เกาะเนกรอส ตัวอย่างชุมชนพลังงานสะอาด

เรื่องราว - กันยายน 1, 2547
บาโคลอด ฟิลิปปินส์ 1 กันยายน 2547 -- กรีนพีซยกย่องให้เนกรอส เกาะเล็กๆในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นตัวอย่างของชุมชนพลังงานสะอาดแห่งเอเชีย

วันนี้ อาสาสมัครกรีนพีซได้เริ่มต้นการเดินทางสำรวจแหล่งพื้นที่พลังงานสะอาดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กังหันลม ชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังน้ำขนาดเล็ก รวมทั้งชายหาดบริสุทธิ์ และผืนป่าที่พบบนเกาะแห่งนี้

คริส แฮร์ริส ผู้อำนวยการรณรงค์ของกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่า เนกรอส จัดเป็นชุมชนพิเศษในแง่ของความตั้งใจของชาวบ้านที่ต้องการให้มีการนำพลังงาน สะอาดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้มาใช้บนเกาะ กรีนพีซมาอยู่ที่นี่เพื่อแสดงให้เห็นว่าตัว

อย่างของชุมชนพลังงานสะอาดที่นำไปปฏิบัติใช้ได้ทั่วโลกมีอยู่จริง

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เมืองชายฝั่งอย่างปูลูปันดัน และ หมู่บ้านริมทะเลโซโจตัน และ เมืองคาอูอายาน ซึ่งมีลมพัดแรงสม่ำเสมอ จะกลายเป็นฟาร์มกังหันลมที่ใหญ่ที่สุด ของฟิลิปปินส์

ปูลูปันดัน กลายเป็นเมืองที่เป็นที่รู้จัก หลังจากชุมชนท้องถิ่นได้ทำการต่อสู้ยาวนานถึง 6 ปี เพื่อยับ ยั้งโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน โดยชุมชน เรียกร้องให้นำพลังงานสะอาดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เข้ามาในชุมชนแทน และ ด้วยการสนับสนุนจากองค์กรสากลต่างๆ รวมทั้งกรีนพีซ ทำให้โครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินถูกยกเลิก และมีการมองถึงความเป็นไปได้ ในการนำพื้นที่ดังกล่าวมาทำ ฟาร์มกังหันลมแทน

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2547 กรีนพีซ ได้ติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับความเร็วลมที่เรียกว่า ANENOMETER เพื่อทำการวัดค่าเฉลี่ยความเร็วลมในเมืองปูลูปันดัน ซึ่งจากการ ศึกษาเบื้องต้นพบว่าความเร็วลมในเมืองดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าความเร็วลมในประเทศ

เยอรมนี

อาเธน่า บัลเลสเตรอส เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านพลังงานของกรีนพีซสากล ที่ประจำอยู่ บนเกาะเนกรอสกล่าวว่า กรีนพีซจะยังคงมุ่งมั่นกับการปฏิเสธพลังงานสกปรก ของเมืองปูลูปันดันต่อไปเพราะหากสำเร็จ ฟาร์มกังหันลมจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึง ความฝันของชาวบ้านที่ต้องการเป็นเจ้าของโครงการพลังงานสะอาดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยควบคุมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกแล้ว ยังเป็นการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นอีกด้วย

โครงการรณรงค์ของกรีนพีซ และ ชาวบ้านเมืองปูลูปันดัน เป็นที่รู้จักกันในชื่อของ โครงการผู้ผลิตพลังงาน หมุนเวียนอิสระ หรือ GRIPP ซึ่งเป็นโครงการ

รณรงค์เมืองที่ใช้พลังงานสะอาด เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับโครงการชุมชนพลังงานอื่นๆ

โซโจตัน หมู่บ้านเล็กๆทางตอนใต้ของเกาะเนกรอส ได้รับการกล่าวถึงจากผู้เชี่ยวชาญว่าเป็น พื้นที่ๆเป็นแหล่งพลังงานลมที่ดีที่สุดของฟิลิปปินส์ และได้รับการระบุให้เป็นพื้นที่ภายใต้ โครงการของ GRIPP ในปี 2545 เรืออาร์คติค ซันไรส์ ของกรีนพีซ ได้เดินทางไป ยังหมู่บ้านโซโจตัน และลูกเรือของกรีนพีซได้ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการติดตั้งกังหัน

ลมเล็กๆ 3 เครื่อง เพื่อเป็นการทดลองการนำพลังงานลมมาใช้ในการให้แสงสว่าง และใช้ประโยชน์อื่นๆภายในบ้าน

ในอีก 2-3 วันข้างหน้า ตัวแทนของกรีนพีซ จะเดินทางไปเยี่ยมพื้นที่ซึ่งสมาชิกในโครงการ GRIPPได้ทำการประเมินแหล่งทรัพยากรถึงความเป็นไปได้ของโครงการพลังงานนำกลับมาใช้ใหม่ในพื้นที่ตัวอย่าง