กรีนพีซส่งมอบโปสการ์ดถึงรัฐบาลให้ออกกฎหมายพลังงานหมุนเวียน ส่งเสียง ”กบร้อง” เตือนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยุติภาวะโลกร้อน

เรื่องราว - ตุลาคม 31, 2549
กรีนพีซส่งมอบโปสการ์ดกว่า 10,000 ใบ ให้รัฐบาลใหม่ เรียกร้องออกกฎหมายพลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ในการเรียกร้องครั้งนี้ อาสาสมัครกรีนพีซ 50 คน เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลพร้อมด้วย “กบไม้” และทำเสียงประสาน “กบร้อง” เพื่อบอกให้รู้ถึงชะตากรรมของกบซึ่งเป็นสัตว์ชนิดแรกที่ประสบภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อน จนบางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์

อาสาสมัครกรีนพีซ 50 คน เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลพร้อมด้วย “กบไม้” และทำเสียงประสาน “กบร้อง” เพื่อบอกให้รู้ถึงชะตากรรมของกบซึ่งเป็นสัตว์ชนิดแรกที่ประสบภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อน จนบางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์ พร้อมมอบโปสการ์ดกว่า 10,000 ใบ ให้รัฐบาลใหม่ เรียกร้องออกกฎหมายพลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ในการเรียกร้องครั้งนี้

อาสาสมัครกรีนพีซ 50 คน เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลพร้อมด้วย “กบไม้” และทำเสียงประสาน “กบร้อง” เพื่อบอกให้รู้ถึงชะตากรรมของกบซึ่งเป็นสัตว์ชนิดแรกที่ประสบภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อน จนบางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์ พร้อมมอบโปสการ์ดกว่า 10,000 ใบ ให้รัฐบาลใหม่ เรียกร้องออกกฎหมายพลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ในการเรียกร้องครั้งนี้

ธารา บัวคำศรี ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่า ขณะนี้ กบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ กำลังประสบภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อนจนใกล้สูญพันธุ์แล้ว และผลกระทบที่ร้ายแรงต่อมนุษย์นั้นจะมาถึงอีกไม่นานนัก ทุกคนในโลกต้องลงมือกระทำเพื่อยุติภาวะโลกร้อน กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลมีบทบาทนำในการสนับสนุนการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดที่มีอยู่ในประเทศ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนแต่ยังทำให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานอย่างแท้จริงอีกด้วย

 

ในช่วงกว่า 6 เดือนที่ผ่านมา ประชาชนทั่วประเทศได้ลงนามในโปสการ์ด เราต้องการพลังงานสะอาด (Clean Energy Now)” ซึ่งสนับสนุนการทำงานของกรีนพีซในการเสริมสร้างความตระหนักต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน โปสการ์ดกว่า 10,000 ใบ จะส่งถึงคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งเรียกร้องให้ยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตนั้น ได้สะท้อนถึงความปรารถนาของประชาชนไทยโดยรวมที่อยากเห็นอนาคตที่สะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดี

 

กรีนพีซยังเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวน แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า(PDP2006)ของประเทศไทยและยกเลิกแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะมีขึ้นอีกในอนาคต และหันมาลงทุนในการพัฒนาและนำเอาพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดที่มีศักยภาพอย่างมากมายมหาศาลมาใช้เพื่อบรรลุความต้องการด้านพลังงาน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กรีนพีซทำงานรณรงค์ทั่วโลกเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในด้านพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดเพื่อยุติภาวะโลกร้อนและผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้

 

รายงานของนักวิทยาศาสตร์ระบุว่า การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกราว 0.6 องศาเซลเซียสในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาได้ส่งคลื่นกระแทกไปทั่วทั้งอาณาจักรของสัตว์ ในจำนวนเหยื่อรายแรกของสภาวะอากาศและภูมิอากาศอันรุนแรงนี้คือ กบสีทอง (harleguin frogs) ชนิดพันธุ์ของกบชนิดนี้ทั้งหมดกำลังสูญพันธุ์อันเนื่องมาจากการติดเชื้อโรคจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิร้อนขึ้น นักวิทยาศาสตร์ซึ่งทำการติดตามศึกษาวิจัยสัตว์ป่าและพรรณพืชทั่วโลก ได้สะท้อนให้เห็นข้อสรุปที่ตรงกันคือ จะมีชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่าอีกหลายชนิดพันธุ์ที่จะสูญสิ้นไป

 

ธารา กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นความจริงที่แสนเศร้าที่ว่าภาวะโลกร้อนได้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตบางชนิดบนโลกนี้แล้ว แต่เรายังสามารถที่จะยุติผลกระทบอันเลวร้ายมากกว่านี้จากภาวะโลกร้อนที่มีต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกได้ โดยยุติการลงทุนด้านเชื้อเพลิงฟอสซิลที่จะเกิดขึ้นใหม่ เช่น ถ่านหิน เป็นต้น และเปลี่ยนมาลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดในทันที

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

ธารา บัวคำศรี ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โทร. 08 9923 3140

เอื้อพันธ์ ชำนาญเอื้อ ผู้ประสานงานสื่อมวลชน โทร. 08 1928 2426

ร่วมบริจาค

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมได้โดยบริจาค ที่นี่