เยาวชนไทย ร่วมเรียกร้องรักษาป่าโบราณ

เรื่องราว - กุมภาพันธ์ 13, 2547
กรุงเทพฯ 13 กุมภาพันธ์ 2547 – วันนี้ เยาวชนไทย 4 คน จากโครงการ Kids for Forests ประเทศไทย เดินทางไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเสียงเรียกร้องจากเยาวชนทั่วโลก ในการรณรงค์เพื่อปกป้องผืนป่าโบราณ กับตัวแทนรัฐบาลจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ณ เวทีการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

นายอนุรักษ์ คุ้มรอบ(น้องเอก), นายภานุพงศ์ ศรีทรัพย์(น้องโจ๊ก), นางสาวปรารถนา หัสแดง (น้องปลาย)และนางสาวนาฎนภา บุญน่วม(น้องไอซ์) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากจังหวัดนครสวรรค์ และชุมพร เป็นสมาชิกเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป่า - Kids for Forests ที่ได้รับเลือกจากกรีนพีซ ให้เป็นตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนอีก 29 คน จาก 18 ประเทศทั่วโลก ในการรณรงค์ปกป้องผืนป่าโบราณ ที่ยังหลงเหลืออยู่เพียง 7 แห่งสุดท้ายของโลก

"เคยได้ยิน และเห็นการตัดไม้ทำลายป่า จึงต้องการเห็นการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างจริงจังเสียที เราอยากให้โลก ไม่มีมลพิษ อยากเห็นทุกคน ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อยากให้ผู้ใหญ่ฟังเสียงเล็กๆ ของพวกเรา และไม่เพิกเฉยเพราะเห็นว่า เราเป็นเด็ก เราต้องการให้นักการเมืองใส่ใจ และคิดว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องน่าวิตก เราต้องการพูดคุยกับเยาวชนจากประเทศอื่นๆ ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่เด็กอย่างพวกเราเห็นมา และจะนำความคิด ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ได้ ไปบอกเพื่อนๆ ที่โรงเรียน" นางสาวนาฎนภา บุญน่วม ตัวแทนเยาวชนไทย กล่าว ขณะที่ตัวแทนเยาวชนจากจังหวัดชุมพร ให้ความเห็นว่า เขาตกหลุมรักสิ่งแวดล้อม จึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเด็ก และเยาวชนเพื่อป่า - Kids for Forests ของกรีนพีซ โดยหวังว่า ตัวเขา และเพื่อนเยาวชนจากทั่วโลก จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมได้

 

กรีนพีซเรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้ผู้แทนจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ ซีบีดี ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ม ร่วมกันปกป้องสิ่งมีชีวิตบนโลก ด้วยการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม และหยุดยั้งการทำอุตสาหกรรมในพื้นที่อ่อนไหวเป็นพิเศษ รวมทั้งจัดตั้งเครือข่ายทางกฎหมาย และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

หมวด