คนไทยร้อง สธ. อย่าปกปิดข้อมูลเรื่องจีเอ็มโอ

กรีนพีซชี้สิทธิในการรับรู้เป็นสิทธิของคนไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ

เรื่องราว - มีนาคม 15, 2547
กรุงเทพฯ, 15 มีนาคม 2547 – วันนี้ กรีนพีซใช้โอกาสวันสิทธิผู้บริโภคสากล เรียกร้องสิทธิผู้บริโภคไทยเท่าเทียมชาวโลก โดยยื่นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้บริโภคคนไทยมากกว่า 11,000 ชื่อต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับการติดฉลากอาหารดัดแปรพันธุกรรม หรือจีเอ็มโอ ให้เข้มงวดมากขึ้น โดยอาหารชนิดใดก็ตามที่มีส่วนประกอบของจีเอ็มโอเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่าในทุกส่วนประกอบ ต้องติดฉลากแจ้งแก่ผู้บริโภคทราบ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิทธิในการรับรู้ภายใต้ข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญไทย

ผู้ที่ร่วมลงลายมือชื่อในหนังสือร้องเรียนที่ยื่นต่อกระทรวงสาธารณสุขครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น เกษตรกร แม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่มีชื่อเสียงในหลากหลายวงการ ล้วนห่วงใยและวิตกถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดจากจีเอ็มโอ อีกทั้งต้องการรับรู้ข้อมูลที่แท้จริง

"ผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะปฎิเสธไม่บริโภคอาหารจีเอ็มโอ การติดฉลากบนผลิตภัณฑ์ว่าเป็นอาหารจีเอ็มโอ จะช่วยเตือนผู้บริโภค จะได้ไม่ซื้ออาหารจีเอ็มโอ" เสียงสะท้อนจากผู้บริโภคคนหนึ่ง ที่ร่วมลงชื่อ

"ความต้องการของผู้บริโภคคนไทย ชัดเจนมาก พวกเขาต้องการรู้ว่า อาหารที่จะบริโภคเข้าไปนั้น มีจีเอ็มโอปนเปื้อนอยู่หรือไม่ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยง ไม่บริโภค" ดร. จิรากรณ์ คชเสนี ผู้อำนวยการบริหาร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

กฎกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 251) พ.ศ. 2545 ว่าด้วยการแสดงฉลากอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม (จีเอ็มโอ) ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจีเอ็มโอในอาหารอย่างโปร่งใส ข้อกำหนดในกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีจีเอ็มโอปนเปื้อน 5 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปต้องติดฉลาก และจีเอ็มโอ 5% นั้นต้องอยู่ใน 3 ส่วนประกอบหลักเท่านั้นจึงจะต้องติดฉลาก ถ้าอยู่ในส่วนประกอบที่ 4 เป็นต้นไป แม้จะมีจีเอ็มโอถึง 100% ก็ไม่ต้องติดฉลาก ช่องโหว่อีกข้อของกฎกระทรวงฉบับนี้ก็คือ มีผลบังคับเฉพาะกับถั่วเหลือง และข้าวโพดจีเอ็มโอ โดยเพิกเฉยต่ออาหารจีเอ็มโอชนิดอื่น ทำให้ประชาชนไม่รู้ และคิดว่าอาหารที่ไม่ได้ติดฉลากคือ ไม่มีจีเอ็มโอ แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น

ในทางตรงข้าม /ผู้บริโภคในภูมิภาคอื่นของโลกล้วนได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายติดฉลาก ประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ บราซิล และอื่นๆ มีกฎหมายติดฉลากในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีจีเอ็มโอเป็นส่วนประกอบ 1 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป กฎหมายของจีนกำหนดให้ติดฉลากอาหารที่ทำจากวัตถุดิบจีเอ็มโอทุกชนิด และในทุกส่วนประกอบ เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ว่า มีอะไรปนเปื้อนอยู่ในอาหาร และผู้บริโภค มีสิทธิ์ปฎิเสธอาหารจีเอ็มโอ

"วันนี้ เป็นวันสิทธิผู้บริโภคสากล และผู้บริโภคคนไทย กำลังบอกให้รู้ถึงความเป็นห่วงเรื่องอาหารจีเอ็มโอ ผู้บริโภคคนไทยควรมีสิทธิ์เลือก เหมือนกับผู้บริโภคในประเทศอื่นๆ เวลาที่ไทยส่งออกอาหารไปยังประเทศอื่น เช่น สหภาพยุโรป เรายังติดฉลากตามกำหนดของประเทศเขา ได้ คือ ถ้ามีจีเอ็มโอ1% ใทุกส่วนประกอบก็ต้องติดฉลาก แล้วทำไมอาหารที่ขายในประเทศเราเอง เราไม่ใช้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคคนไทย" ดร. จิรากรณ์ กล่าว

กรีนพีซ เริ่มรณรงค์ให้ผู้บริโภคคนไทย ลงลายมือชื่อเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎติดฉลากมาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยอาสาสมัครกรีนพีซ เดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อรวบรวมลายมือชื่อ และความคิดเห็นของผู้บริโภค ที่มีต่อกฎติดฉลากฉบับนี้ การรณรงค์นี้ยังคงจะดำเนินต่อไป โดยผู้บริโภคสามารถเข้าไปลงชื่อผ่านทางเวบไซต์ www.truefood.org ได้