กรีนพีซแถลงสรุปคดีประวัติศาสตร์มะละกอจีเอ็มโอ

เรื่องราว - มิถุนายน 26, 2549
กรีนพีซแถลงสรุปข้อเท็จจริงคดีประวัติศาสตร์มะละกอจีเอ็มโอ ตามที่ได้นำสืบต่อสู้คดี ระบุการปนเปื้อนมะละกอจีเอ็มโอเกิดขึ้นจริง และยังมีอยู่ในสิ่งแวดล้อม

วันนี้ ที่ศาลจังหวัดขอนแก่น ดร.จิรากรณ์ คชเสนี อดีตผู้อำนวยการบริหาร และนางสาวภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรม กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้ารับฟังการแถลงสรุปข้อเท็จจริง และกำหนดวันพิพากษาคดี หลังการสืบพยานโจทก์และจำเลยซึ่งดำเนินมาร่วม 2 ปี และเสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2549

 

ในการนำสืบพยานฝ่ายจำเลย เริ่มจากสถานีวิจัยพืชสวนตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการทดลองปลูกมะละกอจีเอ็มโอในสภาพไร่นา และได้มีการจำหน่ายมะละกอปนเปื้อนจีเอ็มโอให้แก่บุคคลทั่วไป ทำให้เกิดการแพร่กระจายของมะละกอจีเอ็มโอไปสู่สิ่งแวดล้อม โดยยังไม่มีการรับรองว่า มะละกอจีเอ็มโอปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม การแพร่กระจายออกไปก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงโดยไม่อาจควบคุมได้

 

 พยานวิชาการปากสำคัญ เช่น ดร.จงรักษ์ กิตติวรการ นักวิชาการจากคณะเภสัชศาสตร์ นายบัณฑูร เศรษฐ์ศิโรฒน์ เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และนางเมลานี บอนเดลา เกษตรกรจากเกาะบิ๊กไอส์แลนด์ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา นำสืบในประเด็นความเสี่ยงของมะละกอจีเอ็มโอต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ผู้บริโภค และเกษตรกร เช่น การมียีนต้านทานยาปฏิชีวนะหลายชนิด (เช่น เตตราซัยคลิน) อาจทำให้ดื้อยาปฏิชีวนะ พยานยืนยันการปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มยังมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมไทยจนถึงปัจจุบัน เพราะการจัดการการปนเปื้อนของทางการไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำสืบประสบการณ์การปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มโอในฮาวายที่ส่งกระทบที่ควบคุมไม่ได้ต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจโดยรวมของมะละกอฮาวาย

 

กรีนพีซมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเรียกร้องให้ยุติการปลูกและจำหน่ายมะละกอจีเอ็มโอ เพราะมะละกอแต่ละลูกมีเมล็ดที่สามารถแพร่พันธุ์สู่สิ่งแวดล้อมได้มหาศาล นับเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยไม่มีเจตนาที่จะกระทำผิดต่อกฎหมาย ภัสน์วจี กล่าว

 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 กรีนพีซเปิดโปงต่อสาธารณชนว่า สถานีวิจัยพืชสวนขอนแก่นของกรมวิชาการเกษตรเป็นแหล่งกำเนิดการปนเปื้อนและมีการแจกจ่ายเมล็ดมะละกอจีเอ็มโอปนเปื้อนให้กับเกษตรกรจำนวน 2,669 คนใน 37 จังหวัด เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรฟ้องนางสาวภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรม กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และดร.จิรากรณ์ คชเสนี อดีตผู้อำนวยการบริหาร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเบี่ยงเบนความผิด ใน 3 ข้อกล่าวหา คือร่วมกันบุกรุกสถานที่ราชการ ลักทรัพย์ในสถานที่ราชการ และทำให้เสียทรัพย์

 

กรีนพีซเป็นองค์กรรณรงค์อิสระ เผชิญหน้าอย่างสร้างสรรค์และด้วยสันติวิธี เพื่อเปิดโปงปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และนำเสนอแนวทางแก้ไข ซึ่งจำเป็นยิ่งต่ออนาคตของสิ่งแวดล้อม และสันติภาพของโลก รวมทั้งภารกิจในการปกป้องเกษตรกร และผู้บริโภคไทยจากการคุกคามของจีเอ็มโอ ซึ่งไม่ผ่านการประเมินความปลอดภัยทั้งต่อการบริโภคของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

ร่วมบริจาค

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมได้โดยบริจาค ที่นี่