ยุคแห่งพลังงานแสงอาทิตย์

เรื่องราว - มิถุนายน 1, 2547
1 มิถุนายน 2547,กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี – เราคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลก! เราคือคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพลังงานสะอาด! หากเรายังคงใช้พลังงานสกปรกอย่างที่เป็นอยู่ โลกของเราจะต้องเผชิญกับความหายนะทางสภาพภูมิอากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

กลุ่มคนรุ่นใหม่ในโครงการยุคแห่งพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ต้องการจะใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความหายนะที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ พวกเขาจึงตั้งต้นรณรงค์ให้คนทั่วโลกหันมาใช้พลังงานสะอาดนับตั้งแต่วันนี้

กล่าวได้ว่าคนรุ่นใหม่คือกลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นกลุ่มคนที่จะได้ประโยชน์จากการกระทำเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงดังกล่าว ขณะนี้คนรุ่นใหม่จากทั่วโลกได้มารวมตัวกันภายใต้โครงการยุคแห่งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อยุติความหายนะจากปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนที่ใกล้ตัวเข้ามาทุกที เฮนรี มาจากประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่ควรต้องใช้พลังงานสะอาดเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานของประชากรจำนวนมหาศาล ส่วนอบิเกล มาจากชุมชนท้องถิ่นที่ต่อต้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศฟิลิปปินส์

กลุ่มคนรุ่นใหม่ในโครงการยุคแห่งพลังงานแสงอาทิตย์กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ หลายคนได้เดินทางไปยังกรุงบอนน์ ประเทศเยอรนมีเพื่อร่วมงานประชุมทางการเมืองว่าด้วยเรื่องพลังงานสะอาดครั้งสำคัญ ความท้าทายของพวกเขาคือการทำให้เหล่านักการเมืองที่เข้าร่วมประชุมตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาภาวะโลกร้อน และมิได้เพียงแค่ให้สัญญาปากเปล่า หากแต่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

พวกเขาได้โอกาสเริ่มรณรงค์โดยการกล่าวสุนทรพจน์ในวันแรกของการประชุม อบิเกลเป็นคนเริ่มกล่าว ร่วมด้วยเฮนรี จากจีน และลิซ่าจากเยอรมนี

"ประสบการณ์ที่พวกเราได้พบเจอมาเป็นแรงผลักดันให้เราเข้าร่วมในโครงการยุคแห่งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด สมาชิกโครงการจากหลายประเทศต่างล้อบบี้นักการเมือง และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสำนึกให้กับประชาชน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์อย่างสันติ และช่วยเหลือกันและกันในการระดมทุนเพื่อติดตั้งระบบพลังงานสะอาด เหล่าสมาชิกของโครงการได้ทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้แล้ว ตอนนี้เป็นหน้าที่ของท่านที่จะทำในสิ่งที่ท่านทำได้เช่นกัน อ่านสุนทรพจน์ฉบับเต็มได้ที่นี่"

เฮนรีได้จัดโครงการโซล่าร์ แคมปัส ขึ้นในประเทศจีนเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องพลังงานสะอาดในหมู่นักเรียน และล้อบบี้บริษัทธุรกิจพลังงานของจีนให้มาลงทุนในพลังงานสะอาด

"เราเชื่อว่าการกระทำ รวมถึงความตั้งใจจริงในการรักษาสิ่งแวดล้อมของเราจะสามารถก่อให้เกิดกระแสพลังงานสะอาดขึ้นในโลกได้ เราจะรณรงค์ให้คนเข้าใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และรณรงค์ให้บริษัทในกลุ่มพลังงาน รัฐบาล และมหาวิทยาลัยหันมาลงทุนในพลังงานสะอาด โดยเราได้รับความร่วมมือและความสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่นับวันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น"

เรายังคงต้องติดตามกันต่อไปว่าบรรดานักการเมืองทั้งหลายจะตอบรับเสียงจากคนรุ่นใหม่ยุคพลังงานแสงอาทิตย์กันอย่างไร