การแข่งขันเรือมังกร เพื่อโลกด้วยพลังงานสะอาด

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ฟิลิปปินส์) และ บริษัท เดอะ บอดี้ ช็อป ร่วมกับชมรมเรือพายสมัครเล่น จัดการแข่งขันเรือมังกร เพื่อรณรงค์เรียกร้องพลังงานสะอาด

เรื่องราว - เมษายน 28, 2545
อ่าวมะนิลา, 28 เมษายน 2545 - กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ฟิลิปปินส์) และ บริษัท เดอะ บอดี้ ช็อป ร่วมกับชมรมเรือพายสมัครเล่น จัดการแข่งขันเรือมังกร เพื่อรณรงค์เรียกร้องพลังงานสะอาด

Red Constantino เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของกรีนพีซ กล่าวว่า "การรวมตัวกันของชาวฟิลิปปินส์ในวันนี้ แม้ว่าจะเป็นการแข่งขันพายเรือ แต่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงและผู้ชนะของเราจริงๆ แล้วก็คือ ภูมิอากาศของโลก ความรู้สึกของพวกเราทั้งหมดที่มาร่วมในงานในวันนี้ คือการไม่สร้างความผิดพลาดอีกต่อไป เราจะต้องหลีกเลี่ยงพลังงานสกปรกจากพลังงานที่ได้จากซากฟอสซิล และเริ่มใช้พลังงานสะอาดเป็นทางเลือกของเรา เรายังต้องการให้อนาคตคงอยู่ได้ตลอดไปด้วยพลังงานสะอาด"

การรณรงค์เพื่อพลังงานสะอาดครั้งนี้ กรีนพีซ และ เดอะ บอดี้ ช็อป ช่วยกันผลักดันการรณรงค์ เพื่อให้ประชาชนกว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลกที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ได้ใช้พลังงานที่เป็นทางเลือกใหม่ โดยร่วมกันลงชื่อสนับสนุนและผลักดันการรณรงค์นี้ ลายเซ็นต์จะถูกส่งไปยังตัวแทนรัฐบาลชาติต่างๆ โดยเฉพาะผู้บริหารกลุ่มประเทศ G8 ซึ่งจะเข้าร่วมการจัดประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลก หรือ Earth Summit 2 ที่กรุงโจฮันเนสเบอร์ก แอฟริกาใต้ ในเดือนสิงหาคม ปีนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อต้องการหยุดผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

"เป็นสิ่งสำคัญที่จะเราจะต้องแสดงความไม่เห็นด้วยในสิ่งใดก็ตามทำให้เกิดปัญหาโลกร้อน การแข่งขันเรือในครั้งนี้ได้แสดงถึงการที่จะช่วยรักษาโลกของเรา ผู้เข้าร่วมในงานนี้ทั้งหมดได้ร่วมกันรณรงค์เรียกร้องให้ใช้พลังงานทางเลือกใหม่ โดยปฏิเสธการใช้พลังงานสกปรกที่มาจากฟอสซิล ทางเลือกทางเดียวในการปกป้องไม่ให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงคือ ต้องหันมาเลือกใช้พลังงานสะอาด" Thresa Liceralde ตัวแทนของ เดอะ บอดี้ ช็อปกล่าว นอกจากนี้เดอะ บอดี้ ช็อปยังเปิดเผยว่า รายได้จากลูกค้าที่จะร่วมรณรงค์ในเรื่องนี้ จะนำไปใช้ในการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่โรงเรียนใน พูลูปันดัน (Pulupandan) ทางภาคตะวันตกของเนกรอส (Negros)

"ชาวฟิลิปปินส์มองข้ามแหล่งผลิตพลังงานทางเลือก เป็นต้นว่า พลังงานลม ซึ่งสามารถผลิตพลังงานได้ประมาณ 70,000 เมกะวัตต์ ในขณะที่พลังงานแสงอาทิตย์สามารถถูกนำไปใช้ได้ในทุกที่ของประเทศฟิลิปปินส์ ชาวฟิลิปปินส์ไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำลายอนาคต โดยยังไม่ตระหนักถึงมลพิษจากเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานจากซากฟอสซิล การเปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือกใหม่คือทางออกที่จะนำไปสู่ชัยชนะ ซึ่งเป็นการผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ต้องการของประเทศของเรา" เจ้าหน้าที่รณรงค์ทางด้านพลังงานของกรีนพีซ กล่าวเพิ่มเติม

ตามรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลของสหประชาชาติว่าด้วยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศฟิลิปปินส์อยู่ในสถานะไม่มั่นคงที่สุด และจะถูกผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการคาดการณ์ล่วงหน้า ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น โดยจะเกิดผลกระทบตามมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการเกิดพายุ หรือความแห้งแล้งอย่างรุนแรง การที่อุณหภูมิในโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดพาหะนำโรคเพิ่มมากขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็น มาเลเรียและไข้ส่า

ประมาณว่ามีผู้เข้าร่วมในงานแข่งขันพายเรือในครั้งนี้กว่า 700 คน โดยมีอาสาสมัครของกรีนพีซสวมหมวกสีสันสดใสและกลุ่มครอบครัว รวมถึงทีมแข่งขันเข้ามาร่วมงานที่เต็มไปด้วยสีสันในคราวนี้ ผู้เข้าร่วมในงานคราวนี้ได้เข้าชมงานนิทรรศการที่จัดขึ้นโดยกลุ่มกรีนพีซ และสมาคมพลังงานทางเลือกใหม่แห่งประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งแสดงถึงความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด โดยในงานนี้มีการใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อการใช้ผลิตพลังงานเพื่อนำไปใช้การแสดงผลการแข่งขันผ่านทางคอมพิวเตอร์รวมถึงนำไปใช้ด้านอื่นๆ อีก อาทิ ทำกาแฟให้ผู้ร่วมงาน, พัดลมไฟฟ้า, ระบบเสียง และ ใช้พลังงานที่ได้ในการแจกจ่ายน้ำเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ กังหันลมก็ได้ถูกติดตั้งด้วยในงานนี้ พร้อมด้วยเตาพลังงานชีวมวล และตัวอย่างเครื่องผลิตพลังงานที่ได้จากลม