รัฐบาลทั่วโลก ต้องหยุดยั้งการทำลายป่า และสิ่งมีชีวิตในทะเล

เรื่องราว - มกราคม 9, 2547
กัวลาลัมเปอร์, 9 มกราคม 2547 – กรีนพีซ ยื่นข้อเรียกร้องเร่งด่วน ไปยังผู้แทนประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดเพื่อสิ่งมีชีวิตบนโลกหรือการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ วันนี้ ให้จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม ในการปกป้องสิ่งมีชีวิตบนผืนดิน และท้องทะเล รัฐบาลทั่วโลก ยังจะต้องหยุดยั้งการดำเนินการของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในพื้นที่ที่ยังอุดมสมบูรณ์ และอ่อนไหวเป็นพิเศษ รวมทั้งจัดตั้งเครือข่ายเพื่อปกป้องพื้นที่อนุรักษ์ ด้วยข้อบังคับทางกฎหมาย และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ การประชุมภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 7 เริ่มขึ้นแล้ววันนี้ และจะสิ้นสุดในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า

"รัฐบาลทั่วโลก มีภารกิจใหญ่หลวงต่ออนุสัญญานี้" มาร์ติน ไคเซอร์ นักรณรงค์ กรีนพีซสากล กล่าว "การประชุมในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้านี้ จะเป็นการรับประกันอนาคตของผืนป่า และท้องทะเลของโลก และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่รัฐบาลต้องรักษาไว้" รัฐบาลต้องเคารพพันธะสัญญา ในการหยุดยั้งหายนะที่จะเกิดกับระบบนิเวศน์ ให้ได้ภายในปี 2553"

ป่าพาตาโกเนีย ในชิลี เป็นตัวอย่างหนึ่งของผืนป่าโบราณ ที่ถูกคำว่า "การพัฒนา" คุกคาม บริษัทโนรันด้า ของแคนาดามีแผนถางป่า 9,884 เฮคเตอร์ เพื่อสร้างเขื่อน และโรงหลอมอลูมิเนียม ที่ชื่อว่า อลูมิซ่า และเพื่อเป็นการหยุดยั้งการทำลายผืนป่าโบราณ กรีนพีซ ซื้อที่ดินของโครงการนี้ และดำเนินการปักเขตแดน พร้อมประกาศให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์แล้วในวันนี้

ส่วนเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ ของกรีนพีซ ยังคงมุ่งหน้าหาหลักฐาน การลักลอบตัด และทำลายป่า ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป และจะเปิดเผยหลักฐานชิ้นสำคัญ ในวันพรุ่งนี้

ผืนป่าโบราณ เป็นแหล่งกำเนิดของพืช และสัตว์ มากกว่า 80% ที่อยู่บนโลก ชนพื้นเมืองอีกหลายล้านคน ล้วนมีวิถีชีวิตที่ขึ้นอยู่กับความเป็นไปของป่า ผืนป่าโบราณเหล่านี้ จึงไม่เพียงแต่เป็นแหล่งอาหาร และสนองความต้องการของคนป่าเท่านั้น ป่าโบราณ ยังเป็นแหล่งน้ำจืด ให้กับคนเมือง ที่อยู่ห่างไกลจากป่า อีกหลายล้านคน ผืนป่าเหล่านี้ ยังเป็นแหล่งผลิต และรักษาสมดุลของน้ำ และบรรยากาศโลก และเวชภัณฑ์หลายชนิด ยังใช้วัตถุดิบธรรมชาติ ที่ได้จากผืนป่าโบราณ

ระบบนิเวศน์ขนาดใหญ่ ในมหาสมุทร ซึ่งครั้งหนึ่ง เราคิดว่า ใช้ไม่มีวันหมดนั้น กำลังถูกทำลาย 90% ของปลาทั้งในทะเลเปิด ไม่ว่าจะเป็นทูน่า, ปลาดาบ และปลามาร์ลิน และปลาในทะเลปิด จำพวกปลาคอด, ปลากระเบน และปลาทะเลตัวแบน ถูกจับอย่างไม่บันยะบันยัง มาตั้งแต่ปี 2493

"การประชุมอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการประชุมว่าด้วยสิ่งมีชีวิตบนโลก มาตรการเร่งด่วนระดับโลก เป็นสิ่งจำเป็นที่รัฐบาลทั่วโลก ต้องกระทำร่วมกัน ซึ่งแทนที่จะเสียเวลาพูดคุย รัฐบาลควรจัดสรรเงิน เพื่อนำมาใช้ในการปกป้องสิ่งมีชีวิตบนโลก" ไคเซอร์ กล่าว

หมวด