กรีนพีซ เรียกร้องรัฐบาลมาเลเซียหยุดยั้งการลักลอบค้าไม้เถื่อน

เรื่องราว - ตุลาคม 6, 2547
กรุงเทพฯ 6 ตุลาคม 2547 – วันนี้ อาสาสมัครของกรีนพีซ ล็อคตัวเองไว้กับประตูของสถานทูตมาเลเซีย เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียจัดการกับปัญหาขบวนการทำให้ไม้เถื่อนเป็นไม้ถูกกฎหมาย และการลักลอบค้าไม้รามินเถื่อน และรัฐบาลมาเลเซีย ควรเปิดเผยต่อสาธารณชนอย่างหนักแน่นในประเด็นนี้

ระหว่างการประชุมสมัยสามัญประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ หรือ CITES ในสัปดาห์นี้

อเล็กซ์ ไรอัน เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านป่าไม้ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ข้อเท็จจริงนั้นชัดเจนว่า รัฐบาลมาเลเซียปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นกับการลักลอบค้าไม้ชนิดนี้ ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกหนแห่งในประเทศ และหนทางเดียวที่จะแก้ไขได้ คือ ต้องหยุดยั้งสิ่งที่เกิดขึ้น ต้องลงมือชนกับปัญหาอาชญากรรมการลักลอบค้าไม้นี้อย่างจริงจัง รัฐบาลมาเลเซียจำเป็นต้องออกเสียงให้กับการขึ้นบัญชีไม้รามินไว้ในบัญชีหมายเลข 2 ของ CITES อนาคตของพันธุ์พืช และสัตว์อีกมากกว่า 125 ชนิดตามบัญชีของ CITES ล้วนต้องพึ่งพิงป่าพรุ เพื่อความอยู่รอด (1)

อาสาสมัครกรีนพีซล็อคตัวเองไว้กับประตูสถานทูตมาเลเซีย ขณะที่บอลลูนขนาดใหญ่รูปลิงอุรังอุตังมีข้อความว่า "มาเลเซีย จงหยุดขโมยป่าของเรา" อาสาสมัครกรีนพีซ ได้ยื่นจดหมายต่อเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย ร้องขอให้รัฐบาลมาเลเซียออกเสียงสนับสนุนข้อเสนอที่ให้เลื่อนสถานะไม้รามินไปอยู่ในบัญชีหมายเลข 2 ของ CITES

กรีนพีซ และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Telapak เปิดเผยรายงานด้วยว่า รัฐบาลมาเลเซียล้มเหลวในการหยุดยั้งการค้าไม้รามินเถื่อน ทั้งที่แปรรูปแล้ว และที่เป็นท่อนซุง ซึ่งถูกลักลอบเข้าไปในประเทศมาเลเซีย โดยลักลอบมาจากจังหวัดราอู ในเกาะสุมาตรา ไปขายยังมาเลเซีย และเจ้าหน้าที่ศุลกากรของมาเลเซียรู้เห็นด้วยเป็นอย่างดี จึงเป็นที่แน่ชัดว่า รัฐบาลมาเลเซียล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการค้าไม้เถื่อน

รามินเป็นไม้เนื้อแข็งที่พบมากในพื้นที่ป่าพรุราบต่ำของมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของลิงอุรังอุตัง และเสือสุมาตรา ซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ไม้พันธุ์นี้ เป็นที่ต้องการอย่างมากในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐฯ อิตาลี ญี่ปุ่น และอังกฤษ ด้วยคุณสมบัติของไม้รามิน ที่นำมาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านได้หลากหลาย เป็นต้นว่า มู่ลี่หน้าต่าง และเตียงเด็กเล็ก

การค้าไม้เถื่อน ถือเป็นภัยคุกคามความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วน รวมถึงชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในป่า และเป็นการทำลายความพยายามใดๆ ที่จะทำให้การค้าไม้กลายเป็นการค้าแบบยั่งยืนอย่างแท้จริง

กรีนพีซ เป็นองค์กรรณรงค์อิสระที่ปฏิเสธการใช้ความรุนแรง และใช้การเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี เพื่อเปิดเผยปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก และหาทางแก้ไข เพื่อสันติภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต

บรรณานุกรม

(1) CITES เป็นการประชุมสมัยสามัญประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยมีการกำหนดสถานะไว้ในบัญชีรายชื่อตามข้อบังคับในภาคผนวก พืชและสัตว์ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของภาคผนวก 1 ถูกกำหนดให้งดเว้นจากการค้าระหว่างประเทศ ข้อยกเว้นเพื่อการศึกษา วิจัย หรือเพาะพันธุ์ ส่วนการค้าพืชและสัตว์ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของภาคผนวก 2 ได้รับอนุญาตให้กระทำได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดตามข้อบังคับของ CITES พืชและสัตว์ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของภาคผนวก 2 ยังรวมถึงพืชพันธุ์ ที่ได้รับการคุ้มครองระหว่างประเทศสมาชิกของ CITES

หมวด