บริษัทมาเลเซียทำตัวเหนือกฎหมาย และหากำไรจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กรีนพีซ เปิดโปง ความอยุติธรรมที่ซุกซ่อน ในผืนป่าโบราณ

เรื่องราว - กุมภาพันธ์ 3, 2547
3 กุมภาพันธ์ 2547, กรุงเทพฯ – กรีนพีซ เปิดเผยรายงานการคอรัปชั่น และการทำลายสิ่งแวดล้อมของบริษัทตัดไม้สัญชาติมาเลเซีย “ริมบูนัน ฮิจาว” ต่อที่ประชุมว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้

บริษัทริมบูนัน ฮิจาว (Rimbunan Hijau) ครอบครองอุตสาหกรรมตัดไม้ในปาปัว นิว กินี และผลประโยชน์อีกมากมายมหาศาลในกาบอง, อิเควทอเรียล กินี, มาเลเซีย, วานูอาตู, อินโดนีเซีย, นิวซีแลนด์ และรัสเซีย ทำให้บริษัทริมบูนัน ฮิจาว เป็นหนึ่งในตัวการใหญ่ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมของโลก

"The Untouchables: โลกของอาชญากรป่าไม้ และระบบอุปถัมป์ทางการเมืองของริมบูนัน ฮิจาว" เป็นรายงานของกรีนพีซ ที่เปิดโปงเล่ห์กลของบริษัทริมบูนัน ฮิจาว ไม่ว่าจะเป็นการคอรัปชั่นทางการเมือง และการละเมิดสิทธิของชนพื้นเมือง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท

"ในปาปัว นิว กินี เป็นตัวอย่างหนึ่ง ที่บริษัทริมบูนัน ฮิจาว เข้าไปตัดไม้ ทั้งที่ไม่ได้รับสัปทานตัดไม้ หรือได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งขัดแย้งกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม" สตีเฟ่น แคมป์เบลล์ กรีนพีซสากล กล่าว

กรีนพีซ จะย้ำให้เห็นถึงสถานการณ์น่าเป็นห่วงของป่าโบราณผืนสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่ และความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับมหาสมุทรทั่วโลก ต่อที่ประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่งมีชีวิตบนโลก หรือการประชุมว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ กรีนพีซ ยังเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จัดสรรงบประมาณ เพื่อร่วมรณรงค์ปกป้องสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ รวมทั้งสิทธิของชนพื้นเมือง และความหลากหลายทางวัฒนธรรม รัฐบาลทั่วโลก สมควรต้องมีมาตรการหยุดยั้งการดำเนินการของอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่ที่อ่อนไหวเป็นพิเศษ และสมควรจัดตั้งเครือข่ายในการปกป้องผืนดินและท้องทะเล ด้วยกฎหมาย และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

"ในฐานะเจ้าภาพของการประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่งมีชีวิตบนโลก รัฐบาลมาเลเซีย ควรจะกำหนดมาตรการบางอย่าง ที่เป็นการรับประกันว่า บริษัทสัญชาติมาเลเซีย มีความรับผิดชอบต่อการกระทำที่เป็นการทำลายผืนป่าโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ของโลก" แคมป์เบลล์ กล่าว "การทำลายสิ่งมีชีวิตบนโลก กำลังเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วโลก ในอัตราส่วนที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ทุกประเทศทั่วโลก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วน ในการหยุดยั้งหายนะที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศน์ ก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป"

หมวด