ยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมพลาสติกไทย ปล่อยสารพิษลงเจ้าพระยา

กรีนพีซ เรียกร้องให้ปิดโรงงาน

เรื่องราว - กรกฎาคม 8, 2547
สมุทรปราการ, 8 กรกฎาคม 2547 – เจ้าหน้าที่รณรงค์ของกรีนพีซ ปีนขึ้นไปบนถังเก็บสารเคมีเป็นพิษของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งบรรจุไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (1) ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีความเป็นพิษสูง และมีฤทธิ์ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง พร้อมแขวนป้ายลงมาจากถังมีข้อความว่า “มะเร็งเริ่มที่นี่”

กรีนพีซ เรียกร้องให้บริษัทยุติการผลิตทั้งหมดในโรงงาน หลังจากการศึกษาซึ่งพบว่า น้ำทิ้งและดินตะกอนที่ถูกปล่อยทิ้งจากโรงงานบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาปนเปื้อนด้วยสารเคมีที่มีความเป็นพิษสูงซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งและยังคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม

"น้ำทิ้งจากโรงงานที่ปนเปื้อนด้วยสารเคมีเป็นพิษก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อแม่น้ำเจ้าพระยา สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุมชน กรีนพีซขอเรียกร้องให้โรงงานยุติกระบวนการผลิตทั้งหมด จนกว่าจะมีการกำหนดแผนปฎิบัติการออกมาบังคับใช้ เพื่อป้องกันการปล่อยสารเคมีเป็นพิษลงสู่แม่น้ำ แผนปฏิบัติการดังกล่าวรวมถึงการสำรวจดินตะกอนที่ปนเปื้อนมลพิษตกค้างบริเวณรอบโรงงานเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ต่อไป" ธารา บัวคำศรี ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านสารพิษ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว "ทั้งนี้ บริษัทจะต้องรับประกันด้วยว่า การเปลี่ยนแปลงไปสู่กระบวนการผลิตที่สะอาด พนักงานและคนงานจะได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงาน"

นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฎิบัติการวิจัยของกรีนพีซ แห่งมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ ประเทศอังกฤษ ระบุว่า ตัวอย่างน้ำทิ้ง และดินตะกอนจากท่อน้ำทิ้งจากโรงงานพีวีซีของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์จำกัด (มหาชน) ปนเปื้อนด้วยสารเคมีที่มีความเป็นพิษสูงหลายชนิด รวมทั้งไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ในระดับความเข้มข้น 338 ไมโครกรัมต่อลิตร (2) ในดินตะกอนใกล้ท่อปล่อยน้ำเสียของโรงงานพบสารเคมีที่ใช้เป็นสารเติมแต่งในพลาสติกพีวีซีซึ่งมีสองชนิดที่สหภาพยุโรปจัดให้เป็นสารที่มีความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

"กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นเพื่อควบคุมการผลิต การใช้ และการปล่อยสารเคมีเหล่านั้นจากโรงงานอุตสาหกรรมจะทำให้เกิดการป้องกันสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของมนุษย์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการผลิตสารเคมีที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบรวมถึงพีวีซีซึ่งก่อให้เกิดกากของเสียที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบที่สลับซับซ้อน ทางออกของปัญหาการปล่อยทิ้งสารเคมีอันตรายเหล่านี้คือการยุติกระบวนการผลิตที่มีฐานอยู่บนคลอรีนและทดแทนด้วยทางเลือกที่ปลอดคลอรีนหรือสารเคมีอันตราย " เควิน บริกเดน นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฎิบัติการวิจัยของกรีนพีซ แห่งมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ ประเทศอังกฤษ กล่าว

เมื่อปี 2536 เรือบรรทุกสารไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (VCM) จมลงในแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนขนถ่ายสารเคมีเข้าสู่โรงงาน ทำให้สารพิษดังกล่าวรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม ปี 2537 จากการตรวจสอบของคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร พบว่า โรงงานผลิตพีวีซีของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ มหาชน จำกัด ที่สมุทรปราการแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงงาน 274 แห่ง ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ำเสียที่ไม่ได้บำบัดลงในแม่น้ำ

ปี 2546 กรีนพีซ ส่งแบบสอบถามไปยังบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจสถานภาพเรื่องสิทธิในการรับรู้ของชุมชนและการปล่อยมลพิษจากบรรษัทข้ามชาติและร่วมทุนมากกว่า 900 แห่ง ในประเทศไทย เพื่อประเมินนโยบายของแต่ละบริษัทในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารเคมี ต่อสาธารณชน แต่บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ มหาชน จำกัด ไม่ตอบรับแบบสอบถามดังกล่าว

กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อให้รัฐบาลทำการตรวจสอบและทบทวนการปล่อยทิ้งสารพิษและของเสียลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อประเมินถึงชนิดของสารเคมี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างรอบด้าน

"บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) อ้างว่าได้มีการดำเนินโครงการติดตาม เฝ้าระวังและควบคุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อม จากรายงานของกรีนพีซซึ่งถึงแม้จะทำภายใต้ข้อจำกัด ยังชี้ให้เห็นได้ชัดว่า การปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถาม รัฐบาลจำเป็นต้องออกข้อบังคับให้มีการจัดทำ "ทำเนียบการปล่อยทิ้งและเคลื่อนย้ายสารเคมี (Pollutants and Transfer Register)" รวมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่รายชื่อสารเคมีที่มีการปล่อยทิ้งให้สาธารณชนรับทราบ โดยนำมาแทนที่ "โครงการดูแลด้วยความรับผิดชอบ (Thai Responsible Care Program)" ที่บริษัททีพีซี เป็นสมาชิกอยู่ซึ่งไร้ประสิทธิภาพและล้มเหลว" ธารา กล่าวเพิ่มเติม

หมวด