กรีนพีซพบมะละกอจีเอ็มโอในแปลงเกษตรกรขอนแก่น

จี้กรมวิชาการเกษตรแก้ปัญหาการแพร่กระจายด่วน

เรื่องราว - กรกฎาคม 30, 2547
กรุงเทพฯ 30 กรกฎาคม 2547 – กรีนพีซเผยอีกผลตรวจสอบมะละกอของเกษตรกร ที่ซื้อเมล็ดพันธุ์จากสถานีวิจัยพืชสวนขอนแก่นปนเปื้อนจีเอ็มโอ จี้รัฐบาลต้องเร่งออกมาตรการป้องกันการแพร่กระจายอย่างฉับพลัน ชี้หลักฐานการปนเปื้อนทั้งในสถานีวิจัยและในแปลงเกษตรกรยืนยันชัดเจน แต่กรมวิชาการเกษตรมัวแต่บิดเบือนประเด็น

กรีนพีซเปิดเผยเพิ่มเติมผลการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์มะละกอแขกดำท่าพระในแปลงเกษตรกรอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีวิจัยพืชสวนท่าพระประมาณ 70 กิโลเมตร พบว่ามีการปนเปื้อนจีเอ็มโอ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า ขณะนี้มะละกอจีเอ็มโอจากแปลงทดลองแบบเปิดของสถานีวิจัยพืชสวนขอนแก่นได้แพร่กระจายออกไปสู่ไร่นาเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว

นางสาวภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรม กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่าเมื่อมิถุนายน 2547 กรีนพีซเก็บตัวอย่างมะละกอพันธุ์แขกดำท่าพระที่เกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์ไปจากสถานีวิจัยพืชสวนขอนแก่นไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการจีนสแกน ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการอิสระ ที่ได้รับความเชื่อถือระดับโลก และพบว่ามียีนดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ผลการตรวจสอบในห้องปฎิบัติการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 (1) พบว่า ผลมะละกอจากสวนมะละกอของเกษตรกรในอำเภอพล มีการปนเปื้อนของจีเอ็มโอ ต้นมะละกอจีเอ็มโออายุ 1 ปีดังกล่าวนี้ ซื้อจากสถานีวิจัยเมื่อเดือนมิถุนายน 2546

"แปลงเกษตรกรนี้อยู่ห่างจากสถานีวิจัยถึง 70 กิโลเมตร และเกษตรกรรายนี้ไม่ใช่เกษตรกรคนเดียวที่ตกเป็นเหยื่อของกรมวิชาการเกษตรโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สถานีวิจัยพืชสวนขายเมล็ดพันธุ์ที่ปนเปื้อนจีเอ็มโอเหล่านี้ให้ใครไปบ้าง มีหลักฐานอยู่ในสมุดรายชื่อที่ผู้ซื้อต้องลงชื่อและที่อยู่ไว้ กรมวิชาการเกษตรจะต้องตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อหยุดการแพร่กระจายนี้อย่างฉับพลัน ไม่มีเวลาเหลือสำหรับการบิดเบือนประเด็นและปฏิเสธความรับผิดชอบต่อไป" ภัสน์วจีกล่าว

กรีนพีซ ยืนยันข้อเรียกร้องที่ต้องการให้สถานีวิจัยพืชสวนของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งขายเมล็ดพันธุ์มะละกอที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ให้หยุดขายเมล็ด และต้นอ่อนมะละกอ และต้องทำลายเมล็ด ต้นอ่อน ต้นมะละกอ และผลมะละกอทุกผลในสถานีวิจัยพืชสวน เพื่อป้องกันการปนเปื้อน

"กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการทดลองนับแต่บัดนี้ รัฐบาลต้องกำหนดข้อห้ามการทดลองจีเอ็มโอในไร่นาเปิดทั้งหมด รวมทั้งต้องเข้มงวดกับพื้นที่ และสถานีทดลอง" ดร.จิรากรณ์ คชเสนี ผู้อำนวยการบริหารกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

เมื่อวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2547 อาสาสมัครกรีนพีซ ล้อมเทป "เขตอันตราย" รอบแปลงทดลองจีเอ็มโอของสถานีวิจัยพืชสวน ของกรมวิชาการเกษตร ในจังหวัดขอนแก่น หลังพบหลักฐานว่า สถานีวิจัยพืชสวนขอนแก่นเป็นแหล่งแพร่กระจายการปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มโอ นอกจากนี้ กรีนพีซยังพบหลักฐานที่ชัดเจนของการปนเปื้อนว่า กรมวิชาการเกษตรไม่มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนแต่อย่างใด แต่กลับประกาศฟ้องกรีนพีซ แทนที่จะตรวจสอบความเสี่ยง ของการปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มโอ มายังผู้บริโภคชาวไทย และสิ่งแวดล้อม

การพบมะละกอจีเอ็มโอในเแปลงเกษตรกรในครั้งนี้ตอกย้ำคำยืนยันของกรีนพีซที่ว่า แปลงทดลองมะละกอจีเอ็มโอแบบเปิดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และควบคุมไม่ได้ รัฐบาลจึงควรยกเลิกการทดลองแบบเปิดแบบถาวร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังตอกย้ำให้เห็นอีกด้วยว่า แนวนโยบายที่คณะอนุกรรมการนโยบายจีเอ็มโอจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีเลือกใช้นโยบาย "การอยู่ร่วมกัน" ระหว่างพืชจีเอ็มโอกับพืชปลอดจีเอ็มโอนั้นไม่สามารถเกิดได้จริง

หมายเหตุ

(1) ห้องปฎิบัติการจีนสแกน (ฮ่องกง) เป็นผู้ทำการตรวจสอบ, www.genescan.com