความเสี่ยงที่จะเกิดกับนักลงทุนที่ถือหุ้นของบบริษัทมอนซานโตเกิดจาก

การไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอของตลาด กฎระเบียบต่างที่เข้มงวดของตลาดใหญ่

ๆ และข่าวลือเรื่องการปนเปื้อนจีเอ็มโอ

อุปสรรคในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ และการไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอจากผู้บริโภคและตลาดยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวกว้างขึ้น

แต่มอนซานโตก็ยังวางแผนขยายการพัฒนาไปที่ตลาดข้าวสาลีซึ่งเป็นพืชเพาะปลูกหลักของโลกชนิดหนึ่ง

การคัดค้านอย่างรุนแรงเกิดขึ้นแม้จะยังไม่มีการปลูกเพื่อการค้า และการคัดค้านนี้ไม่ได้มาจากผู้ค้า

ผู้ผลิตอาหารและผู้บริโภคเท่านั้น หากแต่มาจากเกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้าของมอนซานโตเองด้วย

ขณะเดียวกันบริษัทมอนซานโตก็ออกมายอมรับว่าการที่สายพันธุ์จีเอ็มโอเข้าไปปนเปื้อนสายพันธุ์ดั้งเดิมและพืชอินทรีย์นั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของบริษัทและอุตสาหกรรมจีเอ็มโอลดลงไปด้วย

ก่อนการประชุมสามัญประจำปีของบริษัทไม่กี่วัน ความกังวลต่าง

ๆ ที่มีต่อกลยุทธ์และผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารงานน่าจะเป็นการเตือนที่นักลงทุนควรให้ความสนใจ

คลิ๊กชมวิดีโอเรื่อง

Slice of Life เพื่อดูว่าทำไมเกษตรกร คนอบขนมปัง และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารต่าง

ๆ จึงกล่าวว่า ข้าวสาลีจีเอ็มโออาจเป็นหายนะของแหล่งอาหารที่สำคัญที่สุดของโลกได้

อ่านต่อ

ผู้ลงทุนกับบริษัทมอนซานโต

กำลังเผชิญหน้ากับความเสี่ยงในการลงทุน

ข้าวสาลีจีเอ็มโอ

- ขนมปังที่เรากินอยู่ทุกวันกำลังเปลี่ยนไป

ผลิตภัณฑ์อาหารกำลังตกอยู่ในอันตราย

อุตสาหกรรมจีเอ็มโอกำลังหักหลังชาวนา

www.innovestgroup.com

www.monsanto.comมอนซานโตและวิศวพันธุกรรม
- ความเสี่ยงของนักลงทุน


อ่านรายงานฉบับเต็ม
, ฉบับย่อ