ภารกิจของนักรบสายรุ้ง ในอินโดนีเซีย

เรื่องราว - มกราคม 21, 2547
จาการ์ต้า, 21 มกราคม 2547 – เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ ของกรีนพีซ จอดเทียบท่าในกรุงจาการ์ต้า เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 มกราคม เพื่อเริ่มต้นออกปฎิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยกรีนพีซ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกลุ่ม WALHI หรือกลุ่มพันธมิตรของโลก ในอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสมัชชาขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และกลุ่มชุมชน ที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย

ในเดือนกุมภาพันธ์ มาเลเซีย จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมภาคีสมาชิกครั้งที่ 7 ของอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ ซีบีดี ซึ่งกรีนพีซถือว่า เป็นการประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่งมีชีวิตบนโลก โดยผู้นำประเทศชั้นนำของโลก จะร่วมกันถกประเด็นการปกป้องผืนป่า และมหาสมุทร ซึ่งกำลังถูกคุกคามอย่างหนักทุกวันนี้ กรีนพีซ จะเรียกร้องให้ที่ประชุมซีบีดี มีการเคลื่อนไหวที่จริงจัง ในการหยุดยั้งการทำลายผืนป่าโบราณ และมหาสมุทรของโลก กรีนพีซ เชื่อว่า การประชุมภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ จะเป็นเวทีที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลทั่วโลก ในการกำหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรม ในการปกป้องสิ่งมีชีวิตบนโลก

ที่กรุงจาการ์ต้า กรีนพีซ มีโอกาสหารือร่วมกับกลุ่มเอ็นจีโอ กลุ่มชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐ เพื่อทำความเข้าใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังคุกคามอินโดนีเซียอยู่ขณะนี้

"เราตั้งใจจะทำความเข้าใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในอินโดนีเซียให้มากขึ้น เพื่อจะได้หาหนทางจัดการกับตัวการที่ทำลายสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่อไป เราหวังว่า การร่วมกันแก้ปัญหาจะได้บทเรียนที่เป็นประโยชน์ และอาจเป็นรากฐานให้กับงานของกรีนพีซ หรืองานรณรงค์อื่นๆ ในอินโดนีเซีย ในอนาคตก็เป็นได้" สตีเฟ่น แคมป์เบลล์ เจ้าหน้าที่รณรงค์ กรีนพีซสากล กล่าว

"มันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นตัวอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะแต่ก่อน สิทธิของชุมชนท้องถิ่น และชนพื้นเมือง มักจะถูกกันออกไป และไม่ได้รับการเคารพยำเกรง" ลองจีน่า กินติ้ง ผู้อำนวยการบริหาร WALHI - กลุ่มพันธมิตรของโลก ในอินโดนีเซีย กล่าว

"ผู้เข้าร่วมประชุมซีบีดี สมควรต้องออกมาตรการที่จริงจังในการจัดการกับปัญหาการลักลอบตัดไม้ โดยเฉพาะในอุทยานแห่งชาติ เรายังจะเรียกร้องให้ประเทศผู้บริโภคทั้งหลาย ไม่ซื้อขายไม้ ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย" ฮัพโซโร่ ผู้อำนวยการเทลาปัก ซึ่งเป็นกลุ่มเอ็นจีโอท้องถิ่น กล่าว

ความอุดมสมบูรณ์ของป่าฝนเขตร้อนในอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ปาปัว นิว กินี และในหมู่เกาะใกล้เคียง เป็นผืนป่า ที่เรียกกันว่า พาราไดซ์ ฟอร์เรสต์ แห่งเอเชีย-แปซิฟิก ป่าฝนเขตร้อนที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งปีนี้ มีทั้งป่าโกงกาง, ป่าที่ลุ่ม และป่าชายเลน รวมทั้งป่าฝนเขตร้อนในที่ราบต่ำ

กรีนพีซ มีการรณรงค์ที่ชัดเจน และเป็นผลสำเร็จ โดยเฉพาะในปาปัว นิว กินี หลังจากกรีนพีซ รณรงค์อย่างต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปี ด้วยการลงพื้นที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับชนพื้นเมืองเจ้าของที่ดิน และกลุ่มเอ็นจีโอ การรณรงค์ของกรีนพีซ ยังช่วยรักษาผืนป่าฝนเขตร้อนทางตะวันตก และในจังหวัดมินเน่ เบย์ ไว้ได้ถึง 1 ล้านไร่

หมวด