กรีนพีซ เผยรายงานแฉสหรัฐฯ ปิดกั้นข้อมูลข้าวโพดจีเอ็มโอ

เรื่องราว - ตุลาคม 19, 2547
เม็กซิโกซิตี้ เม็กซิโก 19 ตุลาคม 2547 – วันนี้ กรีนพีซ เผยรายงานที่มีข้อเสนอระบุว่า ข้าวโพดทุกชนิดที่นำเข้าจากสหรัฐฯ ไปยังเม็กซิโก ควรจะบดก่อนเพื่อป้องกันการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพที่มีค่าของเม็กซิโก โดยคณะกรรมการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (CEC) ของข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ หรือ นาฟตา (NAFTA) ซึ่งเป็นผู้เขียนรายงานชิ้นนี้ ได้เสนอว่าข้าวโพดจีเอ็มโอนำเข้าทุกประเภทจากสหรัฐฯ ต้องได้รับการติดฉลาก แต่ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา รัฐบาลสหรัฐฯ พยายามทุกวิถีทางที่จะขัดขวางการเปิดเผยรายงานชิ้นนี้

ดอรีน สตาบินสกี้ เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรม กรีนพีซสากล กล่าวว่า "การตระหนักถึงความเสี่ยงของข้าวโพดจีเอ็มโอต่อสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอที่จะมีผลลัพธ์ตามมา ด้วยการบดข้าวโพดจีเอ็มโอที่นำเข้าจากสหรัฐก่อนเข้าเม็กซิโกนั้นชัดเจนอย่างยิ่งว่า เป็นการทำลายจุดยืนของสหรัฐฯ ในองค์การการค้าโลก ที่สหรัฐฯ ยื่นฟ้องสหภาพยุโรป จึงไม่น่าแปลกใจที่สหรัฐฯพยายามอย่างหนักที่จะไม่ให้เปิดเผยรายงานของ CEC ชิ้นนี้"

ปี 2546 สหรัฐฯส่งออกข้าวโพดมากกว่า 5 ล้าน 5 แสนเมตริกตันไปยังเม็กซิโก ในจำนวนนี้ประมาณกันว่าเป็นข้าวโพดจีเอ็มโอถึง 40% อย่างไรก็ตาม ข้าวโพดที่นำเข้าไปยังเม็กซิโกแทบจะไม่มีการแยกประเภทจีเอ็มโอ และไม่จีเอ็มโอ ดังนั้นข้าวโพดทั้ง 5 ล้าน 5 แสนเมตริกตันที่นำเข้าไปยังเม็กซิโกต้องติดฉลากว่า เป็นจีเอ็มโอ

ในปี 2546 เช่นกันที่สหรัฐฯ แคนาดา และอาร์เจนติน่า ยื่นฟ้องสหภาพยุโรปเพื่อให้ยุติมาตรการห้ามนำเข้าอาหารจีเอ็มโอในสหภาพยุโรป ซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2541 เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการพิจารณาใหม่ ทั้ง 3 ประเทศเป็นผู้ส่งออกพืชจีเอ็มโอที่สำคัญที่สุดของโลกล้วนประสบปัญหาที่ผู้บริโภคชาวยุโรปต่างปฎิเสธอาหารจีเอ็มโอ ประเทศในยุโรปยืนยันในข้อบังคับใช้โดยอ้างถึงความไม่มั่นใจของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นผลจากพืชจีเอ็มโอ

รายงานของ CEC ยังเป็นการสนับสนุนข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของยุโรป ซึ่งเรียกร้องให้พิจารณาถึงความแตกต่างในการเข้าถึงความรู้ความเข้าใจในผลกระทบที่เกิดจากข้าวโพดจีเอ็มโอในเม็กซิโก เป็นที่แน่ชัดว่าการประเมินความเสี่ยงที่รัฐบาลสหรัฐฯทำขึ้นนั้นไม่เพียงพอที่จะระบุถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเม็กซิโก ในส่วนที่สำคัญที่สุดของรายงานชิ้นนี้ คณะผู้เขียนซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย และตัวแทนจากวงการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ มีข้อเสนอเป็นเอกฉันท์ว่า "ข้าวโพดทุกชนิดที่นำเข้าไปยังเม็กซิโก ทั้งจากแคนาดาและสหรัฐฯ ที่ไม่ติดฉลากระบุว่า ปลอดจีเอ็มโอ จะถูกส่งเข้ากระบวนการบดให้ละเอียดโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น" นอกจากนั้น ในรายงานชิ้นนี้ยังสนับสนุนให้เม็กซิโกดำเนินการยุติการปลูกข้าวโพดจีเอ็มโอเพื่อการค้าต่อไป

สตาบินสกี้ กล่าวว่า "คดีฟ้องร้ององค์การการค้าโลกนั้นชัดเจนว่า เป็นการโจมตีเพื่อหวังผลทางการเมืองต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคชาวยุโรป มันชัดเจนอย่างยิ่งว่า โครงสร้างการค้าในปัจจุบันเอื้อต่อการค้าพืชและอาหารจีเอ็มโอ โดยใช้ข้ออ้างทางวิทยาศาสตร์ เป็นข้อมูล

สนับสนุน แต่สิ่งเหมาะสมที่สุดที่รัฐบาลสหรัฐฯสมควรกระทำขณะนี้ คือทำตามข้อเสนอทุกขั้นตอนของ CEC และบดข้าวโพดทุกชนิด ก่อน

ส่งออก"

คณะกรรมการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของนาฟตา www.cec.org