กรีนพีซร่วมมือเครือข่ายสากลฯ จัดกิจกรรมต้านโรงงานเผาขยะ

เร่งรัฐบาลหาทางออกที่ยั่งยืนในการกำจัดและลดปริมาณขยะ

เรื่องราว - กรกฎาคม 16, 2546
กรุงเทพฯ 16 กรกฏาคม 2546 -- กรีนพีซจัดงานแถลงข่าวแจ้งข้อมูลล่าสุดเรื่องผลกระทบจากโรงงานเผาขยะ และการให้สัตยาบันแก่อนุสัญญาสต็อกโฮล์มของรัฐบาลไทย เพื่อร่วมสนับสนุนกลุ่มองค์กรภาคประชาชนมากกว่า 200 กลุ่มจาก 62 ประเทศ ที่รวมตัวกันจัดกิจกรรมเร่งรัดรัฐบาลของแต่ละประเทศ ในการหาทางออกที่ยั่งยืนของการกำจัดขยะ แทนโรงงานเผาขยะที่เป็นแหล่งกำเนิดแหล่งใหญ่ที่สุดของมลพิษ ที่ให้ข้อมูลบิดเบือนแก่ประชาชน ว่าผลิตความร้อนและกระแสไฟฟ้า

แอน เลียวนาร์ด ผู้ประสานงาน เครือข่ายสากลเพื่อยุติเทคโนโลยีเผาขยะและส่งเสริมทางเลือกในการจัดการของเสีย (GAIA -- Global Anti Incinerator Alliance) ประกอบด้วยสมาชิกจากกลุ่มองค์กรภาคเอกชนมากกว่า 375 กลุ่มจาก 77 ประเทศ ที่รวมตัวกันเพื่อระงับมลพิษและการสูญเปล่าจากการเผาขยะ กล่าวว่า "เนื่องจากกระแสการต่อต้านโรงงานเผาขยะที่รุนแรงมากขึ้น ทำให้กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากโรงงานเผาขยะพยายามหาทางออกด้วยวิธีต่างๆ เช่นการปรับรูปแบบและวิธีการของโรงงานเผาขยะ สร้างภาพว่ามีการใช้เทคโนโลยีใหม่มาทดแทนวิธีเดิมที่ถูกปฎิเสธ เช่นการใช้พลังงานทดแทนอื่นๆ การใช้พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม พลังความร้อนหรือก๊าซ"

จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั่วโลกเพื่อต่อต้านโรงงานเผาขยะ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชากร สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลให้การรณรงค์ปฎิบัติการยุติโรงงานเผาขยะทั่วโลกครั้งที่ 2 ได้รับความสนใจและได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลกมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินงานเหล่านี้ นำทีมโดยเครือข่ายฯ GAIA ที่ดำเนินการในวันต่อต้านโรงงานเผาขยะปีละครั้ง เพื่อชี้แจงผลกระทบของการเผาขยะ และมลพิษที่เกิดจากการจัดการขยะ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการจัดการที่ปลอดภัยและยั่งยืนในการกำจัดและลดปริมาณขยะ

ปัจจุบัน เครือข่ายฯ GAIA ได้นำเสนอรายงานเรื่อง "Waste Incineration: A Dying Technology" ที่ได้อธิบายว่า โรงงานเผาขยะเป็นวิธีการที่ล้าสมัยและไม่ยั่งยืน ถือเป็นฆาตกรในคราบเทคโนโลยี โดยมีเหตุผลรับรอง 3 ประการ ประการแรกในแง่ของเทคโนโลยีในการจัดการขยะ วิธีนี้นอกจากจะปราศจากความน่าเชื่อถือแล้ว ยังก่อให้เกิดของเสียต่อเนื่องขึ้น ซึ่งมีอันตรายมากกว่าของเสียดั้งเดิม ประการที่สองในแง่ของพลังงานที่ได้จากการเผาขยะ พลังงานที่ได้เป็นพลังงานไร้ประสิทธิภาพและเกิดขึ้นจากของเสีย ประการที่สามในแง่การพัฒนาเศรษฐกิจแล้ว ถือเป็นหายนะก็ว่าได้ เพราะโรงงานเผาขยะทำให้ชุมชนต้องเสียงบประมาณจำนวนมาก แต่ผลที่ได้รับคือความหวาดวิตกของคนในชุมชนและงานที่อันตราย

กรีนพีซร่วมมือเครือข่ายสากลฯ จัดกิจกรรมต้านโรงงานเผาขยะ / 2

นายธารา บัวคำศรี ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านสารพิษ กรีนพีซ กล่าวเพิ่มเติมว่า "ทุกวันนี้ พลังมวลชนได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า พวกเขาต่อต้านและปฎิเสธโรงงานเผาขยะ รวมทั้งวิธีการกำจัดของเสียอื่นๆ ที่สร้างมลพิษ ยิ่งกว่านั้น การต่อต้านพลังงานนิวเคลียร์ที่อ่อนกระแสลงไป อาจทำให้ไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะทำให้ประชากรโลกลุกฮือขึ้นต่อต้านได้มากเท่ากับโรงงานเผาขยะและวิธีกำจัดของเสียที่สร้างมลพิษ รัฐบาลประเทศต่างๆ จึงต้องคำนึงถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น"

การต่อต้านจากสาธารณชนส่งผลเสียต่อผู้ได้รับประโยชน์จากโรงงานเผาขยะไปทั่วโลก ใน 15 ปีที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของประชาชนทั่วไป ส่งผลให้มีการยกเลิกโครงการก่อสร้างโรงงานเผาขยะในสหรัฐอเมริกาไปมากกว่า 300 โรงงาน ในญี่ปุ่น พลังมวลชนส่งผลให้มีการปิดโรงงานเผาขยะไปมากกว่า 500 แห่งในระยะเวลาสองสามปี และล่าสุดรัฐบาลใน 15 ประเทศได้ประกาศห้ามการก่อสร้างโรงงานเผาขยะในบางส่วนของประเทศ ในขณะที่ ฟิลิปปินส์ได้ประกาศห้ามอย่างเด็ดขาด

การจัดแถลงข่าวของกรีนพีซในวันนี้ ดำเนินการพร้อมกับช่วงที่มีการประชุมตัวแทนจากรัฐบาลประเทศต่างๆ เรื่อง "อนุสัญญาสต็อกโฮล์ม" ว่าด้วยการกำจัดมลพิษตกค้าง (POPs) ที่กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งแนวโน้มของการประชุมครั้งนี้ได้เน้นไปที่ การกำจัดสารพิษสองชนิดที่เกิดขึ้นจากโรงงานเผาขยะให้หมดไปจากสภาพแวดล้อม ได้แก่ ไดออกซิน และ ฟิวแรน ซึ่งเป็นสารพิษที่ทำลายยากที่สุดและทำให้เป็นโรคมะเร็ง

การประชุมได้ระบุชัดเจนว่า โรงงานเผาขยะทุกประเภท รวมทั้งเตาเผาขยะสารพิษ เป็นผู้ก่อให้เกิดและปล่อยสารพิษสามชนิดสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ไดออกซิน ฟิวแรน และ โพลิคลอริเนต ไบเพนนิล และได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอื่นในการกำจัดขยะ เพื่อยุติการก่อให้เกิดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ซึ่งองค์การสหประชาชาติด้านสิ่งแวดล้อม (The United Nations Environment Program - UNEP) ได้รายงานว่า ร้อยละ 69 ของปริมาณ ไดออกซิน ทั้งหมดในสภาพแวดล้อม เกิดจากโรงงานเผาขยะ

ผู้สนใจทุกท่านสามารถดึงรายงานเรื่อง "Waste Incineration: A Dying Technology" ได้จาก www.no-burn.org โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (รายงานนี้จัดทำให้เครือข่าย GAIA โดยนีล ทันกรี Formerly of Essential Action USA ประกอบด้วยรายละเอียดผลเสียของโรงงานเผาขยะ และการรวมพลังทั่วโลกในการต่อต้านการเผาขยะ)

หมวด