เนสท์เล่เพิกเฉยต่อเสียงเรียกร้องของผู้บริโภคชาวจีน ต่อกรณีอาหารจีเอ็มโอ

เรื่องราว - ธันวาคม 16, 2546
นางไอลีน ซู หยางหลิง ผู้บริโภคชาวจีน ที่ปรึกษาบริษัทการเงินแห่งหนึ่งในเมืองเซี่ยงไฮ้ ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทเนสท์เล่ ฐานละเมิดสิทธิผู้บริโภคของชาวจีน ด้วยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของจีเอ็มโอในประเทศจีน โดยไม่มีการติดฉลากบอกให้ผู้บริโภคทราบ หลังจากที่กรีนพีซ ประเทศจีนเผยผลการตรวจพบจีเอ็มโอในนมผงรสช็อคโกแลต ยี่ห้อเนสท์เล่ เนสควิก เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นางซูยังฟ้องซูเปอร์มาร์เก็ตที่นำสินค้าดังกล่าวมาวางขายด้วย โดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินเพียง 2 เท่าของมูลค่าสินค้า เพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่าเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่สิทธิของผู้บริโภคนั้นสำคัญกว่า

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2546 นางซู เดินทางไปยังบริษัทเนสท์เล่ สำนักงานใหญ่ ในสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อขอพบผู้บริหารระดับสูง และเรียกร้องให้เนสท์เล่ใช้นโยบายปลอดจีเอ็มโอในผลิตภัณฑ์อาหารที่วางขายในประเทศจีน ดังเช่นที่ใช้กับหลายประเทศในยุโรป อีกทั้งยังเรียกร้องให้เนสท์เล่ติดฉลากบอกบนผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของจีเอ็มโอ เพื่อเป็นการแสดงว่าเนสท์เล่เคารพสิทธิของผู้บริโภค แต่เนสท์เล่กลับปฏิเสธข้อเรียกร้องทั้งหมดนี้ ทั้งยังยืนยันว่าจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอในประเทศต่างๆ ต่อไป ยกเว้นในยุโรป ซึ่งพลังผู้บริโภคปฏิเสธอาหารจีเอ็มโออย่างแข็งขัน ผู้บริหารของเนสท์เล่ยังออกมาให้ความเห็นว่า เขาไม่เชื่อว่าผู้บริโภคชาวจีนจะปฎิเสธอาหารจีเอ็มโอ ซึ่งท่าทีของเนสท์เล่ครั้งนี้ผลักดันให้นางซูตัดสินใจเดินหน้าเรียกร้องทางกฎหมายกับบริษัทยักษ์ใหญ่เนสท์เล่ และจะเคลื่อนไหวเพื่อหาเสียงสนับสนุนจากผู้บริโภคชาวจีนอีกด้วย นางซูกล่าวว่า "มีเพียงเสียงอันกึกก้องจากผู้บริโภคเท่านั้นที่จะทำให้เนสท์เล่ได้รับรู้ถึงเสียงเรียกร้องของผู้บริโภคชาวจีน"

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ประณามบริษัทเนสท์เล่ตลอดมา ถึงการ "เลือกปฏิบัติ" ในการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารจีเอ็มโอ รวมทั้งข้อตกลงที่เนสท์เล่เคยให้ไว้ต่อสาธารณชนในยุโรปว่า จะยุติการใช้ส่วนผสมที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมในผลิตภัณฑ์ ที่วางจำหน่ายในตลาดยุโรป แต่เนสท์เล่กลับไม่เคยทำข้อตกลงเช่นเดียวกันนี้ กับจีนหรือประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ

ซี แปง ชวง เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรมของกรีนพีซ ประเทศจีน ระบุด้วยว่า กรณีฟ้องร้องของนางซู เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคในจีน รวมถึงทั่วโลกกำลังตระหนักถึงความปลอดภัยทางด้านอาหาร และต้องการให้บริษัทผลิตอาหารเคารพสิทธิของผู้บริโภคด้วย