กรีนพีซบุกสถานทูตญี่ปุ่น เรียกร้องให้หยุดทิ้งขยะพิษในไทย

เรื่องราว - มกราคม 9, 2550
อาสาสมัครกรีนพีซ บุกสถานทูตญี่ปุ่น พร้อมกางป้ายผ้ามีข้อความว่า “ประเทศไทยไม่ใช่ถังขยะของญี่ปุ่น” เพื่อประท้วงข้อตกลงยกเลิกภาษีขยะพิษจากญี่ปุ่นในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น หรือ JTEPA ซึ่งจะอนุญาตให้ญี่ปุ่นส่งขยะพิษเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นนำข้อตกลงยกเลิกภาษีขยะพิษทั้งหมดออกจาก JTEPA โดยเร็ว รวมทั้งเรียกร้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิเสธการให้สัตยาบันต่อ JTEPA

อาสาสมัครกรีนพีซถือป้ายข้อความ “ประเทศไทยไม่ใช่ถังขยะของญี่ปุ่น” เพื่อประท้วงข้อตกลงยกเลิกภาษีขยะพิษจากญี่ปุ่น บริเวณหน้าสถานทูตญี่ปุ่น ในประเทศไทย

กิตติคุณ กิตติอร่าม ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านสารพิษ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ความตกลงนี้นับว่าเป็นการค้าขยะพิษที่เลวร้ายที่สุด เพราะจะเป็นการเปิดประตูให้ญี่ปุ่นนำขยะพิษมาทิ้งในประเทศไทย  การ ส่งออกขยะอันตรายของญี่ปุ่นไม่ว่าจะส่งเพื่อมากำจัด หรือแอบแฝงมาในรูปของการรีไซเคิลเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ดังนั้นข้อตกลงที่เกี่ยวกับการยกเลิกขยะพิษที่ระบุใน JTEPA ต้องถูกนำออกไปให้หมด

เมื่อ เร็วๆนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ออกมายืนยันว่าในความตกลงการค้าเสรีดังกล่าว มีการยกเลิกภาษีนำเข้าขยะพิษจากประเทศญี่ปุ่นอยู่ด้วย ซึ่งขยะพิษเหล่านี้ ประกอบด้วย ขี้แร่และเถ้าอื่นๆ เถ้าและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล ขยะผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน ขยะเทศบาล ตะกอนจากน้ำเสียของเสียอื่นๆ

กิตติคุณ กล่าวว่า คณะเจรจาฯของไทยทำให้เห็นเหมือนกับว่า ประเทศไทยหมดหนทางในการต่อรองขยายการค้ากับญี่ปุ่น จนต้องเสนอให้ประเทศไทยเป็นถังขยะของญี่ปุ่น ซึ่งความตกลงที่ลำเอียงเช่นนี้ไร้ซึ่งศักดิ์ศรีและเหตุผล รัฐบาลต้องตรวจสอบแรงจูงใจของคณะเจรจาฯ ในการสร้างข้อตกลงที่ไร้ซึ่งความสำนึก ซึ่งจะเร่งให้วิกฤติขยะในประเทศที่ไม่สามารถจัดการได้ เลวร้ายลงไปอีก

ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษแสดงให้เห็นว่า ในปี 2547 ประเทศไทยมีปริมาณของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม 1.405 ล้านตันซึ่งถูกส่งเข้ากำจัดเพียงร้อยละ 50 และของเสียอันตรายจากชุมชน 0.403 ล้านตันซึ่งซ:ซ:ววกววซส่วน ใหญ่มีการจัดการที่ไม่เหมาะสม ทำให้มีการลักลอบทิ้งขยะพิษเกิดขึ้นหลายกรณี นอกจากนี้ ประเทศไทยก็เป็นแหล่งทิ้งขยะจากประเทศพัฒนาแล้วรวมทั้งญี่ปุ่นอยู่แล้ว ข้อตกลงด้านขยะพิษใน JTEPA จะเร่งให้ปัญหาขยะพิษในประเทศไทยวิกฤตยิ่งกว่าเดิม

ประเทศ ไทยและญี่ปุ่นต่างก็เป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญาบาเซล ซึ่งเกิดขึ้นจากความพยายามแก้ไขปัญหาการนำขยะพิษจากประเทศพัฒนาแล้วมาทิ้งใน ประเทศกำลังพัฒนา  อย่างไรก็ตามอนุสัญญาบาเซลก็ยังมีช่องโหว่อยู่ ที่อนุญาตให้สามารถนำเข้าขยะพิษเพื่อการรีไซเคิลได้ จึงได้มีการพยายามแก้ไขอนุสัญญาขึ้นมาเรียกว่า ข้อห้ามบาเซล ซึ่งไม่อนุญาตการส่งออกและนำเข้าขยะอันตรายแม้เพื่อการรีไซเคิล

กิตติคุณ กล่าวเสริมว่า ประเทศไทยต้องให้สัตยาบันต่อข้อห้ามบาเซล เพื่อป้องกันตนเองจากการพยายามทำให้การทิ้งขยะพิษในราชอาณาจักรไทย กลายเป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านทางความตกลง JTEPA กรีนพีซเรียกร้องให้ญี่ปุ่นหันมาจัดการกับขยะพิษภายในประเทศตนเอง แทนการพยายามนำขยะพิษมาทิ้งยังประเทศกำลังพัฒนา

กรีนพีซเป็นองค์กรรณรงค์อิสระ เผชิญหน้าอย่างสร้างสรรค์และด้วยสันติวิธี เพื่อเปิดโปงปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และนำเสนอแนวทางแก้ไข ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่ออนาคตของสิ่งแวดล้อม และสันติภาพของโลก

รายงาน เอฟทีเอ ไทย-ญี่ปุ่น "ข้อตกลงการค้าขยะพิษเสรี"

จดหมายส่งถึง นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

ร่วมบริจาค

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมได้โดยบริจาค ที่นี่

หมวด