มาตรฐานต่างระดับที่ยอมรับไม่ได้

เรื่องราว - มกราคม 1, 2546
กุมภาพันธ์ 2543 บริษัทฟอตุมจากประเทศฟินแลนด์ ได้ถอนตัวจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างความขัดแย้งให้แก่ชุมชนและประสบกับการคัดค้านจากผู้คนในท้องถิ่นและกลุ่มสิ่งแดล้อมทั้งในประเทศไทยและยุโรป

ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันบริษัทข้ามชาติซึ่งมีปัญหาในการขายสินค้าที่ล้าสมัยไปแล้วในยุโรปและอเมริกาเหนือ ในการที่จะรักษาระดับผลกำไรพวกบริษัทเหล่านั้นพยายามที่จะขายเทคโนโลยีที่ล้าสมัยเหล่านี้ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาซึ่งความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

แปดปีที่ผ่านมาชาวบ้านบ่อนอกและบ้านกรูดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะหยุดการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาดใหญ่ที่มีบริษัทไฟฟ้าสัญชาติอเมริกันที่ชื่อเอดิสันถือหุ้น ชาวบ้านซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรีนพีซได้เรียกร้องให้มีการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนเช่น พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม

เพ็ญรพี นพรัมภา เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านพลังงานกล่าวว่า "การต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินของชาวบ้านบ่อนอกและบ้านกรูดเป็นประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมและการเมืองที่ร้อนแรงที่สุดประเด็นหนึ่งของประเทศไทย ในเดือนมกราคม 2545 นายกรัฐมนตรีได้เข้าพบชาวบ้านที่รวมตัวกันเพื่อคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวจำนวน 20,000 คน ซึ่งเป็นการแสดงพลังทางด้านสิ่งแวดล้อมครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ

บริษัทเอดิสันต้องการสร้างโรงไฟฟ้าใกล้กับอุทยานแห่งชาติที่ตั้งติดกับชายหาดที่เป็นที่อยู่อาศัยของปลาวาฬและปลาโลมา ลองคิดดูว่าการตั้งโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้หรือไม่หากอยู่ในสหรัฐฯ หรืออยู่ในยุโรป

ชาวบ้านได้ต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2539 จนกระทั่งปี 2542 กรีนพีซได้เข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้เสียงของพวกเขาไปถึงระดับนานาชาติ และนี่คือสิ่งที่เราทำในการเข้าไปในสำนักงานใหญ่ของบริษัทเอดิสันในช่วงต้นของปีเราบอกตัวแทนของบริษัทว่าหลักการทำงานที่ใช้การหลอกลวงและมีหลายมาตรฐานเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดมลพิษของพวกเขาไม่เป็นที่ต้องการของสหรัฐ ดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะนำมาขายในประเทศไทยซึ่งขัดแย้งกับผลประโยชน์และความต้องการของคนไทย เรายังได้บอกกับตัวแทนของบริษัทว่าควรจะเคารพสิทธิของคนไทยและยกเลิกโครงการดังกล่าว

หากปล่อยให้โครงการดำเนินต่อไปเท่ากับเป็นการฝังความสวยงามของประเทศและแหล่งที่อยู่ของคนในท้องถิ่นภายใต้เถ้าถ่านของถ่านหิน

แม้ว่าประเทศไทยมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าดังเช่นประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ แต่ก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล เพราะยังมีพลังงานทางเลือกอื่นๆ อีกมากเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล

ชุมชนในบริเวณโครงการดังกล่าวเองก็มีความต้องการพลังงานสะอาดอย่างมาก ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา เราได้ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 2 กิโลวัตต์ที่โรงเรียนในบ่อนอกและวัดในบ้านกรูด นี่คือก้าวแรกสู่พลังงานที่สะอาดขึ้นในอนาคตสำหรับคนในชุมชนและในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งสัญญาณไปยังบริษัทข้ามชาติต่างๆ เช่นเอดิสัน ว่าเราไม่ต้องการพลังงานสกปรกที่นี่"

(บทความชิ้นนี้ได้รับการนำเสนอในรายงานประจำปี 2002 "VISION" ของกรีนพีซสากล)