กรีนพีซขึ้นศาล โทษฐานเปิดโปงมะละกอจีเอ็มโอ

เรื่องราว - พฤศจิกายน 8, 2547
ขอนแก่น 8 พฤศจิกายน 2547 – วันนี้ กรีนพีซขึ้นศาลจังหวัดขอนแก่นตามหมายนัดพร้อมในคดีที่กรมวิชาการเกษตรยื่นฟ้องกรีนพีซ ในข้อกล่าวหาร่วมกันบุกรุกสถานที่ราชการ ร่วมกันลักทรัพย์ในสถานที่ราชการ และร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ โดยกรีนพีซ พร้อมยื่นรายชื่อพยานบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อชี้แจงต่อศาล และชี้ว่า กรมวิชาการเกษตรพยายามใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อบิดเบือนและปกปิดการกระทำผิดทางกฎหมายของตัวเองในฐานะผู้ปล่อยมะละกอจีเอ็มโอออกสู่สิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดมลภาวะทางพันธุกรรม

ดร.จิรากรณ์ คชเสนี ผู้อำนวยการบริหารของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนางสาวภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่รณรงณ์ด้านพันธุวิศวกรรม ประจำสำนักงานใหญ่ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในกรุงเทพฯ เดินทางไปปรากฏตัว ในการนัดพร้อมของศาลจังหวัดขอนแก่นเพื่อกำหนดวันพิจารณาคดี โดยดร.จิรากรณ์ กล่าวว่า กรีนพีซได้กระทำการเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยเปิดโปงว่า สถานีวิจัยพืชสวนขอนแก่นได้ขาย และแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้ามะละกอแขกดำท่าพระปนเปื้อนจีเอ็มโอให้กับเกษตรกรซึ่งผลจากการกระทำดังกล่าวได้นำมาสู่การยอมรับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า มะละกอจีเอ็มโอจากสถานีวิจัยพืชสวนขอนแก่นได้หลุดรอดออกสู่แปลงเกษตรกรจริง และสั่งทำลายมะละกอจีเอ็มโอภายในสถานีวิจัยพืชสวนขอนแก่น "การยอมรับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่ากับแสดงให้เห็นว่า กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายจริง แทนที่จะควบคุมและหยุดยั้งการปนเปื้อนจีเอ็มโอในสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใส กรมวิชาการเกษตรกลับฟ้องร้องกรีนพีซ เพื่อบิดเบือนประเด็น และขัดขวางการกระทำเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม"

ผลการตรวจสอบตัวอย่างอีกหลายครั้งหลังจากนั้น ทั้งที่ตรวจสอบโดยกรีนพีซ และคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน ก็พบว่า มีการปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มโอในสวนเกษตรกรอีกหลายแห่ง ซึ่งผลการตรวจสอบก่อให้เกิดกระแสไม่พอใจให้กับผู้บริโภค เกษตรกร และจากผู้นำเข้ามะละกอในยุโรป ทั่วโลกต่างจับตามองการจัดการกับการปนเปื้อนมะละกอจีเอ็มโอของไทยอยู่

ดร.จิรากรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "กรมวิชาการเกษตรต้องรีบจัดการกับการปนเปื้อนอย่างเร่งด่วนและจริงจัง และกระทำอย่างถูกวิธีไม่ใช่ทำโชว์เพียงครั้ง สองครั้ง เพราะมะละกอจีเอ็มโอที่หลุดไปจากแปลงทดลองนี้ ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าปลอดภัยในระยะยาวต่อสุขภาพ ทั้งยังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม เช่นอาจทำให้เกิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ และริดรอนสิทธิของเกษตรกรและผู้บริโภค"

ดร.จิรากรณ์ สรุปว่า กรีนพีซจะยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการทดลองจีเอ็มโอในไร่นาเปิด ซึ่งควบคุมไม่ได้ รัฐบาลต้องเร่งออกประกาศห้ามการทดลองจีเอ็มโอในไร่นาเปิดทั้งหมด เสียแต่วันนี้ รวมทั้งในพื้นที่ควบคุม และศูนย์วิจัยของรัฐเองด้วย "หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ควรปล่อยให้การปนเปื้อนครั้งนี้ ทำให้คนไทยตกเป็นหนูทดลอง และหมดสิทธิ์ที่จะเลือก"

ดร.จิรากรณ์ ยืนยันด้วยว่า กรีนพีซไม่ได้นำมะละกอจีเอ็มโอออกจากแปลงทดลองของสถานีวิจัยพืชสวนขอนแก่นแม้แต่เพียงผลเดียว ตามที่กรมวิชาการเกษตรกล่าวหา