วันทำความสะอาดโลก 2547

ของเสียเหลือศูนย์ พลังงานสะอาดเพื่ออนาคต

เรื่องราว - กันยายน 17, 2547
หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ 17 - 19 กันยายน 2547 – วันทำความสะอาดโลก ปีนี้ อาสาสมัครกรีนพีซ เป็นแกนนำชาวบ้านในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เก็บขยะตามชายหาด พร้อมรณรงค์ให้ทุกฝ่ายลดขยะ แยกขยะ และไร้ขยะ ตามเป้าหมายของงานรณรงค์ของเสียเหลือศูนย์ (Zero Waste) ของกรีนพีซ

อาสาสมัคร และผู้สนับสนุนกรีนพีซมากกว่า 70 คน รวมทั้งชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกมากกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมเพื่อตอกย้ำความสำคัญของวันทำความสะอาดโลก และแสดงให้เห็นว่า ด้วยสองมือของทุกคน มีส่วนช่วยให้โลกสะอาด และน่าอยู่ขึ้นได้ เส้นทางเก็บขยะเริ่มจากหาดหัวหิน สถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อของไทย ก่อนเคลื่อนขบวนไปยังอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำ และสิ้นสุดคาราวานทำความสะอาดโลก ที่ชายหาดอำเภอบ่อนอก ชุมชนเล็กๆ ที่ประสบความสำเร็จในการต่อต้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ส่วนกิจกรรมบนชายหาด เป็นการให้ความรู้ในประเด็นของเสียเหลือศูนย์ ระบบนิเวศในอ่าวไทย และพลังงานสะอาด ด้วยการใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ ในการผลิตพลังงานใช้ในบ้าน และชุมชน เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นประโยชน์สูงสุดของชุมชน และคนรุ่นใหม่

ดร.จิรากรณ์ คชเสนี ผู้อำนวยการบริหาร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า วันทำความสะอาดโลก เป็นผลพวงจากสังคม ที่เต็มไปด้วยขยะ ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกหลายล้านใบ และบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วอีกหลายแสนชิ้น ที่ล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์ และจากผู้ประกอบการหลายแห่งที่ปฎิเสธความรับผิดชอบ

 

"กรีนพีซต้องการย้ำความต้องการที่จะลดของเสีย และความรับผิดชอบของผู้ผลิต กรีนพีซต้องการให้มีการออกกฎหมายบังคับใช้กับบริษัทต่างๆ ให้แสดงความรับผิดชอบต่อบรรจุภัณฑ์ ที่พวกเขาผลิตออกสู่ตลาด"

"กรีนพีซ ร่วมกับประชาชนหลายล้านคนทั่วโลก ไม่เพียงแต่เก็บขยะบนชายหาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่เพื่อแสดงให้เห็นว่า เราสามารถกำจัดของเสีย และทำความสะอาดโลก ด้วยการสนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชน ทำงานร่วมกับภาครัฐ ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งหนทางในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และแผนแม่บทการจัดการของเสียเหลือศูนย์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน" ดร.จิรากรณ์ กล่าว

จุดมุ่งหมายของกิจกรรมทำความสะอาดโลกของกรีนพีซครั้งนี้ จึงต้องการให้ผู้ประกอบการสถานตากอากาศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำแนวความคิดในงานรณรงค์ของเสียเหลือศูนย์ไปใช้ รวมทั้งผลักดันให้ภาครัฐ และเอกชน สนับสนุนการขยายความรับผิดชอบในการกำจัดของเสียกลับไปยังผู้ผลิต