บริษัทผู้ผลิตอาหารในประเทศจีนประกาศปลอดจีเอ็มโอ

เรื่องราว - กรกฎาคม 18, 2546
ประเทศจีน / มณฑลกวางซู 18 กรกฎาคม 2546 -- บริษัทอาหารจำนวน 32 บริษัท ในประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารจำนวน 53 ชนิดได้ตกลงร่วมกันที่จะไม่ขายอาหารที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมหรืออาหารจีเอ็มโอ แม้ว่านโยบายดังกล่าวจะเป็นนโยบายมาตรฐานสำหรับหลายประเทศทั่วโลกแล้ว แต่สำหรับประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีตลาดอาหารใหญ่ที่สุดในโลก นี่เป็นครั้งแรกที่ผู้ผลิตได้ให้สัตยาบันต่อสาธารณชนว่าจะรับนโยบายดังกล่าวมาใช้เมื่อผู้บริโภคทั่วโลกต่างก็ไม่ต้องการบริโภคอาหารจีเอ็มโอ

บริษัทผู้ผลิตอาหารในประเทศจีนประกาศเข้าร่วมกับบริษัทอื่นๆ ทั่วโลกที่ไม่ต้องการจีเอ็มโอ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่สั่นสะเทือนอุตสาหกรรมจีเอ็มโอซึ่งประสบปัญหาถูกปฏิเสธจากตลาดอาหารอยู่แล้วทำให้มีความยากลำบากในการหาตลาดใหม่เพื่อระบายสินค้าจีเอ็มโอที่ไม่มีใครต้องการ

มีบริษัทที่มีชื่อเสียงหลายบริษัทเข้าร่วมในจำนวน 32 บริษัท อาทิเช่น Lipton, Wrigley, Wyeth และ Mead Johnson บริษัทต่างๆ เหล่านี้มีนโยบายขายสินค้าปลอดจีเอ็มโอในประเทศอื่นๆ ด้วย

นายซี เป็งเชิง เจ้าหน้าที่รณรงค์ของกรีนพีซกล่าวว่า "เรากำลังให้บทเรียนแก่บริษัทข้ามชาติที่ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารในประเทศจีนว่า บริษัทที่ใช้นโยบายมาตรฐานสองระดับแก่ผู้บริโภคชาวจีนจะต้องเรียนรู้ด้วยบทเรียนราคาแพง"

เมื่อกรีนพีซ แฉความแข็งกร้าวของบริษัทเนสท์เล่ที่ยืนกรานขายอาหารจีเอ็มโอรวมไปถึงอาหารทารกที่มีจีเอ็มโอเป็นส่วนประกอบในประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ผู้บริโภคชาวจีนต่างก็โกรธแค้นและร่วมกันนำผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่ไปคืนที่บริษัท กระแสต่อต้านจีเอ็มโอขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศจีน ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ต้องการบริโภคอาหารที่มีจีเอ็มโอเป็นส่วนประกอบ และรัฐบาลจีนเองก็ยึดถือสิทธิของผู้บริโภคอย่างเข้มงวด เราได้เผยแพร่รายงานการวิจัยทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารจีเอ็มโอเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เป็นการวิจัยครั้งแรกในประเทศจีนซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกอาหารปลอดจีเอ็มโอ และเต็มใจที่จะจ่ายมากกว่าหากอาหารนั้นปลอดจีเอ็มโอ กว่าร้อยละ 87 ของผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการให้ติดฉลากอาหารที่มีจีเอ็มโอเป็นส่วนประกอบ เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว รัฐบาลจีนได้ริเริ่มนำกฎหมายการติดฉลากมาบังคับใช้ และเมื่อเร็วๆนี้กฎหมายดังกล่าวได้ถูกแก้ไขให้รัดกุมขึ้นเพื่อให้มีการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ในกระทรวงเกษตรได้กำชับว่า บริษัทผู้ผลิตอาหารจีเอ็มโอที่ไม่มีการติดฉลากจะต้องถูกดำเนินคดี

นายซี เป็งเชินยังกล่าวอีกว่า "บริษัทอาหารมีทางเลือกอยู่เพียง 2 ทางเท่านั้น คือ ติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่มีจีเอ็มโอเป็นส่วนประกอบซึ่งจะทำให้ยอดขายตกลงเพราะไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค หรือเสี่ยงกับมาตรการที่รัดกุมเพื่อปกปิดส่วนประกอบที่แท้จริงของอาหาร ทางที่ดีบริษัทเหล่านี้ควรจะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภค สภาพแวดล้อมและเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง"