เม็กซิโก ขัดขวางความสำเร็จพิธีสารคาร์ตาเฮน่า

เรื่องราว - กุมภาพันธ์ 27, 2547
กัวลาลัมเปอร์, 27 กุมภาพันธ์ 2547 – กรีนพีซประณามรัฐบาลเม็กซิโก ที่ขัดขวางกระบวนการแจ้งข้อมูลสำหรับนำเข้าพืช และสัตว์จีเอ็มโอ ระหว่างการประชุมนานาชาติครั้งแรก ของภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเสร็จสิ้นแล้ววันนี้ โดยรัฐบาลเม็กซิโก ปฎิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เที่ยงตรง ซึ่งต้องกระทำในการขนส่งสินค้าจีเอ็มโอ

การแจ้งข้อมูลที่เที่ยงตรงเกี่ยวกับสินค้าจีเอ็มโอ เป็นเงื่อนไขที่ต้องมีเพื่อรับประกันความปลอดภัยทางชีวภาพ และเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ในขั้นแรก มีหลายประเทศตกลงร่วมกันว่า ข้อมูลเที่ยงตรงควรจะรวมถึงชื่อเฉพาะ และลักษณะเฉพาะของสินค้าจีเอ็มโอที่นำเข้า

"ข้อเรียกร้องเหล่านี้ ยังไม่เพียงพอในการปกป้องสิ่งแวดล้อม และห่วงโซ่อาหารจากการปนเปื้อนจีเอ็มโอ แต่เป็นสิ่งจำเป็นขั้นแรก ที่ทุกประเทศควรดำเนินการโดยทันที" ดอรีน สตาบินสกี้ หัวหน้าคณะผู้แทนจากกรีนพีซ ในการประชุมพิธีสารฯ กล่าว

เม็กซิโกเป็นสมาชิกของพิธีสาร ที่มีพฤติการณ์ในการเป็นกระบอกเสียงให้กับประเทศที่ส่งออกสินค้าจีเอ็มโอ อันได้แก่ สหรัฐฯ, แคนาดา, อาร์เจนติน่า" โดยยังไม่ได้ให้สัตยาบันในพิธีสาร และการที่เม็กซิโกปฏิเสธไม่ลงนามในข้อตกลง ก็มีผลให้ข้อเรียกร้องให้มีการแจ้งข้อมูลในสินค้าจีเอ็มโอ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ในทันที เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เม็กซิโกลงนามในข้อตกลงสามฝ่าย กับสหรัฐฯ และแคนาดา ซึ่งยังไม่มีมาตรฐานบังคับใช้ที่เข้มงวด ในการแจ้งข้อมูล

"เม็กซิโก เป็นศูนย์กลางของแหล่งกำเนิด และความหลากหลายของพันธุ์ข้าวโพด ซึ่งปนเปื้อนไปด้วยข้าวโพดจีเอ็มโอ ที่นำเข้าจากสหรัฐฯ รัฐบาลเม็กซิโก กำลังทรยศต่อประชาชนของตัวเอง และกำลังทำลายพันธุกรรมของข้าวโพดพันธุ์พื้นเมืองที่สำคัญที่สุด ด้วยการขัดขวางความก้าวหน้าของมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ" ลิซ่า โคแวนตีส นักรณรงค์จากกรีนพีซ กล่าว "การลงนามในข้อตกลงสามฝ่าย กับสหรัฐฯ และแคนาดา ไม่มีผลในการป้องกันการปนเปื้อนจีเอ็มโอ ในข้าวโพดของเม็กซิโกแต่อย่างใด"

ศูนย์กลางของความหลากหลายของพืชที่ใช้เป็นอาหาร ล้วนเป็นแหล่งทรัพยากรหลัก ในการปรับปรุงพันธุ์พืชในอนาคต ดังนั้น หากมีการปนเปื้อนจีเอ็มโอ ก็เท่ากับเป็นการคุกคามความปลอดภัยแหล่งอาหารของโลก

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือร่วมกันถึงกฎเกณฑ์ทางกฎหมายในเรื่องความผิดชอบ และการแก้ไขที่จะใช้บังคับทั่วโลก ซึ่งหลายประเทศได้แก้ไขมาตรการต่างๆ แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ระบุไว้ในพิธีสาร