กลุ่มรณรงค์สิ่งแวดล้อมเตือนภัย

อันตรายจากโรงงานเผาขยะผลิตไฟฟ้าที่กำลังเสนอเข้า ครม.

เรื่องราว - มกราคม 8, 2547
เชียงใหม่, 8 มกราคม 2547 – องค์กรรณรงค์สิ่งแวดล้อมกรีนพีซ พร้อมด้วยเครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดแถลงข่าว เพื่อเตือนให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูนรับรู้ถึงภยันตราย ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างโรงงานเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งกำลังผลักดันโดยกระทรวงพลังงาน

โครงการก่อสร้างโรงงานเผาขยะผลิตกระแสไฟฟ้าจะอยู่ภายใต้แผนงานการจัดการขยะรวมศูนย์ในระดับภูมิภาคซึ่งจะมีการเสนอให้จัดตั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน นครราชสีมาและระยอง แผนงานดังกล่าวจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 13 มกราคมนี้

เชียงใหม่ - ฐานที่มั่นของการเคลื่อนไหวทางสังคมและสิ่งแวดล้อม - ผ่านประสบการณ์การต่อสู้อันยาวนานและปวดร้าวกรณีโครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะ-ลิกไนต์ที่อำเภอหางดง ในที่สุดโครงการดังกล่าวต้องยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2538

"ระบบการจัดการขยะผสมผสานที่ประกอบด้วยการเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า(Waste-to-Energy)เป็นหนึ่งในหลาย ๆ โฉมหน้าของเทคโนโลยีเผาขยะ หากว่ารัฐบาลจะมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง จำเป็นต้องเรียนรู้ถึงกรณีหางดงและดำเนินการยุทธศาสตร์ การลดการเกิดขยะ (Zero Waste) แทนที่จะหาความชอบธรรมให้กับเทคโนโลยีที่ไร้ประสิทธิภาพ และทำให้ทรัพยากรสูญเปล่าโดยไร้ประโยชน์" ธารา บัวคำศรี ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านสารพิษกล่าว

ธาราชี้ให้เห็นอีกว่ายังไม่มีโรงงานเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยที่ดำเนินได้ประสบผลสำเร็จ ตามคำกล่าวอ้างจากกระทรวงพลังงาน

การศึกษาที่จัดทำภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หน่วยงานความช่วยเหลือทางเทคนิคแห่งเยอรมนีและกรมควบคุมมลพิษ (Dioxin Sampling and Analysis in Thailand, September 2001) ชี้ให้เห็นถึงภัยคุกคามด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลจากการศึกษาพบว่าไดออกซินซึ่งเป็นสารพิษร้ายแรงที่มีฤทธิ์ก่อมะเร็งในสิ่งมีชีวิต ซึ่งปล่อยจากโรงงานเผาขยะภูเก็ตออกสู่บรรยากาศมีค่า 550 มิลลิกรัมของสมมูลความเป็นพิษต่อปี

"แผนงานดังกล่าวนี้จะไม่ช่วยให้เราเดินอยู่บนเส้นทางของนโยบายการจัดการของเสียที่ยั่งยืน การก่อสร้างโรงงานเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้ามีราคาแพงมหาศาล ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าโรงงานเผาขยะรุ่นใหม่ที่ทันสมัยเพียงใดก็ตาม เราไม่สามารถควบคุมการปล่อยทิ้งของสารพิษได้อย่างสมบูรณ์" ธาราเพิ่มเติม

"คนที่อาศัยอยู่ในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูนจำต้องตระหนักถึงว่าตนเองต้องรับมลพิษที่กระจายปกคลุมอยู่เหนือแอ่งที่ราบเพิ่มมากขึ้น หากแผนการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจริง" ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ ผู้อำนวยการเครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวเสริม

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำงานรณรงค์ยุติโรงงานเผาขยะในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 โดยเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินยุทธศาสตร์การจัดการของเสียที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชน กรีนพีซมีส่วนสำคัญทำให้ธนาคารแห่งญี่ปุ่นเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศหรือเจบิก(JBIC) ยุติการให้เงินกู้ในโครงการก่อสร้างโรงงานเผาขยะผลิตกระแสไฟฟ้าที่อ่อนนุช กรุงเทพมหานครในช่วงปีที่ผ่านมา

อันเนื่องมาจากการที่ชุมชนได้ลุกขึ้นมาทวงถามถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมและสังคมจากโครงการที่ได้รับเงินกู้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เจบิกมีนโยบายใหม่ในการดำเนินโครงการ เรียกว่า แนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับทุกโครงการที่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินกู้จากเจบิกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 "เจบิกได้ระบุโครงการที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าพลังความร้อน การกำจัดขยะและการบำบัดน้ำเสีย แม้เราจะยังไม่รู้ชัดเจนว่าโครงการก่อสร้างโรงงานเผาขยะผลิตไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ จะเป็นแหล่งเงินกู้จากที่ใดหากเป็นเจบิก เราก็สามารถใช้ แนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือของประชาชนในการปกป้องสิ่งแวดล้อม สังคมและวิถีชีวิตได้" ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ สรุป

หมวด