ไดออกซิน-ภัยใกล้ตัว

เรื่องราว - ธันวาคม 15, 2547
ไดออกซิน สารเคมีอันตราย กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลก หลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกี่ยวกับไดออกซินขึ้นกับนาย Viktor Yuschenko ผู้นำฝ่ายค้านของยูเครน สิ่งที่ ไม่เคยเป็นข่าวก็คือ พิษภัยจากไดออกซินนั้นมีอยู่ทั่วไป และ ไม่ใช่เฉพาะการนำมาใช้วางยานักการเมืองเท่านั้น

ไดออกซิน จัดเป็นหนึ่งในสารเคมีอันตรายเท่าที่มนุษย์รู้จัก มันเป็นสารเคมีที่ได้จากกระบวนการทางอุตสาหกรรม และ ก่อให้เกิดมะเร็ง และ การเป็นหมัน ขณะที่มีการใช้สารไดออกซินในปริมาณสูงเพื่อวางยานาย Yuschenko (สูงกว่าปริมาณทั่วไปถึง 1 พันเท่า) แต่ความเป็นจริงที่น่าตกใจก็คือ เราทุกคนบริโภคสารเคมีอันตรายตัวนี้วันละนิดในอาหารที่เรากิน แทบจะทุกคนมีไดออกซินปนอยู่ในเลือด เพราะสารเคมีร้ายแรงชนิดนี้มีอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม และ สะสมอยู่ในห่วงโซ่อาหารของเรา

แหล่งไดออกซินที่สำคัญแหล่งหนึ่ง คือ พลาสติกพีวีซี (ไวนิล) ไดออกซินเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต ใช้ และ ทิ้ง พีวีซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเตาเผาความร้อนสูงหรือ สถานที่โล่ง ที่สำคัญไดออกซินสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหลายปี

-มีผลิตภัณฑ์ใดบ้างในบ้านที่ทำจากพีวีซี

ตั้งแต่ม่านคลุมอาบน้ำไปจนถึงพื้นไวนิล และ พีวีซีที่ผสมในของเล่น คุณอาจจะแปลกใจว่าพลาสติกนี้ สามารถนำไปแปรรูปใช้ได้หลากหลาย มันสามารถนำไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ และ อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ได้ด้วย ขณะที่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นพลาสติกสารพัดประโยชน์แต่มันก็ส่งผลร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม และ สุขภาพมนุษย์ โดยที่ผู้ผลิตไม่ได้บอกให้ผู้บริโภครับทราบในเรื่องนี้เลย

ข่าวดี คือ คุณสามารถลงมือทำอะไรบางอย่างกับพีวีซี และ ไดออกซินได้ ด้วยการใช้ฐานข้อมูลของเราในการค้นหาอุปกรณ์ตบแต่งอาคารที่ปราศจากพีวีซี หรือ ค้นเข้าไปในบ้านสารเคมีของเราเพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่ไม่มีพีวีซี และ สารเคมีอันตรายอื่นๆปะปนอยุ่

อย่าซื้อ และเรียกร้องให้บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้างดการนำวัตถุดิบอันตราย เช่น พีวีซี มาใช้

หมวด