ญี่ปุ่น จงหยุดเอาเปรียบสัตว์ทะเลหายากในมหาสมุทรของเรา

เรื่องราว - ตุลาคม 11, 2547
กรุงเทพฯ 11 ตุลาคม 2547 – วันนี้ อาสาสมัครกรีนพีซประท้วงอย่างสันติหน้าสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นออกเสียงในการอนุรักษ์สัตว์ทะเล ระหว่างการประชุมสมัยสามัยประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่13

ทิม เบิร์ช กรีนพีซสากลกล่าวว่า "รัฐบาลญี่ปุ่นมีประวัติในการออกเสียงเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมของตัวเอง รัฐบาลญี่ปุ่นจำต้องตระหนักว่า หากรัฐบาลญี่ปุ่นไม่เริ่มที่จะรักษาทุกชีวิตในมหาสมุทร และทะเลเสียแต่วันนี้ รัฐบาลญี่ปุ่น โดยเฉพาะพวกเราทุกคนจะประสบกับภาวะมหาสมุทรว่างเปล่า ไม่มีแม้แต่สัตว์ทะเลสักตัว"

อาสาสมัครกรีนพีซจากประเทศต่างๆ ประมาณ 10 คน สวมหมวกรูป "นีโม" และถือป้ายมีข้อความว่า "ญี่ปุ่น จงหยุดเอาเปรียบสัตว์หายากในมหาสมุทรของเรา! ก่อนที่อาสาสมัครจะยื่นจดหมายให้กับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อตอกย้ำถึงวิกฤตการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับมหาสมุทรของโลก และบทบาทของญี่ปุ่นในการหาประโยชน์ใส่ตัว

ระหว่างการประชุม 2 สัปดาห์ของ CITESในกรุงเทพฯ ตัวแทนรัฐบาลทั่วโลกจะต้องออกเสียงเพื่อเลื่อนสถานะของสัตว์ทะเลหายากหลากหลายพันธุ์ รวมทั้งฉลามขาว และนกขุนทองหัวโหนก ให้อยู่ในบัญชีรายชื่อหมายเลข 2 ของ CITES กรีนพีซ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นออกเสียงสนับสนุนให้เลื่อนสถานะวาฬมิงก์ ไปอยู่ในบัญชีรายชื่อหมายเลข 1 ของ CITES ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นพยายามลดทอนความสำคัญของวาฬมิงก์ให้อยู่แค่ในบัญชีรายชื่อหมายเลข 2 ของ CITES

จากข้อมูลขององค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ พบว่า ประมาณ 75% ของการประมงทั่วโลกขณะนี้ แบ่งได้เป็นการประมงเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างเต็มที่ การประมงเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป และการประมงที่ทำให้มหาสมุทรหมดสิ้น หรือประมงจากการฟื้นฟูของมหาสมุทรที่หมดสิ้น ผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ระบุว่า 90% ของปลาขนาดใหญ่ทั้งหมดหายไปจากมหาสมุทรของโลกในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา

"รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงคุกคามมหาสมุทรของโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราอาจไม่มีโอกาสพูดถึงวันพรุ่งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นปฎิเสธที่จะยอมรับความจริงว่า มหาสมุทรกำลังวิกฤตจากการประมงที่มุ่งหาประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป รัฐบาลญี่ปุ่นจำต้องออกเสียงเพื่อให้ความมั่นใจต่อประชาคมโลกว่า การหาประโยชน์ในระยะสั้นอย่างที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังกระทำอยู่ จะไม่มีอีกต่อไป" เบิร์ช สรุป

กรีนพีซ เป็นองค์กรรณรงค์อิสระที่ปฏิเสธการใช้ความรุนแรง และใช้การเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี เพื่อเปิดเผยปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก และหาทางแก้ไข เพื่อสันติภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต

หมวด