ทางตัน EHIA ถ่านหินเขาหินซ้อน

เรื่องราว - ตุลาคม 18, 2556
ไม่มีโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน ไฟฟ้าจะดับ ประชาชนจะไม่มีไฟฟ้าใช้?? ความเชื่อผิดๆ ที่ต้องถึงทางตัน

ผลจากการศึกษาวิจัยของมูลนิธินโยบายสุขภาวะชี้ชัดว่า ไฟฟ้าในภาคตะวันออก ของประเทศไทยที่สามารถผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนจะมีมากถึงเกือบ 5,000 เมกะวัตต์โดยยังไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์

ซึ่งแต่ละจังหวัดจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้จากพลังงานหมุนเวียนดังนี้

จังหวัดฉะเชิงเทรา 904 เมกะวัตต์,จังหวัดปราจีนบุรี 424 เมกะวัตต์,จังหวัดนครนายก 251 เมกะวัตต์,จังหวัดสระแก้ว 1205 เมกะวัตต์,จังหวัดตราด 197 เมกะวัตต์
จังหวัดจันทบุรี 280 เมกะวัตต์,จังหวัดระยอง 503 เมกะวัตต์,จังหวัดชลบุรี 970 เมกะวัตต์ 

เรียกได้ว่าขณะนี้ภาคตะวันออกมีโรงไฟฟ้าเกินพอ เพราะความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคตะวันออกในปี 2554 อยู่ที่ประมาณ 5,000 เมกะวัตต์ แต่กำลังการผลิตไฟฟ้าในภาคตะวันออกมีถึง 12,728 เมกะวัตต์ ซึ่งยังไม่รวมโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของบริษัทกัลฟ์อีก 5000 เมกะวัตต์

หากรัฐนำนโยบายการรับซื้อพลังงานหมุนเวียนเป็นลำดับแรกของประเทศซึ่งกำลังถกเถียงและต่อสู้ให้มีการระบุในร่างพระราชบัญญัติพลังงานหมุนเวียนฉบับแรกของประเทศไทยที่ยกร่างโดยกระทรวงพลังงาน เจาะลึกที่จังหวัดฉะเชิงเทราอีก 15 ปีนับจากนี้ พลังงานหมุนเวียนจะสามารถแจ้งเกิดได้เต็มที่ และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 4,500,000 ตันต่อปี ลดการปล่อยไนโตรเจนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์มากกว่า 320,000 ตัน ลดต้นทุนผลกระทบจากภายนอกกว่า 18,000 ล้านบาท ทำให้เกิดการลงทุนพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเกือบ 35,000 ล้านบาท ลดต้นทุนทั้งการดำเนินการและการบำรุงรักษาซึ่งถูกกว่าการลงทุนพลังงานถ่านหินอย่างชัดเจนและประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้ 2,500 ล้านบาทและทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีก 60,000 ตำแหน่งและทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 20,000 ล้านบาทและลดการนำเข้าพลังงานได้มากกว่า 4,000 ล้านบาท  

ก่อนที่จะถามว่า ทำไมประชาชนจึงคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน คนที่ตั้งคำถามจำเป็นที่จะต้องถามตัวเองก่อน ว่าเหตุใดหน่วยงานของรัฐยังไม่มีการลงมือทำข้อมูลศึกษาพลังงานหมุนเวียนทุกพื้นที่ตารางนิ้วของประเทศ อีกทั้งยังไม่ได้นำมาตรการที่มีราคาถูกสุดมาใช้ให้เต็มที่ นั่นคือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหากทำได้จะสามารถลดการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้มากถึง 20,091 เมกะวัตต์หรือประมาณ 25 โรง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไม่ต้องการเห็นประชาชนฉลาดกว่า แต่ยิ่งนักการเมืองแสร้งโง่และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ประชาชนยิ่งฉลาดและไม่ขลาดที่จะต่อสู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ แผนพลังงานหมุนเวียนรายจังหวัดและรายภาค, ศุภกิจ นันทวรการ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ, 2556