ศาลพิพากษายกฟ้องกรีนพีซเปิดโปงมะละกอจีเอ็มโอปนเปื้อนทั่วประเทศ

เรื่องราว - กันยายน 15, 2549
วันนี้ ศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษายกฟ้องอาสาสมัครกรีนพีซ พ้นผิดจากการเปิดโปงแหล่งแพร่กระจายมะละกอจีเอ็มโอผิดกฎหมายไปยังไร่นาเกษตรหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ศาลพิจารณาว่า พยานหลักฐานฝ่ายโจทก์ และพฤติการณ์ในทางคดีรับฟังไม่ได้ว่า จำเลยร่วมบุกรุก และข้อหาลักทรัพย์มีเหตุน่าสงสัย จึงยกประโยชน์ให้จำเลย ทั้งนี้ หากศาลตัดสินว่ามีความผิดอาสาสมัครกรีนพีซอาจต้องได้รับโทษจำคุกถึง 7 ปี โดยกรมวิชาการเกษตรได้แจ้งความดำเนินคดีกรีนพีซมีความผิดทางอาญาในข้อหาร่วมกันบุกรุก ลักทรัพย์ในสถานที่ราชการ และทำลายทรัพย์สินของทางราชการ หลังกรีนพีซเปิดโปงหลักฐานศูนย์วิจัยพืชสวน จ.ขอนแก่น ของกรมวิชาการเกษตรแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์มะละกอปนเปื้อนจีเอ็มโอให้แก่เกษตรกร และทำให้เกิดการแพร่กระจายไปสู่แปลงเกษตรกรในหลายจังหวัด

ผู้มาให้กำลังใจเข้าสวมกอดภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากทราบผลพิพากษายกฟ้องพ้นผิดจากการเปิดโปงแหล่งแพร่กระจายมะละกอจีเอ็มโอผิดกฎหมาย

ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรม กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า กรีนพีซได้รับความเป็นธรรมจากการใช้สิทธิปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปิดโปงพืชจีเอ็มโอในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มโอยังคงมีอยู่ และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องหยุดยั้งการแพร่กระจาย กรีนพีซต้องการให้แน่ใจว่า การปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มโอในประเทศไทย ต้องมีผู้รับผิดชอบ และดำเนินไปอย่างยุติธรรม

 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 กรีนพีซเปิดโปงการแพร่กระจายของมะละกอจีเอ็มโอผิดกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตร โดยมีนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคอร์แนลเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการพัฒนามะละกอจีเอ็มโอ และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทมอนซานโตของสหรัฐฯ การแพร่กระจายของมะละกอจีเอ็มโอสู่ไร่นาเกษตรกรทั่วประเทศยังเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติกักพืช และมติคณะรัฐมนตรีปี 2544 ว่าด้วยการห้ามทดลองพืชจีเอ็มโอในไร่นา

 

นางสาวภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ และดร.จิรากรณ์ คชเสนี เปิดโปงหลักฐานอื้อฉาวการปลูกพืชจีเอ็มโอต่อสาธารณชน ด้วยความตะหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดจากมะละกอจีเอ็มโอ อย่างไรก็ตาม กรมวิชาการเกษตรดำเนินคดีกับนักเคลื่อนไหวของกรีนพีซแทนที่จะเร่งรีบจัดการการปนเปื้อนที่แพร่กระจายไปยังไร่นา และยุติการทดลองจีเอ็มโอในไร่นา ขณะที่ รัฐบาลเพิกเฉยต่อคำเตือนของผลกระทบจากการปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มโอที่มีสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของไทย

 

เอมมี ฮาฟิลด์ ผู้อำนวยการบริหาร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ตลอด 2 ปีที่มีการฟ้องร้องนางสาวภัสน์วจี และดร.จิรากรณ์ เป็น 2 ปีแห่งความเศร้าของกรีนพีซ ที่ต้องเผชิญกับข้อหา ทั้งที่เจตนาการเคลื่อนไหวของกรีนพีซเพื่อให้ภาครัฐแสดงความรับผิดชอบต่อการปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มโอ ซึ่งขณะนี้ ยังไม่มีการลงโทษทางกฎหมายแต่อย่างใด รัฐบาลไทยควรให้ความมั่นใจต่อคนไทยว่า สิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนความยุติธรรมให้บังเกิดแก่กิจกรรมรณรงค์ปกป้องสิ่งแวดล้อม

 

กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลไทยให้ความรู้แก่กรมวิชาการเกษตรในการวางมาตรการหยุดยั้งการแพร่กระจายของมะละกอจีเอ็มโอในประเทศไทย และยุติการทดลองจีเอ็มโอในไร่นา ผู้มีอำนาจของรัฐจะต้องกำหนดข้อกฎหมายเพื่อป้องกันหน่วยงานของรัฐ และข้าราชการจะเป็นต้นเหตุของการสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อภาคเกษตรของไทย

 

กรีนพีซเป็นองค์กรรณรงค์อิสระ เผชิญหน้าอย่างสร้างสรรค์และด้วยสันติวิธี เพื่อเปิดโปงปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และนำเสนอแนวทางแก้ไข ซึ่งจำเป็นยิ่งต่ออนาคตของสิ่งแวดล้อม และสันติภาพของโลก รวมทั้งภารกิจในการปกป้องเกษตรกร และผู้บริโภคไทยจากการคุกคามของจีเอ็มโอ ซึ่งไม่ผ่านการประเมินความปลอดภัยทั้งต่อการบริโภคของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม