กรีนพีซเรียกร้องจีนอย่าอนุมัติปลูกข้าวจีเอ็มโอ

หวั่นกระทบข้าวสายพันธุ์หลักทั่วโลก

เรื่องราว - ธันวาคม 1, 2547
กรุงเทพฯ 1 ธันวาคม 2547 กรีนพีซเตือนกระทรวงเกษตรของจีน อย่าอนุมัติให้ปลูกข้าวจีเอ็มโอเป็นการค้า ชี้กระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นไปอย่างปกปิด ไม่โปร่งใส มีแต่คำแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้านเดียว หากจีนปลูกข้าวจีเอ็มโอจะส่งผลสะเทือนไปทั่วโลก

สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของจีนกำลังประชุมกันมาตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันนี้ เพื่อสรุปว่าควรจะอนุมัติให้ปลูกข้าวจีเอ็มโอ 4 - 5 ชนิดที่อยู่ระหว่างการขออนุมัติหรือไม่ ซี แปง ชวง เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรม กรีนพีซประเทศจีน กล่าวตำหนิว่า การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างลับๆ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อสาธารณชน และไม่มีการตรวจสอบจากทุกฝ่ายหรือจากองค์กรระหว่างประเทศ

"ข้าวเป็นอาหารหลักในการบริโภคของคนทุกเพศทุกวัย รวมทั้งทารก ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ไม่สามารถระบุได้ว่าข้าวจีเอ็มโอปลอดภัยต่อการบริโภคหรือไม่ คาดการณ์ไม่ได้ว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรที่ไม่คาดคิดบ้าง และจะสร้างสารพิษหรือทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ชนิดใหม่ๆ ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนหรือไม่ หากรัฐบาลจีนตัดสินใจที่จะเป็นประเทศแรกในการปลูกข้าวจีเอ็มโอ ก็เท่ากับว่า รัฐบาลจีนกำลังคุกคามอาหารหลักของชาวจีน และทำให้คนกว่า 1 พัน 3 ร้อยล้านคน ตกอยู่ในความเสี่ยง" ซี แปง ชวงกล่าว

จีนเป็นแหล่งกำเนิดและเป็นศูนย์กลางความหลากหลายของพันธุ์ข้าว ปัจจุบันพบข้าวมากกว่า 60,000 สายพันธุ์ในแผ่นดินจีน หากปลูกข้าวจีเอ็มโอ สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือการปนเปื้อนระหว่างข้าวจีเอ็มโอกับข้าวชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวป่าที่มีสายพันธุ์ที่แข็งแรงและมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การปนเปื้อนของจีเอ็มโออาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของข้าวป่าได้

การปนเปื้อนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่มีวันควบคุมได้นี้ จะไม่หยุดอยู่แค่ในจีนเท่านั้น ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีพรมแดนใกล้กับจีนหรือค้าขายกับจีน จะตกอยู่ในอันตรายจากการปนเปื้อนด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นผสมข้ามพันธุ์ทางละอองเกสรหรือแพร่กระจายมาทางเมล็ดพันธุ์

"ไม่เพียงความหลากหลายทางชีวภาพของข้าวในบ้านเราจะถูกทำลาย การปนเปื้อนจะนำมาซึ่งผลกระทบในด้านอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ความเสี่ยงต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อเกษตรกร และผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากตลาดข้าวหอมมะลิของไทยในประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่ไม่ยอมรับจีเอ็มโอ และเรายังมีตลาดข้าวอินทรีย์ซึ่งปลอดทั้งสารเคมีและไม่จำเป็นต้องพึ่งจีเอ็มโอ ซึ่งเป็นตลาดที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ถ้าจีนปลูกข้าวจีเอ็มโอ ย่อมต้องเกิดผลกระทบจากการปนเปื้อนแน่นอน" วรุณวาร สว่างโสภากุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรม กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นว่า รัฐบาลของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควรส่งสาส์นไปเรียกร้องให้รัฐบาลจีนหยุดความคิดที่จะปลูกข้าวจีเอ็มโอ และหันมาร่วมกันพัฒนาการปลูกข้าวแบบยั่งยืน"