พิษร้ายในบ้าน

คุณยังอยากเป็นผู้บริโภคสารเคมีโดยไม่ตั้งใจอยู่อีกหรือ ?

เรื่องราว - เมษายน 30, 2546
30 เมษายน 2546 - หากคุณอยู่ในบ้านสวย ห้องน้ำสะอาดเป็นประกาย มีพรมนุ่ม ๆ ในบ้านอวลไปด้วยกลิ่นสนอ่อน ๆ และพื้นบ้านขัดเงาวับ ครั้งต่อไปที่คุณจะซื้อยาขัด แชมพู ผงซักฟอก ทีวีและของเล่นให้เด็ก ๆ สารเคมีพิษบางชนิดอาจเข้ามาในบ้านคุณพร้อมผลิตภัณฑ์เหล่านี้ แล้วคุณยังอยากจะเป็นผู้บริโภคที่ต้องรับมลพิษโดยไม่รู้ตัวอีกหรือ ?

สารเคมีสังเคราะห์ได้เข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันของเรามากว่า

50 ปี โดยเราไม่เคยคิดที่จะควบคุม แต่ภายหลังกลับค้นพบว่าสารเคมีบางชนิดเช่น

ดีดีที และ พีซีบี เป็นมหันตภัยร้ายที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

ปัจจุบันมีสารเคมีที่มีพิษร้ายแรงที่สุด 12 ชนิดที่ทั่วโลกยอมรับว่าผิดกฎหมาย

แล้วสารเคมีสังเคราะห์อีกนับพันชนิดที่ยังคงใช้และมีขายในตลาดยุโรปเพียงแห่งเดียวในปัจจุบัน

เราควรจะทำอย่างไร

อันตรายที่ไม่สามารถย้อนกลับได้

ความเป็นจริงที่น่าวิตกก็คือ ไม่มีใครรู้ว่าสารเคมีเหล่านี้จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อมนุษย์

รัฐบาลประเทศต่าง ๆ อนุญาตให้ใช้ทั้งที่ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในด้านผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งยุโรปกว่าวไว้ในปี 1998

ว่า "สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมแพร่กระจายอยู่ทั่วไปทั้งในอากาศ

ในดิน ในน้ำ ในสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในทวีปยุโรป ตามมาด้วยสารเคมีที่มีขายอยู่ในตลาดกว่า

100,000 ชนิดในสหภาพยุโรป มีการใช้ การทิ้งและการย่อยสลาย สารเคมีเหล่านี้ยังขาดข้อมูลและการตรวจสอบอย่างจริงจัง

เพียงแค่ได้รับสารเคมีที่แพร่กระจายอยู่ในบริมาณต่ำอาจก่อให้เกิดอันตรายซึ่งอาจจะไม่มีทาง

แก้ไขได้ โดยเฉพาะกับกลุ่มที่มีความไวต่อพิษอย่างเด็ก ๆ และสตรีมีครรภ์…"

กรรมาธิการยุโรปประเมินไว้ว่ามีสารเคมี 30,000 ชนิดวางขายอยู่ในตลาดยุโรปในปริมาณที่มากกว่า

1 ตัน สารเคมีหลายชนิดแสดงให้เห็นว่าสามารถเจริญเติบโตในร่างกายได้และบรรดานักวิทยาศาสตร์ต่างมีความรู้เพียงน้อยนิดเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับสุขภาพ

เรารู้เพียงว่าสารเคมีเหล่านี้อาจรบกวนกับระบบสืบพันธุ์และภูมิคุ้มกันร่างกาย

ลอกแบบฮอร์โมนและเป็นสารก่อมะเร็งในสิ่งมีชีวิตหลายหลายชนิด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค

ผลการวิจัยใหม่ๆ พบว่าในบ้านของเราปะปนไปด้วยสารเคมีอันตรายหลากหลายชนิด

มลพิษเหล่านี้โดยมากมาจากควันเสีย ปล่องควันจากโรงงาน หรือยาฆ่าแมลง

และถูกนำเข้าสู่บ้านเรือนในรูปของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริโภคในบ้านโดยที่เรามองไม่เห็นและไม่มีฉลากบอก

อุตสาหกรรมละเลยอันตรายอันจะเกิดจากสารเคมีเหล่านี้และผู้ผลิตสารเคมีเหล่านี้ต่างอ้างว่าสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านฝังตัวอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคนั้นไม่มีทางสัมผัสได้

แต่สารเคมีเหล่านี้อยู่ในฝุ่นที่ฟุ้งกระจายอยู่ในบ้านจำนวน 100 หลังในประเทศอังกฤษที่เราทดลองเก็บตัวอย่างฝุ่นไปตรวจ

พร้อมๆ กับในประเทศฝรั่งเศส สเปน เดนมาร์ก สวีเดนและฟินแลนด์

เราไม่อยากเป็นหนูทดลอง

เรายอมรับไม่ได้หากจะต้องมีเด็กทารกเกิดมาพร้อมกับสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในร่างกาย

สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมและบรรดาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสารเคมีเหล่านี้ทำให้เราต้องสัมผัสกับสารเคมีโดยไม่รู้ตัว

หลายชนิดยังไม่มีใครล่วงรู้ถึงคุณสมบัติของมัน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ามีสารเคมีกว่า

100 ชนิดถูกพบว่าปนเปื้อนอยู่ในร่างกายมนุษย์

กฎหมายควบคุมการใช้สารเคมีในปัจจุบันซึ่งควรจะมีบทบาทหลักในการปกป้องพวกเราจากการทดลองเพื่อผลกำไรของบริษัทอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ต่าง

ๆ กลับหละหลวมและไม่มีผลในทางปฏิบัติ ทำให้สหภาพยุโรปต้องร่างกฎระเบียบควบคุมการใช้สารเคมีฉบับใหม่ซึ่งอาจจะกลายเป็นฉบับแรกที่จะสามารถคุ้มครองประชาชนชาวยุโรปจากอันตรายอันจะเกิดจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับผลิตภัณฑ์ที่มช้กันอยู่ทั่วไปในครัวเรือนที่เรามองไม่เห็นและไม่ได้มีการติดฉลากบอก

คุณสามารถส่งจดหมายถึงสหภาพยุโรปเพื่อเรียกร้องให้มีการควบคุมการใช้สารเคมีเหล่านี้ได้

คลิกที่นี่

ก้าวต่อไป

เราต้องเป็นผู้นำเพื่อยุติการทดลองนี้ อุตสาหกรรมเคมีซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐกำลังใช้ความพยายามอย่างสูงเพื่อที่จะปกป้องกลุ่มบริษัทที่ไม่มีความรับผิดชอบมากกว่าที่จะปกป้องสุขภาพของประชาชน

จะต้องมีการออกกฎหมายใหม่ไม่ให้ใช้สารเคมีที่เป็นพิษหากมีทางเลือกอื่นที่ปลอดภัยกว่า

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มช้กันอยู่ทั่วไปในบ้านจะไม่มีสารพิษซุกซ่อนอยู่

หากสหภาพยุโรปเร่งดำเนินการและผลักดันให้กลายเป็นกฎหมายที่รัดกุมได้เป็นผลสำเร็จประเทศอื่น

ๆ ทั่วโลกก็จะเอาอย่าง แต่หากทำไม่สำเร็จแล้ว อันตรายและกำลังลุกลามไปทั่วโลกก็จะยังดำรงอยู่

มีส่วนร่วม

ส่งจดหมายถึง

EU เพื่อเรียกร้องให้ควบคุมการใช้สารเคมี

ส่ง

E-card ถึงเพื่อน

หมวด