เหยื่อผู้รอดชีวิตจากโบพาลอดอาหารเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม

เรื่องราว - พฤษภาคม 16, 2546
ผ่านมาแล้ว 8 วันสำหรับการอดอาหารประท้วง ผู้รอดชีวิต 2 คนจากเหตุการณ์สารเคมีระเบิดที่เมืองโบพาล ประเทศอินเดีย ได้มอบคืนหายนะที่เกิดขึ้นให้สู่ผู้บริหารของบริษัทดาว เคมิคอล ผู้รอดชีวิตทั้ง 2 คนส่งสารถึงผู้ถือหุ้นและผู้นำในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัทดาว เคมิคอลที่สำนักงานใหญ่ในสหรัฐ เรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบต่อความเสียหายทางสุขภาพและผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจของบริษัทในเมืองโบพาลและชุมชนอื่น ๆ ทั่วโลกที่ได้รับการปนเปื้อนสารพิษเพราะบริษัท ดาว เคมิคอล

ในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัทดาว เคมิคอลเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2546 รชีดา บี, จำปา เทวีและสาธินาถ สรัณจี ได้นำความจริงมาเปิดเผย ทั้งสามคนเริ่มการอดอาหารประท้วงต่อความไม่รับผิดชอบของบริษัทดาว เคมิคอล

ด้วยระดับการรักษาความปลอดภัยที่ต่ำ การตัดงบประมาณลงทำให้โรงงานยูเนี่ยน คาร์ไบด์ในเมืองโบพาล(ปัจจุบันบริหารงานโดยบริษัทดาว เคมิคอล) เกิดก๊าซระเบิดขึ้นในปี ค.ศ.1984 ยูเนี่ยน คาร์ไบด์ออกจากประเทศอินเดียทันที ทิ้งกากสารพิษหลายตันไว้บริเวณโรงงาน ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนั้น ต่อมาสารพิษได้เจือปนลงในแหล่งน้ำรอบ ๆ โบพาลซึ่งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นใช้ดื่มกิน ทุกวันจะมีชาวบ้านตายลงหนึ่งคน เมื่อบริษัทดาว เคมิคอลซื้อกิจการบริษัทยูเนี่ยน คาร์ไบด์ในปี 2001 โฆษกบริษัทกลับกล่าวว่า "เราได้ประเมินสถานการณ์แล้วและเห็นว่าทุกอย่างคลี่คลายแล้ว"

"การอดอาหารประท้วงเป็นวิธีที่เราจะเน้นย้ำข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับหายนะในโบพาลที่ยังคงดำเนินอยู่ และบริษัทดาว เคมิคอลซึ่งเป็นเจ้าของยูเนี่ยน คาร์ไบด์ในปัจจุบันควรจะแสดงความรับผิดชอบและให้คำมั่นว่าจะให้ความยุติธรรมแก่ชุมชนในโบพาล" รชีดา บีกล่าว

นี่เป็นปฏิบัติการเรียกร้องความถูกต้องโดยผู้รอดชีวิต รชีดาอายุ 46 ปีสูญเสียคนในครอบครัวจำนวน 5 คนให้กับมะเร็งร้ายหลังเหตุการณ์นั้น ตัวเธอเองเกือบจะตาบอดและต้องทรมาณกับภาวะทางจิตและปัญหาที่เกิดกับระบบหายใจเพราะได้รับก๊าซพิษเข้าไป นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธออดอาหารประท้วง เมื่อปีที่แล้วเธอและสาธินาถได้ร่วมกันอดอาหารท่ามกลางอากาศร้อนจัด ในโบพาลเธอเป็นตำนานการต่อสู้ เป็นผู้นำผู้หญิงหลายร้อยคนรวมทั้งเด็ก ๆ เดินขบวนนาน 1 เดือนไปที่เมืองเดลีเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมแก่ผู้รอดชีวิต

สาธินาถเคยเป็นวิศวกรการผสมโลหะที่ปราดเปรื่องแต่ได้ทิ้งทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากก๊าซระเบิดในโบพาล เขาได้มาที่โบพาลเพียงหนึ่งวันหลังการระเบิดและอยู่ที่นั่นตั้งแต่บัดนั้น ขณะนี้เขาเปิดคลินิคเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในโบพาล

รชีดา สาธินาถ และจำปาจะยังคงอาอาหารต่อไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งสามหวังว่าจะได้พบกับประธานบริษัทดาว เคมิคอล คือ William Stavropoulos ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อยื่นข้อเรียกร้อง ทั้งสามอยากให้บริษัทจัดแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสุขภาพ และให้มีการตรวจสุขภาพและทำลายกากสารพิษให้หมดไปจากพื้นที่และแหล่งน้ำ และบริษัทต้องยอมขึ้นศาลเพื่อไต่สวนความจริงในกรณีดังกล่าว