อนาคตอุรังอุตัง และเสือสุมาตรา ยังพอมีหวัง

เรื่องราว - ตุลาคม 8, 2547
กรุงเทพฯ 8 ตุลาคม 2547 – กรีนพีซ ยินดีต่อการตัดสินใจของนานาชาติ ต่อความตั้งใจที่จะใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในการควบคุมการค้าไม้รามิน ซึ่งเป็นที่อยู่สำคัญของอุรังอุตัง และเสือสุมาตรา และยังเป็นการตัดสินใจที่ท้าทายอย่างยิ่งของรัฐบาลทุกประเทศ ในการเอาจริงเอาจังต่อการล้มล้างขบวนการค้าไม้รามินเถื่อน

ที่ประชุมประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ครั้งที่ 13 ในกรุงเทพฯ ขณะนี้ มีมติให้เลื่อนสถานะของไม้รามินเข้าไปอยู่ในบัญชีรายชื่อหมายเลข 2 โดยมีเงื่อนไขเข้มงวดระบุห้ามส่งออก และนำเข้าไม้รามินจากการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย และทำลายล้าง

"การตัดสินครั้งนี้ ทำให้รัฐบาลทุกประเทศมีพันธะกรณีในการออกมาตรการที่มีผลทางกฎหมาย และบังคับใช้ในทันที ในการล้มล้างขบวนการค้าไม้รามินเถื่อน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด" นาตาลี เรย์ กรีนพีซสากล กล่าว "ถึงวันนี้ ทั้งมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ไม่สามารถหยุดยั้งการค้าไม้รามินเถื่อน ไม่ว่าจะเป็นในรูปของท่อนซุง หรือแปรรูปแล้ว การตัดสินใจครั้งนี้ จึงเป็นการสนับสนุนข้อเสนอในการปกป้องพื้นที่ป่าไม้รามิน ซึ่งกำลังถูกคุกคาม"

นอกเหนือจากความพยายามต่างๆ ในการขัดขวางความพยายามในการอนุรักษ์ไม้รามิน ในที่สุด รัฐบาลมาเลเซียประกาศในที่ประชุมว่า พร้อมสนับสนุนข้อเสนอในการเลื่อนสถานะของไม้รามิน และจะทำทุกวิถีทางให้มีการบังคับใช้เป็นกฎหมาย การประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากกรีนพีซเปิดเผยหลักฐานชิ้นใหม่ ที่ระบุถึงเส้นทางการนำเข้าไม้รามินเถื่อนจากอินโดนีเซีย เข้าไปยังมาเลเซีย

ไม้รามินขึ้นอยู่ตามป่าพื้นที่ลุ่มในอินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยผืนสุดท้ายสำหรับลิงอุรังอุตัง และเสือสุมาตรา ถึงแม้ว่าสัตว์ทั้งสองชนิดนี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของ CITES แต่กลับกำลังสูญเสียพื้นที่อยู่อาศัยอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั่วทั้งภูมิภาคนี้ ให้กับขบวนการตัดไม้ และเครือข่ายค้าไม้เถื่อน

ไม้รามิน เป็นที่นิยมนำมาแปรรูปเป็นมู่ลี่หน้าต่าง และเตียงเด็กเล็ก รวมทั้งไม้แทงบิลเลียด และสนุ้กเกอร์ที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก โดยมีสหรัฐ อิตาลี ญี่ปุ่น และอังกฤษ เป็นตลาดหลัก "อนาคตของอุรังอุตัง และเสือสุมาตรา กำลังขึ้นอยู่กับรัฐบาลทุกประเทศ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าไม้รามิน โดยมาตรการเร่งด่วนที่ต้องกระทำขณะนี้คือ บังคับใช้โดยทันที และร่วมมือกับประเทศนำเข้าไม้รามินทุกประเทศ ในการล้มล้างอาชญากรรมทางป่าไม้ให้จงได้"

หมวด