นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ ร้องขอทั่วโลกปกป้องทะเล

เรื่องราว - มีนาคม 16, 2547
กัวลาลัมเปอร์ 16 กุมภาพันธ์ 2547 – นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า1,000 คน ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลก และสหประชาชาติ ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ในการปกป้องระบบนิเวศน์ ที่เปราะบางในทะเลน้ำลึก โดยแถลงการณ์นี้มีขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอดเพื่อสิ่งมีชีวิตบนโลก หรือ การประชุมอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ซีบีดี) ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และการประชุมประจำปี ของสมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกา

นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำเหล่านี้ เรียกร้องให้สหประชาชาติ ออกมาตรการที่จริงจัง เพื่อให้หยุดการจับปลาโดยใช้อวนลาก ซึ่งเป็นวิธีจับปลาที่ทำลายสิ่งแวดล้อมมากที่สุด นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ ยังเรียกร้องให้แต่ละประเทศ ร่วมกันต่อต้านการใช้อวนลาก เพื่อปกป้องระบบนิเวศน์ในทะเลน้ำลึก แม้จะอยู่ในพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ตาม เพราะการใช้อวนลาก ชาวประมงจะเหวี่ยงอวนลงไปยังก้นทะเลลึก ซึ่งมักเต็มไปด้วยแนวปะการัง รัฐบาลทั่วโลก ยังจำเป็นต้องร่วมกันสนับสนุนการวิจัย และการทำแผนที่ของป่าปะการังน้ำลึก และสังคมของฟองน้ำ พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกจัดตั้งเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อดูแลพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเล

นักวิทยาศาสตร์ เพิ่งค้นพบป่าปะการังน้ำลึก และแนวหินโสโครก กระจัดกระจายเป็นแนวกว้าง ตลอดน่านน้ำในกระแสน้ำเย็นหลายแห่ง ปะการังบางแนวมีลักษณะคล้ายต้นไม้ ที่มีความสูงถึง 10 เมตร บางกลุ่มขึ้นเป็นพุ่มหนา ป่าปะการัง และหินโสโครกเหล่านี้ จึงเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตนับหมื่นชนิด และไม่มากเกินไปที่นักวิทยาศาสตร์ขนานนามให้ว่า เป็นป่าฝนเขตร้อนของทะเลน้ำลึก แต่ก่อนที่นักวิทยาศาสตร์จะค้นพบความมหัศจรรย์เหล่านี้ ระบบนิเวศน์ของปะการังน้ำลึก ถูกทำลาย จากการทำประมงเพื่อการพานิชย์ โดยเฉพาะจากอวนลาก

"การใช้อวนลากในทะเลน้ำลึก เปรียบได้กับการทำลายป่าโบราณอย่างหนึ่ง การเหวี่ยงอวนแต่ละครั้งทำลายทุกสิ่ง ผลประโยชน์จากปลาเพียงน้อยนิด แต่พืช และสัตว์อื่นๆ อีกหลายร้อยชนิด ถูกทำลายไปด้วย" ธีโล แมค นักรณรงค์ของกรีนพีซ กล่าว " ตัวแทนรัฐบาลที่ร่วมประชุมอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ จำต้องมีมติ เพื่อยื่นต่อสมัชชาสหประชาชาติให้มีการกำหนดมาตรการ ในการหยุดยั้งการใช้อวนลากในทะเลน้ำลึก และเพื่อหยุดยั้งกิจกรรมที่ทำลายสิ่งแวดล้อมนี้โดยทันที"

รายละเอียดคำแถลงการณ์ และภาพแนวปะการังที่ถูกทำลายจากการใช้อวนลาก เข้าไปที่ www.mcbi.org